"Siyasal iktidar kamu emekçilerinin haklarına yönelik saldırılara, hak gasplarına devam ediyor. KİT’lerde ve kamu kurumlarında emekçilerin Giyim Yardımı hakkı Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kurumlara 8 Mart’ta yazmış olduğu tehdit dolu yazı gerekçe gösterilerek gasp edilmek isteniyor."

KESK Adana Şubeler Platformu Uğur Mumcu Meydanında, "Giyim Yardımı tüm kamu emekçilerini kapsayacak şekilde derhal ödenmelidir!" başlıklı basın açıklaması gerçekleştirdi.

Platform adına açıklamayı BTS Adana Şube Başkanı İnanç Su okudu.

Su; "Bilindiği üzere 2024-2025 yıllarını kapsayan 7.Dönem Toplu Sözleşme metninde, Giyim Yardımı da ele alınan başlıklardan biri olurken; yine yetkili “sendika” olarak masaya oturan Memur-Sen’in vurdum duymazlığı ile mevzuatta bir boşluk bırakılmıştı. Giyim Yardımı, yıllardır “koruyucu giyim yardımı” adı altında; çek ve giyim kartı gibi yollarla verilirken; bunun yasal altyapısının tüm memurlara Giyim Yardımı verilmesini ve koruyucu giyim malzemesi yardımının da ayrı bir başlık olarak ele alınmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesini KESK’e bağlı sendikalar olarak her fırsatta dile getirdik. Yine Toplu Sözleşmede, giyim yardımının usul ve esaslarını belirleme yetkisini yetkili sendika ile ilgili kurumlara vermiştir. Ancak yetkili sendika Memur-Sen yıllarca giyim yardımını kendi kazanımları olarak pazarlarken ve hatta sadece kendi sendika üyelerine verilmesini dahi talep edecek kadar eşitlik ilkesinden uzaklaşırken bu denli basit bir sorunu çözme zahmetine bile girmemiştir" dedi.

İnanç Su sözlerine şu şekilde devam etti;

Whatsapp Image 2024 03 20 At 12.56.54

Gelinen noktada Hazine ve Maliye Bakanlığı, hem 7. Dönem Toplu Sözleşmesinde koruyucu giyim yardımının belirli şartları sağlayan teknik personele ayni olarak yapılabileceğine dair ibare ile bırakılan boşluğu hem de 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede bulunan Giyim Yardımının ayni olarak gerçekleştirilebileceğine dair hükümleri kullanarak kamu emekçilerinin Giyim Yardımı hakkını gasbetmek istemekte ve ödenmesi halinde Giyim Yardımı bedelinin sorumlulardan tahsil edileceğini, ilgililer hakkında idari süreçlerin başlatılacağını belirterek kurum yönetimlerine aba altından sopa göstermektedir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Giyim Yardımını engellemenin gerekçesi olarak Cumhurbaşkanlığının 2021/14 sayılı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’ni öne sürmektedir. Bu nasıl bir tasarruftur ki kamuda üç beş maaş alan bürokratlara, lüks makam araçlarına, iktidar sahiplerinin şatafatına, sermayenin affedilen vergilerine uğramazken; her fırsatta emekçinin cebine göz dikmektedir.

Peki yetkili yandaş“sendika”bu durum karşısında ne yapmaktadır? Koca bir HİÇ! Bu yandaş sendikanın nedense kamu emekçilerinin giyim yardımı gibi gasp edilen hakları için sokağa çıktığı, bir protesto gerçekleştirdiği görülmemiştir. Kamu emekçilerinin ve emeklilerinin, TÜİK’in enflasyon rakamlarına endekslenen zamlar aracılığıyla ücretleri hemen her toplu sözleşme masasında daha da eriyerek bugün yoksulluk sınırının altına gerilemiştir. Bunda iktidarın emek düşmanı olmasının payı kadar yandaş sendika Memur-Sen’in de rolü bulunmaktadır. Şimdiye kadar haklarımızın budanmasına seyirci kaldıkları gibi şimdi de sessizce süreci izlemekte; tek bir açıklama yapma ihtiyacı dahi görmemektedirler. KESK’e bağlı sendikalar olarak biliyoruz ki ipleri iktidarın elinde olanlar kamu emekçilerinin haklarını şimdiye kadar koruyamadıkları gibi şimdiden sonra da koruyamazlar.

Whatsapp Image 2024 03 20 At 12.56.57

KESK Adana Şubeler Platformu olarak örgütlü olduğumuz iş kollarında yer alan kamu kurumlarında yıllardır ödenen giyim yardımı hakkının gasp edilmesini kabul edilemez buluyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek eliyle işçiler ve emekçiler üzerinden yürütülen kemer sıkma politikalarının, hak gasplarının bununla sınırlı kalmayacağını da görüyoruz. Seçimlerin ardından yeni vergilerin gündeme geleceği, başta elektrik ve doğalgaz olmak üzere temel tüketim kalemlerine fahiş zamların yapılacağı, KİTlere yönelik özelleştirme saldırılarının hızlandırılacağı şimdiden dile getirilmektedir. Giyim Yardımının gasbedilmesi bu sürecin bir parçasıdır.

KESK üyesi Sendikalar olarak mücadelemiz; kamu emekçilerinin insanca yaşayabileceği ücret mücadelesi ve sosyal haklarımızın geliştirilmesi mücadelesidir. Bizler; işyerlerimizde, alanlarda, sokaklarda gelir dağılımındaki ve ücretlendirmelerdeki adaletsizliklere, vergi yükünün patronlardan alınarak emekçilerin sırtına yıkılmasına, emeklilikte sefalet ücretlerine mahkum edilmeye karşı mücadelemizi durmaksızın sürdüreceğiz. Sadece bizim sesimizi yükseltmemiz de yetmez; tüm kamu emekçilerini sesimizi beraber yükseltmeye çağırıyoruz.

İktidara ve kamu kurumlarına tehdit dolu yazılar yazan Hazine ve Maliye Bakanlığı’na buradan bir kez daha sesleniyoruz: Elinizi emekçilerin cebinden, kazanılmış haklarımızdan çekin! Kaynak gerekiyorsa size adres gösterebiliriz: Her gün insan emeğinin, doğanın talanından beslenen, vergileri durmaksızın affedilen ve kamu kaynaklarıyla zenginleştirilen sermayedarların cebinde hepimize yetecek kadar kaynak bulunmaktadır. İllaki bir şeyleri gasbetmek istiyorsanız onların, biz emekçilerden çaldıklarından başlayabilirsiniz.

Buradan bir kez daha sesleniyoruz; Giyim Yardımı tüm kamu emekçilerini kapsayacak şekilde derhal ödenmelidir! 

KESK’e bağlı sendikalar olarak bu sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Denizli BES; Mülakat psikolojik baskı ve mobbing aracıdır! Mülakat hak yemektir! Denizli BES; Mülakat psikolojik baskı ve mobbing aracıdır! Mülakat hak yemektir!

                                                                                  

Editör: Haber Merkezi