Beritan Güneş Altın: "Öğretmenlik Meslek Kanunu"nu Eleştirdi Beritan Güneş Altın: "Öğretmenlik Meslek Kanunu"nu Eleştirdi

KESK: İş Yaşamında Şiddet ve Tacize Son! ILO 190 Sayılı Sözleşme İmzalansın!

Bugün, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve taciz de dahil olmak üzere tüm şiddet biçimlerinden arındırılmış bir çalışma yaşamı talebimizi bir kez daha yineliyoruz! Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 190 Sayılı Sözleşmesi, iş yaşamında şiddet ve tacizi ortadan kaldırmaya yönelik kritik bir adım olarak kabul edilmiş ve 2021 yılında yürürlüğe girmiştir.

Ülkemizdeki şiddet ve taciz vakaları maalesef artmaya devam ediyor. İktidarın cezasızlık politikaları ve kadın düşmanı söylemleri, şiddet ve tacizin yaygınlaşmasına neden olmaktadır. Toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarının eksikliği, kadınlar ve LGBTİ+ bireylerin şiddete ve tacize daha fazla maruz kalmasına yol açmaktadır.

İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesinin ardından, ILO 190 Sayılı Sözleşme'nin Türkiye tarafından imzalanarak yürürlüğe girmesi büyük önem taşımaktadır. Bu adım, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak, çalışma yaşamını iyileştirmek ve iş sağlığı güvenliği standartlarını güçlendirmek için kritik bir adım olacaktır.

Türkiye'nin bir an önce ILO 190 Sayılı Sözleşme'yi imzalaması gerekmektedir!

#İşYaşamındaŞiddetveTacizeSon #ILO190ıOnayla

Editör: Haber Merkezi