Resmi Gazete'de Yayınlanan Milletlerarası Anlaşmalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan dört milletlerarası anlaşma, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu anlaşmalar, Türkiye'nin çeşitli ülkelerle kültürel, turizm ve sağlık alanlarında işbirliğini geliştirmeyi hedefliyor.

Türkiye-Arnavutluk Kültürel İşbirliği Anlaşması

8 Nisan 2021'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Arnavutluk Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Arasında Kültürel İşbirliği Anlaşması" Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu anlaşma, mevcut kültürel ilişkileri güçlendirmeyi ve işbirliğini eşitlik ve karşılıklı saygı temelinde daha da geliştirmeyi amaçlıyor.

Türkiye-Ruanda Turizm İşbirliği Anlaşması

24 Haziran 2019'da Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması" da Resmi Gazete'de yer aldı. Bu anlaşma, tarafların eşitlik ve karşılıklı menfaat ilkelerine bağlı kalarak turizm alanında işbirliğini artırmayı, geliştirmeyi ve teşvik etmeyi hedefliyor.

Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Anlaşma (ADR)

13 Mayıs 2019'da kabul edilen ve 7485 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan "30 Eylül 1957 Tarihli Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasının (ADR) Başlığında Değişiklik Yapılmasına Dair Protokol"ün onaylanması hakkında karar da Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, başlık "Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Anlaşma" olarak değiştirildi.

Gazeteciler bayram sevincini paylaştı Gazeteciler bayram sevincini paylaştı

Türkiye-Pakistan Sağlık İşbirliği Anlaşması

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti arasında 15-28 Eylül ve 14 Aralık 2022 tarihlerinde Ankara'da imzalanan sağlık alanında işbirliği anlaşmaları da Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu anlaşma kapsamında, Türkiye, Pakistan'a ihtiyaç duyduğu 45 kalem sağlık malzemesini hibe edecek.

Sonuç

Resmi Gazete'de yayımlanan bu dört milletlerarası anlaşma, Türkiye'nin Arnavutluk, Ruanda ve Pakistan ile kültürel, turizm ve sağlık alanlarında işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Bu anlaşmalar, ilgili ülkelerle ilişkilerin eşitlik ve karşılıklı saygı temelinde daha da geliştirilmesine katkıda bulunacak.

Editör: Haber Merkezi