Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), kamu sağlık ve sosyal hizmet kurumlarında gerçekleştirdiği yemek anketinin sonuçlarını duyurmak üzere bir basın toplantısı düzenledi. SES Genel Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda, anket sonuçlarını içeren basın metni, SES Eş Genel Başkanı Nazan Karacabey tarafından okundu.

Anket, 57 ilde 150’den fazla işyerinden 814 sağlık ve sosyal hizmet emekçisinin katılımıyla gerçekleştirildi. Araştırma, sağlık çalışanlarının yemek hizmetlerine dair memnuniyetsizliklerini ve bu hizmetlerde yaşanan aksaklıkları gözler önüne serdi. Ankete katılanların büyük çoğunluğu, yemeklerin hijyen, besleyicilik ve yeterlilik açısından ciddi sorunlar taşıdığını belirtti.

Anket Bulguları

  • Katılımcı Profili: Katılımcıların %80’i 5 yıl ve üzeri kıdeme sahip, %45’i hemşire, başhemşire ve ebe olarak görev yapan kişilerden oluşuyor. %51’i kadın, %49’u erkek.
  • Çalışma Şekli ve Yemek Tercihleri: %50’si gündüz, %34’ü nöbet şeklinde, %10’u vardiyalı çalışıyor. %94’ü kadrolu çalışan. %31’i her gün öğlen yemeğine gidiyor, %18’i yemeğini evden getiriyor. Evden yemek getirenlerin %70’i kadın.
  • Yemek Kalitesi ve Hijyen: Yemeklerin hijyenik olmadığını düşünenlerin oranı yüksek. %43’ü yemeklerin tadını nadiren iyi buluyor, %35’i ise yemeklerin görüntüsünün iştah açıcı olmadığını belirtiyor. Etlerin iyi pişmediği ve porsiyonların uygun olmadığı da sıkça dile getirilen şikayetler arasında.
  • Yemekhane Fiziki Koşulları: Yemekhanelerin hijyenik olmadığını düşünenlerin oranı %24. Yemeklerden sık sık yabancı cisimlerin çıktığı da belirtiliyor.
  • Sağlık Sorunları: Katılımcıların %27’si bazen yemek sonrası mide ve bağırsak sorunları yaşadığını ifade ediyor. Yemeklerin kalitesi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

SES’in Talepleri ve Eylem Planı

SES, yemek hizmetlerinin kalitesizliğinin sağlık emekçileri ve hastalar için ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguladı. Sağlık Bakanlığı’na yapılan uyarılara rağmen sorunların artarak devam ettiğini belirten Karacabey, çalışanların sağlıklı, hijyenik ve besleyici yemeklere erişim hakkının ihlal edildiğini söyledi. Bu nedenle, yemek hizmetlerinin taşerona devredilmesi uygulamasının son bulması gerektiği ifade edildi.

Adana'da KESK, İHD ve KHK'lı Platformları Birliği, 'KHK'lar İnsan Hakları İhlalidir' dediler Adana'da KESK, İHD ve KHK'lı Platformları Birliği, 'KHK'lar İnsan Hakları İhlalidir' dediler

SES, sorunların çözülmemesi durumunda yemek boykotları ve basın açıklamaları gibi eylemlerle mücadeleye devam edeceklerini açıkladı. Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin sofrasından tasarruf yapılmaması gerektiğini belirten Karacabey, nitelikli, besleyici ve hijyenik kamusal beslenme hakkının vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

Ankete katılanların büyük çoğunluğu, yemekhane ve beslenme sorunlarının çözülmemesi durumunda eylemlerin sürdürülmesi gerektiğini belirtti. SES, önümüzdeki dönemde tüm kurumlarda eylem ve etkinliklerine devam edeceğini duyurdu.

Editör: Haber Merkezi