Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) “Şiddetsiz, Güvenli, Güvenceli Hekimlik İçin TTB Bizim!” sloganıyla düzenlediği 76. Seçimli Büyük Kongresi, 28 Haziran 2024 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası’nda başladı.

Türkiye’nin dört bir yanından tabip odaları delegeleri katılım sağladığı kongre, divan heyetinin seçimiyle başladı. Divana Dr. Raşit Tükel, Dr. Neşe Yılmaz, Dr. Elif Turan ve Dr. Oğuz Kaan Kürekli seçildi.

Şubat depremlerinde ve iyi hekimlik mücadelesinde yaşamını yitiren hekimler/sağlık emekçileri için saygı duruşunda bulunulmasının ardından kongre gündemi oylanıp kabul edildi.

CHP'li Ayhan Barut'tan Taşeron İşçilere Destek: "Kölelik Dayatmasına Geçit Vermeyeceğiz" CHP'li Ayhan Barut'tan Taşeron İşçilere Destek: "Kölelik Dayatmasına Geçit Vermeyeceğiz"

Resim

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı kongrenin açış konuşmasını yaptı. Kapitalizmin yarattığı çoklu kriz ortamında sağlığın bir tüketim nesnesine dönüştüğünü, hekimlerin/sağlık emekçilerinin ise tükendiğini söyleyen Korur Fincancı, TTB’nin hekimler ile yaptığı anket çalışmalarının ve İyi Hal Belgesi verilerinin de bu gözlemi doğruladığını belirtti. “Emek Bizim Söz Bizim” eylem süreci sonucunda Sağlık Bakanlığı’nın “Beyaz Reform” adını verdiğini düzenlemeler yapmak zorunda kaldığını hatırlatan Korur Fincancı, elde edilen kazanımları tek tek sıraladı.

TTB’nin “Emek Bizim Söz Bizim” sloganında somutlaşan mücadelesinin iktidar blokunda yarattığı rahatsızlığın, TTB’nin hedef alındığı davalar silsilesine dönüştüğünü kaydeden Korur Fincancı, özellikle Merkez Konseyi’nin görevden alınmasına ilişkin davadaki “amaç dışı faaliyet” suçlamasına tepki gösterdi ve TTB’nin mücadele tarihinde birikmiş kazanımlarından örnekler verdi. Korur Fincancı, daha sonra ise Şubat Depremleri’nin ardından TTB’nin bölgede yürüttüğü çalışmaları ayrıntılı bir biçimde aktardı.

“Yandaşlar dışında herkesin terörist sayılıp ötekileştirilmesinin, işkence edilmesinin, öldürülmesinin meşru kılındığı, sömürüye dayalı bu düzeni bir kez daha sorgulama; toplumun yalnız bedenini ve ruhunu değil, sosyal ve siyasal iyiliğini de yok etmeye çalışan karanlığa karşı durma, önlüğümüzün beyazından aldığımız güçle aydınlığı var etme umudumuzu ve dayanışmayı pandemide hakikatin izini sürdüğümüz gibi depremde de her adımda güçlendirdik” diyen Korur Fincancı, bu yoğun dönemde emek veren, mücadele eden tüm TTB emekçilerine teşekkür ederek konuşmasını noktaladı.

Kongrede daha sonra konuk konuşmalarına geçildi. Konuşmalarda TTB’nin gerek hekimlerin ve sağlık çalışanlarının hakları, gerek toplumun sağlık hakkı, gerekse de eşitlik, özgürlük, demokrasi, adalet ve barış için yürüttüğü mücadelelere dikkat çekildi; dayanışma vurgusu yapıldı.

Kürsüye ilk olarak uluslararası konuklar olarak Dünya Tabipleri Birliği Önümüzdeki Dönem Başkanı Dr. Ashok Philip, Filistin Sağlık Bakanlığı Gazze’den Sorumlu Bakan Yardımcısı Dr. Abdullatif Mohammed Al Haj ve Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Ahmet Özant çıktı.

Kongreye katılım sağlayan kurumlar şöyle: Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu (Birleşik Kamu-İş), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev Sağlık-İş), Genel Sağlık İşçileri Sendikası (Genel Sağlık-İş), Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER), Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (ASMMMO), 10 Ekim Barış Derneği (10 Ekim-Der), Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), İnsan Hakları Derneği (İHD), Halkevleri, Halkların Demokratik Kongresi (HDK), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi, Emek Partisi (EMEP), Türkiye Komünist Partisi (TKP), Sol Parti, Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Ata Soyer Sağlık Politikaları Derneği.

TTB 76. Büyük Kongresi 29 Haziran 2024 günü çalışma, mali ve denetleme raporlarının görüşülüp ibrası, tahmini bütçe ve karar önerilerinin görüşülüp oylanması, 2024-2026 dönemi Merkez Konseyi, Denetleme Kurulu ve Yüksek Onur Kurulu başvurularının alınmasıyla son bulacak.

Editör: Haber Merkezi