Hekim Birliği, Sağlık Sistemi Alarm Veriyor: Tek Bir Hekimin Daha Hayatını Kaybetmesini İstemiyoruz Hekim Birliği, Sağlık Sistemi Alarm Veriyor: Tek Bir Hekimin Daha Hayatını Kaybetmesini İstemiyoruz

Üyemiz Cihangir Emre Küçüker, Deprem Bölgesinde Çalışmaya Zorlanması Nedeniyle Yaşamına Son Verdi

Tez-Koop-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu, Cihangir Emre Küçüker’in Anısını Saygıyla Anıyor

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunda (TKDK) çalışan üyemiz Cihangir Emre Küçüker, büyük kayıplar yaşadığı deprem bölgesinde çalışmaya zorlanması nedeniyle yaşamına son verdi.

Cihangir Emre Küçüker, TKDK Malatya İl Koordinatörlüğünde görev yaparken 6 Şubat Depremlerinde annesini, babasını, kardeşini ve akrabalarını kaybetmişti. Enkaz altından sağ kurtulan Küçüker, yaşadığı acı kayıplar nedeniyle ruh sağlığı olumsuz etkilendiğinden, geçtiğimiz yıl Manisa İl Koordinatörlüğünde görevlendirilmişti.

Ancak TKDK yönetimi, geçici görevlendirmeyi afetzedeler, hasta ve hasta yakınları ile sınırlı tutmadı. Kayırmacı uygulamalara imza atarak geçici görevlendirmelerin iş akışını olumsuz etkilemesine neden oldu. Yaşanan olumsuzluğu gidermek için yalnızca kayırmacılık sonucu geçici görevlendirilen çalışanların değil; afetzede, hasta ve hasta yakını çalışanları da içerecek şekilde geçici görevlendirmelerin tümünü iptal etti.

Cihangir Emre Küçüker de bu kapsamda Malatya’ya geri dönmeye zorlandı. Ancak Malatya’ya döndüğünde yaşadığı kayıpların acısına dayanamayacağını düşünerek yaşamına son verdi.

Tez-Koop-İş Sendikası olarak, bir çalışanın mobbing sonucu yaşamına son vermesinin, bir iş cinayeti niteliği taşıdığını vurguluyoruz. Çalışanların yalnızca fiziksel değil sosyal ve ruhsal yönden de sağlıklı durumda olmasının önemsendiği, mobbing ve kayırmacılığın son bulduğu bir çalışma yaşamı için mücadele etmeye devam edeceğimizi belirtiyor; Cihangir Emre Küçüker’i ve işverenlerin haksız/hukuksuz uygulamaları sonucu yaşamını yitiren tüm işçileri özlem ve saygıyla anıyoruz.

Cihangir Emre Küçüker’in anısı, sendikal mücadelemizde yaşayacaktır.

Editör: Haber Merkezi