Yargıtay Kararı Onayladı: Eşine Hakaret Eden Kadın Tam Kusurlu Bulundu ve Boşanma Kararı Kesinleşti

Sakarya’da yaşayan bir kişi, eşinin yersiz kıskançlıklar yapması, tehditlerde bulunması ve hakaret etmesi gerekçesiyle boşanma davası açtı. Yerel mahkeme, kadının eşine başkalarının yanında hakaret ettiğini, çeşitli ithamlarda bulunduğunu ve bu eylemlerin üçüncü kişilerin huzurunda gerçekleştiğini belirterek, davacı eşin toplum nazarında zor duruma düştüğünü vurguladı. Bu gerekçelerle kadını tam kusurlu buldu ve tarafların boşanmasına karar verdi.

ICJ ve ICC nedir ve yetkileri ve yargı yetkileri nasıl farklılık gösterir? ICJ ve ICC nedir ve yetkileri ve yargı yetkileri nasıl farklılık gösterir?

Kadının karara yaptığı istinaf başvurusu, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi tarafından reddedildi. Bunun üzerine davalı kadın, kararı temyiz etti. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme kararını onayarak, kadının tam kusurlu kabul edilmesi ve tarafların boşanmalarına ilişkin kararın hukuka uygun olduğunu belirtti.

Yargıtay, gerekçeli kararında, yerel mahkeme kararının hukuk kuralları, usul ve kanuna uygun olduğunu vurgulayarak, davalı kadının vekili tarafından temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığına hükmetti. Bu kararla birlikte, eşine hakaret eden kadın tam kusurlu bulunarak boşanma kararı kesinleşmiş oldu.

Editör: Haber Merkezi