TÜRÇEP:  SU, PİYASALAŞTIRMANIN VE KÜRESEL KİRLENMENİN TEHDİDİ ALTINDADIR. TÜRÇEP:  SU, PİYASALAŞTIRMANIN VE KÜRESEL KİRLENMENİN TEHDİDİ ALTINDADIR.

Dokuz8HABER muhabiri Fatoş Erdoğan'ın haberinde İliç’teki ekokırım suçlularından hesap sormak için Türkiye’nin her tarafında eş zamanlı suç duyurusunda bulunan Ekoloji Örgütleri, sorumlular yargılanana kadar mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

"Kaza değil katliam! Ekokırım suç mahalli: İliç" yazılı pankartın açıldığı Basın açıklamasını Ekoloji Örgütleri adına İlksen Dinçer Baş okudu.

Açıklamada,

"İliç'te ekokarım suçu  işlenmiştir. Yaptığımız suç duyurusu ile, İliç'te yaşanan, telafisi mümkün olmayan ağır doğa tahribatının, bir çevre felaketi değil "ekokırım suçu' olduğunu vurgulamak isteriz.

Ekokırım, doğanın katledilmesi, gelecek kuşakları da etkileyecek şekilde, ağır ve telafisi mümkün olmayan doğa tahribatı, yani ekolojik yıkımdır. Böylesi büyük ölçekte doğa tahribatına sebep olan " kasıtlı fiiller" ise Ekokırım suçudur. Bu bağlamda İliç'te yaşananlar kesinlikle "ihmal suçu değildir"

İliç altın madeninden yayılan tehlikeli atıklar, hem coğrafi bakımdan sınır ötesine taşan hem de O coğrafyada yaşayan tüm canlılığı tehdit eden "devasa ölçekli bir suç mahalli" haline insan eliyle dönüştürülmüştür." ifadeleri kullanıldı.

Suç duyurusunda, Şüpheli Anagold Madencilik San.ve Tic.A.Ş. tarafından işletilen Çöpler Altın Madeni işletmesinde yığın liç sahasının kayması/çökmesi ve geniş bir alana yayılması sonucu işlenen suçlar şöyle sıralandı:

1-Çok sayıda insanı öldürme (TCK madde 81, 85/2), 2-“İnsan veya hayvanlar açısından tedavisi zor hastalıkların ortaya çıkmasına, üreme yeteneğinin körelmesine, hayvanların veya bitkilerin doğal özelliklerini değiştirmeye neden olabilecek niteliklere sahip olan atık veya artıklarla” Çevreyi  kasten kirletme (TCK madde 18/4,5), 3-Görevi kötüye kullanma (Kamu görevlileri yönünden) (TCK madde 257) 4-Tespit edilecek diğer suçlar

Çevre Örgütleri tarafından haklarında suç duyurusunda bulunulan kişiler:

Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş  yöneticileri, Suçun önlenmesi için görevini yapmayan, Murat Kurum,  Eski Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı- Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü görevlileri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı-Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü görevlileri, Erzincan Valiliği- İzleme ve Denetleme Komisyonu üyeleri,  2022 yılındaki siyanür borusunun patlaması adli ve idari soruşturmalarını kapatan kamu görevlileri.

Kaynak: https://www.dokuz8haber.net/ekoloji-orgutleri-ilicin-sorumlulari-hakkinda-suc-duyurusunda-bulundu