Türk Tabipleri Birliği: Akbelen Mücadelesini Destekliyoruz

Türk Tabipleri Birliği (TTB) olarak, Akbelen Ormanı'nı koruma mücadelesini desteklediğimizi duyuruyoruz. Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerine linyit kömürü sağlayan kömür madeni işletmesi, Milas-Ören Karayolu’na paralel olarak yaklaşık 15 kilometre boyunca uzanmaktadır. Hükümetin, linyit yataklarını gerekçe göstererek Akbelen Ormanı’nı termik santralleri işleten şirketlere tahsis etmesi üzerine başlatılan fiili ve hukuki mücadele dört yılı aşkın süredir devam etmektedir.

Akbelen Ormanı'nda Neler Yaşandı?

24-30 Temmuz 2023 tarihlerinde, başta İkizköylüler olmak üzere, yörede yaşayanların ve mücadeleye destek veren ekoloji örgütlerinin tüm çabalarına rağmen, kolluk güçlerinin himayesi altında Akbelen Ormanı’ndaki tüm ağaçlar katledilmiş, ekosistemin önemli bir parçası yok edilmiştir. Ardından linyit damarlarına ulaşabilmek için sıyırma işlemleri yapılmış ve yerleşim alanlarına çok yakın olmasına karşın çok sık zaman aralıklarında dinamitler patlatılarak kömür çıkarma işlemlerine devam edilmiştir.

Öte yandan ormanın çevresindeki zeytinlikler de ciddi bir tehdit altındadır. Bilindiği gibi Zeytinlik Kanunu, zeytinliklerin üç kilometre yakınında zeytincilik ile ilişkili olanlar dışında hiçbir tesis ve faaliyete izin vermemektedir.

Sağlık Riskleri

Termik santrallerin işletmeye alınmasından bu yana bölgede yaşayan tüm canlılar hava kirliliği nedeniyle çok ciddi sağlık riski altındadır. Risk, Akbelen Ormanı’nın yok edilmesi ve maden işletmesinin yaşam alanlarına daha da yakınlaşması nedeniyle artarak devam etmektedir.

‘İKLİM EĞİTİMİ VE DİYALOĞU GÜÇLENDİRME PROJESİ’NİN 2. ADIMI ATILDI ‘İKLİM EĞİTİMİ VE DİYALOĞU GÜÇLENDİRME PROJESİ’NİN 2. ADIMI ATILDI

Görüldüğü üzere Akbelen’de kanunlar hiçe sayılmaktadır!

Yöre Halkının Talepleri

Yörede yaşayanlar, “Buralar da kömüre kurban edilirse evsiz, topraksız, işsiz kalan bizler de binlerce Muğla köylüsü gibi köyümüzü bırakıp kente göçmek zorunda kalacağız” demektedir. Ve haklı olarak aşağıdaki taleplerinin karşılanmasını istemektedir:

  • Maden çalışmaları durdurulmalıdır.
  • Akbelen Ormanı’nı da kapsayan alan için Yeniköy-Kemerköy termik santrallerine verilen maden işletme izni iptal edilmelidir.
  • Akbelen’de çiğnenen Zeytincilik Kanunu uygulanmalıdır.

Destek Çağrısı

Türk Tabipleri Birliği olarak, kömür için İkizköy’ü de, Türkiye’yi de yakmayın diyoruz ve Akbelen mücadelesini destekliyoruz. Bu konuda acil ve etkin adımlar atılması gerektiğini vurguluyoruz.

Editör: Haber Merkezi