Dardanos Sahilleri halkındır, özelleştirilemez, Dardanos Orman Kampı  Sermayeye Bırakılamaz. Dardanos Orman Kampının özelleştirilmesini, satılmasını istemiyoruz. Çanakkale halkının dinlenme, eğlenme, sosyalleşme alanı olan Dardanos sahilleri ve Orman Kampı halkın kullanımına kapatılamaz, rant alanı, ticari meta olarak görülemez, özelleştirme kapsamından çıkarılmalıdır.  Alt yapı olanakları kısıtlı bölgede otel ve ticaret alanı olarak imara açılan alan yeni nüfus ve taşıt artışına yol açacaktır. 

Anayasa'nın 43. Maddesi ve 3621 sayılı kıyı yasasına aykırı yeni imar planı iptal edilmeli, alan özelleştirme kapsamından çıkarılmalıdır. Kamuya ait  Dardanos sahilinin ranta açılmasıyla ,  nesli tehlike altında olan ve koruma statüsü bulunan Dardanos mercan resifleri ve deniz çayırları da yok olma riskiyle karşılaşacaktır. Dardanos sahilleri, denizel canlılar için yaşam alanları oluşturması bakımından önemli Dardanos mercan resifleri ile yine deniz ekosisteminde çok önemli yeri olan deniz çayırları nedeniyle Çanakkale Boğazının en önemli Deniz Doğa Alanıdır. Ekolojik değeri yüksek olan bölgenin ranta açılması kabul edilemiz. Kent halkının kullanımına açık kamusal alan olarak planlanmalıdır.

5-84
Yeni imar planı Anayasamıza ve Kıyı Yasasına aykırıdır!


Anayasamızın 43.maddesi “Deniz, Göl ve Akarsu kıyılarıyla, deniz ve Göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilmelidir” derken yine aynı şekilde, 3621 sayılı Kıyı kanununun 5. Maddesinde de “Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Kıyılar herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır. Kıyı ve Sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir" der. Kıyı herkesin eşit ve serbestlikle yararlanmasına açık olup, oralarda hiçbir yapı yapılamaz.  Hiç istisnasız genel hükümlerin uygulanmasını istiyoruz. Sahiller halkındır. Biz, başta Dardanos Orman kampı sahili başta olmak üzere tüm sahillerin, emekçilere, yoksullara, öğrencilere, kadınlara, çocuklara kısacası Çanakkale halkına tahsis edilmesini, hiçbir şekilde özelleştirilmesini istemiyoruz. Dardanos Orman Kampının halka açılmasını,   herkesin eşit şekilde yaralanabileceği bir kamusal mekan olarak kalmasını istiyoruz.


Kıyı Kanunu ve Anayasaya göre sahiller tamamen halkındır.    


 Kıyı Kanunu’na göre sahil şeridi, kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde yatay olarak en az 100 metre genişliğindeki alandır. 3621 sayılı Kıyı Kanunu’nun 4. maddesi sahil şeridini kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde yatay olarak en az 100 metre genişliğindeki alan olarak tanımlamaktadır. Sahil şeritlerinde Otel ve ticaret alanı yapmak sahili Çanakkale halkına kapatmak anlamına gelmektedir. Sahil şeritlerinde de öncelikle toplum ve kamu yararı gözetilmesi anayasal güvenceye kavuşturulmuştur. Yaşam alanı olan kıyılar ve sahiller tüm canlılarındır; özelleştirilemez, üçüncü şahıslara kiralanamaz, satılamaz, parayla erişime açılamaz, kıyıya erişim engellenemez, kıyılar ve sahiller kamuya açık alanlardır.


Özelleştirmeye Hayır!  İmar Planı İptal Edilmelidir!                                                                                

Çanakkale merkeze yakın ve halkın denize girebileceği az sayıdaki kamusal alandan biri olan ve halkın uzun yıllardır kullandığı bu tesisin ve Dardanos sahilinin özelleştirilmesine, ticari meta olarak görülmesine, otel ticaret alanı yapılarak halka kapatılmasına, yağmalanmasına karşı çıkıyoruz. Bu amaçla yapılan imar planı iptal edilmelidir. Dardanos Orman Kampını yapılaşmaya açarak halkın elinden alınmasına neden olacak olan imar planının iptal edilmesini,  Çanakkale halkının yediden yetmişe her birinde anısı olan kamusal mekan Dardanos Orman Kampının özelleştirme kapsamından çıkarılmasını talep ediyoruz. Konunun takipçisi olacağımızı kamuoyuna ve ilgililere, yetkililere duyuruyor, Emek Demokrasi Güçlerini bizimle birlikte özelleştirme karşıtı mücadeleye çağırıyoruz.
Dardanos Orman Kampını Ranta değil, Halka Aç!
KAZDAĞLARI EKOLOJİ PLATFORMU

3-142

TÜRÇEP, Bu Seçimde  “Durun, Bizi Anlayın, Sorumluluklarınızın Gereğini Yapın” Dedi. TÜRÇEP, Bu Seçimde  “Durun, Bizi Anlayın, Sorumluluklarınızın Gereğini Yapın” Dedi.

2-162

Editör: Haber Merkezi