YÜZYILIN MASALI: GERİ DÖNÜŞÜM YÜZYILIN MASALI: GERİ DÖNÜŞÜM

 

TÜRÇEP ( Türkiye Çevre Platformu ) Dünya su gününde Suyun sosyal, ekonomik ve ekolojik yaşam için önemi tartışılmaz olduğunun altını çizerek, su  yaşamın temelini oluşturan, vazgeçilmez bir değer olduğunu vurgulamaktadır.

Su tüketiminin %70’i tarımda, %22’si sanayide, %8’i içme ve kullanma suyu olarak kullanılmaktadır.

Günümüzde tüm canlıların en temel gereksinimi olan su, piyasalaştırmanın tehdidi altındadır. Temiz ve içilebilir suya erişim tüm dünya halklarının hakkıdır. Bu haktan kesinlikle vazgeçilemez. Su kaynakları ve kullanımı kamuya ait olmalı, insanca yaşam için gerekli ve yeterli temiz su tüketiciye ücretsiz olarak ulaştırılmalıdır.

Bu nedenle tüm su havzalarımız koruma altına alınıp çevresindeki işgallere son verilmelidir.

Su; Munzur’da, Karadeniz’de, Hasankeyf’te, Antalya’da ve dünyanın her yerinde bugüne kadar beslediği toprakların ve insanların umudu, ekmeği olmuş, bugün ise büyük ve küçük baraj inşaatları ve HES projeleri   ile tehdit edilmekte ve yok edilmektedir. 

Dünyamız ve ülkemizde hızlı sanayileşmenin etkileriyle oluşan kirlilik, bundan kaynaklı küresel iklim değişikliği ve bununla birlikte yaşadığımız kuraklık, suyun önemini her geçen gün daha da arttırıyor. Su sorunu dünya genelinde her geçen gün büyüyor ve baş edilebilecek bir sorun olmaktan çıkıp kriz haline dönüşüyor, tüm canlı yaşamını tehdit eder hale geliyor.

TÜRÇEP  ( Türkiye Çevre Platformu ) olarak, bütün bu yaşamsal ve ekolojik nedenlerle, suyun metalaştırılması girişimlerine karşı tüm doğa koruma örgütlerimizi birlikte mücadeleye çağırıyoruz.

Su ve Su kaynakları korunmalı, kirletilmemeli ve verimli kullanılmalıdır.

· Su kaynakları tüketilmeden kullanılmalıdır.

· Çarpık sanayileşme ve sanayinin yeraltı sularını yok etmesi önlenmelidir.

· Su yaşamdır, insan hakkıdır, insan hakları devredilemez satılamaz, metalaştırılamaz.

· Su ve su kaynakları özelleştirilemez.  21.03.2024

ÇEVRE DOSTU VE YAŞAMIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNDEN YANA OLAN TÜM KİŞİ VE KURULUŞLARI   TÜRÇEP  OLARAK BU TEMELDE ORTAK MÜCADELEYE ÇAĞIRIYORUZ.

Editör: Haber Merkezi