Edirne’de 1 Mayıs İşçi Sınıfının Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü çerçevesinde çeşitli sendikalar, siyasi partiler, meslek örgütleri ve dernekler, Şükrüpaşa İlköğretim Okulu önünde toplanarak Saraçlar Caddesi’nde ki miting alanına yürüdüler.

Ekran Görüntüsü 2024 05 02 235224

Türk-İş, DİSK, KESK, Birleşik Kamu-İş, TMMOB, Edirne Tabip Odası, Edirne Diş Hekimleri Odasından oluşan tertip komitesi bileşenleri, “Emek, Barış, Demokrasi İçin Yaşasın 1 Mayıs” pankartının arkasında yürüyerek taleplerini içeren sloganlar attılar.

Ekran Görüntüsü 2024 05 02 234215

Edirne de 1 Mayıs Birlik ve Mücadele günü geniş katılım ile coşku içerisinde kutlandı.

1 Mayıs Edirne Emek ve Meslek Örgütleri Platformu tarafından hazırlanan ortak metni SES Şube sekreteri İnci Sumsal okudu.

Ekran Görüntüsü 2024 05 02 233859

SUMSAL; "İŞÇİLER, EMEKLİLER, KAMU EMEKÇİLERİ, ÖĞRETMENLER, MİMARLAR, MÜHENDİSLER, HEKİMLER, SAĞLIK ÇALIŞANLARI, KADINLAR, GENÇLER, EYT MAĞDURLARI, KÖYLÜLER, ALANIMIZIN SAĞINDA VE SOLUNDA BULUNAN ESNAF ARKADAŞLAR MERHABA" DEDİ. 

Ekran Görüntüsü 2024 05 02 233840

Türk-İş, DİSK, KESK, Birleşik Kamu-İş, TMMOB, Edirne Tabip Odası, Edirne Diş Hekimleri Odasından oluşan 1 Mayıs Edirne Emek ve Meslek Örgütleri Platformu adına İnci Sumsal sözlerine şu şekilde devam etti;

Bugün İşçi sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma günü 1 Mayıs hoş geldiniz.    1 MAYIS KUTLU OLSUN….
 
Bugün Dünyanın dört bir yanındaki sınıf kardeşlerimizle beraber demokrasiye, adalete, özgürlüğe, eşitliğe, barışa ve kardeşliğe dair umutlarımızı ve taleplerimizi haykırıyoruz.

Ekran Görüntüsü 2024 05 02 234024Türkiye’nin dört bir yanında meydanlarda buluşarak, ekmeğimizin her gün küçülmesine, adaletin terazisinin tamamen bozulmasına, en temel hak ve özgürlüklerimizin gasp edilmesine karşı hep bir ağızdan DUR diyoruz
.
Öte yandan 2024 1 Mayıs’ında Türkiye’nin ve dünyanın meydanlarında buluşan milyonların gözü kulağı İstanbul Taksim 1 Mayıs alanında olacak, milyonlarca kalp Taksim 1 Mayıs alanında atacak.

Başta Taksim olmak üzere ülkenin dört bir yanındaki 1 Mayıs alanlarında olan işçiler, kamu emekçileri, mimarlar, mühendisler, hekimler, emekliler, kadınlar ve gençler kol kola, omuz omuza hakkını hukukunu savunuyor.

Ekran Görüntüsü 2024 05 02 235159

TAKSİM’E, TAKSİM İÇİN DİRENENLERE SELAM OLSUN….

Bizler, işçiler, emekçiler, emekliler bu ülkenin büyük çoğunluğuyuz. Bizler üretiyoruz, bizler çalışıyoruz, bizler bu ülkenin tüm değer ve güzelliklerini emeğimizle var ediyoruz ve insanca yaşamayı hak ediyoruz.

Ancak bugünlerde değil insanca yaşamak, hayatta kalmak dahi giderek zorlaşıyor.

İnsanca yaşayamıyorsak bu ülke fakir olduğu için değil; ülkenin kaynakları yetersiz olduğu için değil. Bu ülkenin kaynakları hepimizi insanca yaşatmaya yeter. 

Yeter ki kaynaklarımız rantçılara, sermayeye, faize, saraya, şatafata, silaha, savaşa değil işçilere, kamu emekçilerine, emeklilere ve kamu hizmetlerine kullanılsın. 

Ekran Görüntüsü 2024 05 02 234337

Yeter ki çarkları zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapmak için dönen bu düzene bir son verelim.

Ama ülkeyi yönetenlerin tercihi belli! Onlar yoksuldan alıp zengine, emekçiden alıp sermayeye kaynak aktarmayı görev biliyor. Bankalar, holdingler, şirketler karlılık rekorları açıklarken enflasyonun sebebi olarak biz gösteriliyoruz; alım gücümüz gerilemeye devam ediyor.

Tüm dünyada gıda fiyatları düşerken Türkiye gıda enflasyonunda açık ara birinciliğini koruyor.
Alım gücümüz enflasyona ezdirilirken KDV-ÖTV, gelir vergisi, vergi dilimi derken cebimiz boşaltılıyor. Vergi yükü bizlerin sırtına yüklenirken sermaye ise keyfine göre vergi veriyor; bir gecede vergileri sıfırlanıyor, affediliyor.

Yıllardır uygulanan ücretleri geriletmeye yönelik ekonomi politikalarının sonucu olarak borçlanarak yaşamaya mahkum edilen milyonlar, bugün yüksek faizler nedeniyle borç batağında.

İşsizlik, özellikle de genç ve kadın işsizliği yeni rekorlara koşarken iş bulanlara da giderek daha düşük ücretler ve daha güvencesiz çalışma biçimleri dayatılıyor.

Ekran Görüntüsü 2024 05 02 234119

Bizler;  
Kimsenin kimliğinden, inancından, cinsiyetinden dolayı haksızlığa uğramadığı, 
 
Düşünmenin, düşünceyi ifade etmenin cezalandırılmadığı, 

Kadınlara yönelik cinayet, şiddet, taciz ve tecavüzün son bulduğu, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırıldığı, 

İstanbul Sözleşmesinin feshinin iptal edildiği, 190 sayılı ILO sözleşmesinin imzalandığı, 

Eşit yurttaşlığın, barış ve kardeşliğin hâkim olduğu BİR ÜLKE İSTİYORUZ.

Açlık sınırına bile yaklaşamayan maaşlara mahkûm edilen emeklilere “banka promosyonu müjdesi” verilerek resmen alay ediliyor.

Mülteciler asgari ücretin altında ücretlerle, sigortasız, güvencesiz ve hatta ölümüne çalışmaya mahkum edilerek tüm ücretler baskı altına alınıyor. Milyonlarca mültecinin çaresizliği, sömürüyü artırmak için kullanılıyor.

Kezban KONUKÇU'dan Soruşturma Talebi: Borusan Lojistik'te İşçi Hakları İhlalleri Kezban KONUKÇU'dan Soruşturma Talebi: Borusan Lojistik'te İşçi Hakları İhlalleri

Tüm bunlar yetmezmiş gibi siyasi iktidar Orta Vadeli Program’ı uygulayarak acımasız bir kemer sıkma programını devreye sokacağını, güvencesiz çalışma biçimlerini yaygınlaştıracağını ve hatta kıdem tazminatına dahi el uzatacağını ilan ediyor.

Tüm bu zorlu çalışma ve yaşam koşullarını iyileştirmek için Anayasal demokratik haklarını kullanmak, sendikalı olmak, örgütlenmek, grev yapmak, meydanları doldurmak ve hatta geçinemediğini haykırmak bile “suç” olarak gösteriliyor.

2018 yılında kadro verdik aldatmacası ile Belediye Şirketlerine aktarılan işçiler de  Kamu hizmeti yapıyorlar. 

Ama Kadroları yok, ilave tediye hakları yok. 

Ekran Görüntüsü 2024 05 02 233812

Bizlerde buradan diyoruz ki Kadro hakkımızı alana kadar durmak yok.

Biz yasal, Anayasal haklarımızı bile kullanamazken parası ve makamı olanlar hiçbir kurala, mahkeme kararına, hatta kendi yazdıkları yasalara ve Anayasa’ya bile uymak zorunda kalmıyor!

Ekran Görüntüsü 2024 05 02 235250

Zenginlerin ve muktedirlerin hiçbir kurala uymak zorunda olmadığı bir düzende milyonların ekmeği, hakları ve özgürlükleri gasp ediliyor. 

Örneğin TÜİK mahkeme kararlarına uymayarak enflasyon verilerini nasıl hesapladığını açıklamıyor, ekmeğimiz sahte enflasyon verileriyle küçülüyor.

Dünyanın en uzun çalışan, en az izin kullanan, durmaksızın iş cinayetlerine kurban giden emekçileri bu ülkede yaşam savaşı veriyor. 

Ülkemiz bir ucuz emek cenneti haline getirilmek istenirken Türkiye dünyada işçi haklarının en kötü olduğu 10 ülke arasında.

Otoriter bir rejimin ağır baskıları altında hepimiz kölece çalışıp asgari yaşamaya mahkum ediliyoruz. 

Çocuklarımız ve öğrencilerimiz siyasi iktidarın siyasal- ideolojik hedeflerine ulaşmak için hayata geçirdiği ÇEDES ve benzeri projelerin parçası haline getirilmek isteniyor. 

Bu konuda eğitim emekçileri başta olmak üzere, öğrencilerimizi velilerimizi ve demokratik kamuoyunu birlikte tutum almaya davet ediyoruz.

Bu nedenle demokrasi mücadelesi 2024 1 Mayıs’ının en asli gündemlerinden biridir.

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC), bütün dünyada otoriter rejimlerin yükselişine, demokrasinin gerilemesine ve buna bağlı olarak işçi haklarının zayıflamasına karşı “Demokrasi İçin” başlıklı küresel bir kampanya başlatmıştır. 

Bu 1 Mayıs ülkemizde ve dünyada, sermaye düzeninin ve bunlara bağlı otoriter rejimlerin tahrip ettiği demokrasiyi yeniden inşa edecek olan kolektif öznenin meydanlarda boy göstereceği tarih olacaktır.

Bugün 1 Mayıs alanlarında olmak işimize, aşımıza, ekmeğimize, emeğimize sahip çıkmaktır.

Bugün 1 Mayıs alanlarında olmak hakkımıza-hukukumuza; gelirde, vergide ve ülkede adalet talebimize sahip çıkmaktır.

Bugün1 Mayıs alanlarında olmak eğitim ve sağlık başta olmak üzere herkese nitelikli kamu hizmeti hakkımıza sahip çıkmaktır.

Bugün 1 Mayıs alanlarında olmak MESEM aracılığıyla çocukların emeğinin, haklarının, alın terinin sömürülmesine ve her türlü istismara karşı çıkmaktır. Çocukların temel hakları olan beslenme, barınma, sağlık ve eğitim gibi temel haklarını  hatırlatmaktır.
  
Bugün 1 Mayıs alanlarında olmak söz ve karar hakkımıza; sendikalı olma, örgütlenme ve grev hakkımıza; ifade özgürlüğümüze; yani demokrasiye sahip çıkmaktır.

Bugün1 Mayıs alanlarında olmak İstanbul Sözleşmesine, işyerinde şiddete ve tacize karşı ILO’nun 190 sayılı sözleşmesine sahip çıkmaktır.

Bugün 1 Mayıs alanlarında olmak, hekimlerinin ölmediği, göç etmek zorunda kalmadığı bir ülke için; eşit, ulaşılabilir ve ücretsiz bir sağlık hizmeti için mücadele etmektir.

Bugün 1 Mayıs alanlarında olmak Tayfun Kahraman, Can Atalay, Çiğdem Mater, Mine Özerden ve Gezi parkı tutsaklarının yanında olmak demektir.
 
Bugün 1 Mayıs alanlarında olmak eşitliğe, özgürlüğe, laikliğe, hepimizin eşit yurttaşlar olarak barış içinde, kardeşçe yaşayacağımız bir memleket mücadelesine sahip çıkmaktır.

Bugün 1 Mayıs alanlarında olmak emperyalizme karşı tam bağımsızlığı savunmaktır diyor, 

Hepinizin 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma bayramınızı bir kez daha kutluyoruz.

Yaşasın 1 MAYIS, 
Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz, 
Yaşasın Sınıf Dayanışması

Editör: Haber Merkezi