BÜRO EMEKÇİLERİ SENDİKASI ADANA ŞUBESİ SGK ADANA İL MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜNDE; "SGK EMEKÇİLERİNE DE 3600 EK GÖSTERGE İSTİYORUZ!" BAŞLIKLI BASIN AÇIKLAMASI GERÇEKLEŞTİRDİ.

BES Adana Şube Yürütme Kurulu adına Başkan Fatma Sarıoğuz Güney taraffından okunan basın açıklamasında; "Sosyal Güvenlik Kurumu Emekçileri olarak 2012 yılında haksız ve hukuksuz bir biçimde kesilen ve mahkeme kararına rağmen halen ödenmeyen ikramiyelerimizi ve diğer ek ödemelerimizi geriye dönük istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

BES üyelerinin yanı sıra KESK'e bağlı sendikalarında destek verdiği açıklama SGK Adana İl Müdürlüğü önünde yapıldı.

WhatsApp Image 2023-02-03 at 12.46.27 (1)

BES Adana Şube Başkanı Fatma Sarıoğuz Güney açıklamasına şu şekilde devam etti;

Tüm kamuoyunun bildiği gibi emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme yapılacağı Cumhurbaşkanı ve Çalışma Bakanı tarafından kamuoyu ile paylaşılmış idi. Uzun yıllardır yaşanan mağduriyeti anlatmak için onlarca miting ve benzeri eylemler gerçekleştiren EYT mağduru dernekleri federasyonu ile muhalefet partisi ve konfederasyonumuz KESK’te dahil olmak üzere bu konuyu gündemden düşürmemiş ve sonunda seçim arifesinde iktidar önceden inkâr ettikleri bu sorunla ilgili adım atmak zorunda kalmıştır. 1 Ocak’a üç gün kala yapılan açıklamanın SGK il müdürlükleri önünde uzun kuyruklara neden olduğunu televizyonlardan ve gazetelerden hepimiz gördük.

Değerli Basın Emekçileri;

Henüz düzenleme kamuoyu ile paylaşılmadan 1 Ocak’ta hizmet borçlanmasına asgari ücrete gelen zam oranında artış olacağını duyan mağdurlar sosyal güvenlik merkezlerinin önünde uzun kuyruklar oluşturmuş, borçlanma taleplerini gerçekleştirmişlerdir. Bu durum dahi SGK Emekçilerinin iş yükünü 2-3 kat artırırken, emeklilik taleplerinin başlaması ile beraber oluşacak iş yükünün nasıl olacağını, nelerle karşılaşılacağını hem SGK Emekçileri hem de talepte bulunan sigortalılar büyük bir kaygı ile beklemektedir.

Değerli Basın Emekçileri;

Sosyal Güvenlik Kurumu yılda ortalama 400 bin civarında emeklilik işlemi gerçekleştirmektedir. Ancak Sn. Çalışma Bakanının açıklamasına göre EYT düzenlemesi ile 2,5 milyon kişinin bundan faydalanacağı öngörülmekte idi. Ancak açıklanan 5000 prim gün vaadinin değişmesiyle kapsamının ne olacağı da ayrı bir merak konusudur. Bu durumda oluşacak yoğunluğun mevcut personelle karşılanması çok büyük sıkıntılara neden olacaktır. Sürekli çıkarılan vergi ve prim aflarıyla beraber diğer işlerini de yetiştirmek için zaten gece gündüz demeden çalışan SGK Emekçisi ARTIK YETER diyor.

WhatsApp Image 2023-02-03 at 12.47.27

Değerli Basın Emekçileri;

Sosyal Güvenlik Kurumu personeli kamu kurumları arasında en düşük ücretle çalıştırılmaktadır. Tamamı üniversite mezunu olan, yıllarca KPSS’ye hazırlanarak yüksek puanlarla Kuruma ataması yapılan SGK Emekçileri açlık sınırındaki bir ücretle 85 milyon vatandaşa hizmet etmektedir.

2012 yılında yayınlanan 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile daha önceden SGK Emekçisinin almakta olduğu yılda iki asgari ücret tutarındaki ikramiye ile kimi ek ödemeler sözde “eşit işe eşit ücret” adı altında kaldırılmıştır. Ancak kimi kadrolar hala almaya devam etmektedir.

O zaman sendikamızın öncülüğünde Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvuru sonucu, Mahkemenin bu konuda ki kararında, özetle; KHK çıkarmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden alınan yetki kanununda, çalışanların ekonomik haklarını düzenlemeye dair bir yetkinin bulunmadığı, ayrıca yasayla verilen bir hakkın kanun hükmünde kararname ile

kaldırılamayacağı belirtilerek tekrar düzenleme yapılması en üst mahkeme tarafından karar altına alınmıştır. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu ne hikmetse yeni bir düzenleme yapmamış, önceki düzenlemeye de dönülmeyerek ikramiyelerimiz ödenmemiştir. Bu konuda sendikamız defalarca eylem yapmış, mahkemelere başvurulmuş, kimi illerde ilk derece mahkemeler kazanılmasına rağmen sonuç alınamamış hukuksuzluk devam etmiştir.

Şu anda EYT düzenlemesi ile artacak iş yükü nedeniyle SGK Emekçilerinin mağduriyeti misli ile artmış, daha da artacağı aşikardır. Zaten yapılan ek gösterge düzenlemesinde 3600 ek gösterge kapsamı dışında bırakılan SGK çalışanları bir darbe de buradan yemiştir.

Değerli Basın Emekçileri, Değerli Mücadele Arkadaşlarım;

Kimi kurumlarda iş yoğunluğu nedeniyle farklı isimler altında ek ödemeler yapılmaktadır. Adalet Bakanlığı çalışanları için adalet hizmetleri tazminatı, Sağlık Bakanlığı çalışanları için döner sermaye ödemeleri, Millî Eğitim Bakanlığı’nda ek ders ücretleri, Belediye çalışanlarına denge tazminatı gibi. SGK doğumdan ölüme tüm vatandaşlarımıza hizmet vermekte olup mevzuat yoğunluğu ve iş yükü açısından en yoğun kurumlardan biridir.

Büro Emekçileri Sendikası olarak;

•           Sosyal Güvenlik Kurumu Emekçileri olarak 2012 yılında haksız ve hukuksuz bir biçimde kesilen ve mahkeme kararına rağmen halen ödenmeyen ikramiyelerimizi ve diğer ek ödemelerimizi geriye dönük istiyoruz!

•           Sosyal Güvenlik Kurumu ek ödeme yönetmeliğinde yer alan ek ödeme puanlarına 100'er puan eklenmesini istiyoruz!

•           Ek gösterge düzenlemesinde 3600 kapsamı dışında bırakılan SGK Emekçilerine de 3600 ek gösterge istiyoruz!

•           Aynı, Hazine Maliye Bakanlığı’nda olduğu gibi, kurum içi uzmanlık kadrolarının ihdas edilmesini ve sosyal güvenlik tazminatı ödenmesini talep ediyoruz!

•           Ücretsiz yemek hizmeti istiyoruz!

•           İnsan onuruna yakışır koşullarda çalışmak, insanca yaşamak istiyoruz!

Taleplerimiz karşılanana kadar mücadelemiz devam edecek! Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz!

Yaşasın BES!

Editör: Haber Merkezi