ADANA EKOLOJİ PLATFORMU; 5 HAZİRAN EKOLOJİK YIKIMLA MÜCADELE GÜNÜDÜR!

Whatsapp Görsel 2024 06 05 Saat 19.16.22 6Ca93E93

Adana Atatürk Parkında biraraya gelen Ekoloji Platformu üyeleri basın açıklaması gerçekleştirdiler.

Platform adına konuşan Av. Sevil Aracı Bek; "Birleşmiş Milletler tarafından 1972 yılında ilan edilen 5 Haziran Dünya Çevre Günü, aynı zamanda senede birgün dünyada ve ülkemizde çevre-ekoloji konusunda neler olduğunu, hangi noktada bulunduğumuzu değerlendirme, farkında olma ve farkındalık yaratma günüdür" dedi.

Aracı sözlerine şu şekilde devam etti;

İklim krizinin yarattığı yıkımın sonuçları bütün dünyada yaşanıyor. Ortalama ısı şimdiden 1.2 derece artmış durumda. 2030 yılına gelindiğinde bu artışın 2 derecenin üstünde olacağı kesinleşti. Atmosferdeki karbondioksit oranı 420 ppm’i buldu, oysa bu oran on binlerce yıldır 280-300 ppm arasındaydı. Buzulların erime hızı tahminleri aştı, buna bağlı olarak deniz seviyesindeki yükselme ada ülkelerini ve deniz kıyısında yaşayanları tehdit eder hale geldi. Okyanuslardaki kirlilik deniz ekosistemini geri dönüşü olmayan biçimde tahrip ediyor. Dünyanın akciğeri diye tanımlanan Amazon ormanlarının dörtte biri yok edildi.

Whatsapp Görsel 2024 06 05 Saat 19.16.22 6Ca93E93-1

İsviçreli seçmenler yenilenebilir enerji üretimini artıracak yasayı destekledi İsviçreli seçmenler yenilenebilir enerji üretimini artıracak yasayı destekledi

Yaşamın, toplumun ve bütün insanlığın ortak varlığı olan ormanlar, nehirler, ırmaklar, çaylar, meralar, tarım alanları, kaynak suları, yeraltı suları ve diğer yeraltı kaynakları, bütün müşterekler tehlike altında. Bu nedenlerle ekolojik alanda olanlar, sosyal, toplumsal alanda olanlardan bağımsız ele alınamaz.

Gezegenimizde var olan hayatı tehlikeye atan sistemin adı kapitalizmdir, sistemik bir saldırı ile karşı karşıyayız. Yüz yüze geldiğimiz sorunlar, sayısız sosyal kötülük, ekolojik yıkım, iklim krizi, milyonlarca yıl evrilerek süren yaşamın tehlikeye girmesi, sadece 250 yıllık sanayi kapitalizminin yarattığı sonuçlardır. Onun açgözlü ve yağmacı mantığının zorunlu sonucudur. Kapitalizmin aşırı üretim ve aşırı tüketim çılgınlığının, akıl dışılığının sonuçlarını yaşamaktayız.

İklim krizine ve yıkımına karşı mücadele, kapitalizme karşı mücadeledir. Ekolojik hareket bu durumu hızla içselleştirmek durumundadır. Kapitalizmin yarattığı yıkıcı sonuçlara karşı mücadele veren bütün kesimler de ekolojik sorunu kapsayıcı davranmalıdır. Sorunlar iç içedir ve tek bir soruna odaklanma zamanı geride kalmalıdır, ortak mücadele şarttır.

Devletler ve şirketler yalan söylüyorlar. Paris anlaşmasını imzalayan devletler verdikleri söze aykırı davranıyorlar. O zamandan bu yana fosil yakıt üretimi ve tüketiminin azalması gerekirken, bütün dünyada artış sürdü. Türkiye’de iktidarda olanlar 2053 yılına gelindiğinde sıfır karbondioksit sözü verdiler. Bunun nasıl gerçekleşeceği ise belirsizliğini koruyor. Kömür santralleri ne zaman kapatılacak? Çimento fabrikalarına ne zaman sınırlama getirilecek? En büyük ekokırıma yol açacak olan nükleer santral projelerinden ne zaman vazgeçilecek? Ülkenin yüzde yetmişinin maden şirketlerine peşkeş çekilmesine ne zaman son verilecek? Kapitalist üretim çılgınlığının son aşaması diye adlandırılabilecek siyanürlü altın işletmeciliği ne zaman yasaklanacak?

Son olarak, Adana’da bulunan yerel yönetimlere de seslenmek istiyoruz. Bu yaz sıcaklıkların elli dereceye yaklaşması bekleniyor. Ne gibi tedbirler aldığınızı bilmek, duymak istiyoruz. Kentsel ısı adası etkisini azaltmak için ne yapmayı düşünüyorsunuz? Asfalt ve beton belediyeciliğini sürdürecek misiniz? İklim krizi masası kurmayı ve iklim krizi eylem planı yapmayı düşünüyor musunuz? Beş yıllık stratejik plan çalışması için ekoloji örgütlerinin görüşünü alacak mısınız? Ekokırım projelerini imar planlarına fütursuzca işlemeye devam edecek misiniz? İktidarın hayvan katliamını öngören ölümcül planlarına karşı tavrınız nedir? Platform olarak Adana’da belediyelerin çalışmalarını yakından izlemeyi sürdüreceğiz.

İKLİM KRİZİ VE YIKIMINA KARŞI BİRLİKTE MÜCADELE ETMELİYİZ.

ÖLÜM TÜCCARLARINA KARŞI HAYATI SAVUNMALIYIZ.

Saygılarımızla. 5 Haziran 2024

Editör: Haber Merkezi