Adana Kent Konseyi İleri Yaş ve Emekliler Meclisi, DİSK Emekli Sen, TÜED Sarıçam, Çukurova Emekli Der, Emekliler Dayanışma Sendikası, Tüm Emeklilerin Sendikası, TÜED Seyhan, Emekli Astsubaylar Derneği, Anadolu Emekliler Derneği, Emekli Subaylar Derneği, Demiryol Emekliler Derneği, Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği, Emeklilikte Adalet Derneği, Çukurova Ağrılılar Derneği Çukurova Gazeteciler Cemiyetinde açıklaması yaptılar.

Katılımcı kurumlar adına basın açıklamasını Adana Kent Konseyi İleri Yaş ve Emekliler Meclisi Başkanı Ömer Uz okudu.

Uz; “Aşağıda imzası bulunan Emekli Kurumları olarak; uzunca bir süredir “Adana Kent Konseyi İleri yaş ve Emekliler Meclisi”nde ortak çalışmalar yapmaktayız. Ortak amacımız; emekliler için yaşamın oldukça zorlaştığı, haklarının her geçen gün daha fazla gasp edildiği bir dönemde, Kent yaşamında emeklinin yaşadığı sorunları açığa çıkarmak, bu sorunları Yerel Yönetimlere ileterek çözümü için çaba göstermek ve dolayısıyla kentte yaşayan İleri yaşlı, engelli ve emeklilerin daha huzurlu bir yaşam sürmelerine katkıda bulunmaktır” dedi.

Ömer Uz sözlerine şu şekilde devam etti;

Emekli ve İleri yaş grubu olarak bizler; oldukça dağınık ve örgütsüz, aynı zamanda da atıl durumdayken;  yan yana gelerek, bir zeminde buluşarak çalışmalarımızı ortaklaştırmamız gerekliliği ile yola çıktık. Bunun için en uygun zeminin

Kent Konseyi olduğu noktasında birleştik ve bir araya geldik. Çünkü Kent Konseyi; Yerel Yönetimin desteklemesinin yanı sıra aynı zamanda da özerk çalışılabilen alandır.

Henüz yolun başında olmamızla birlikte; gittikçe gelişen, yakın zamanda da Adana’da emeklilerin, engelli ve ileri yaş grubunun en geniş anlamda temsil edileceği bir zemin olacağının bilinmesini isteriz. Oluşturmayı hedeflediğimiz bu zemin; esasen Halkçı, kamucu ve Sosyal Belediyeciliği özde savunan yerel yöneticilerin elini güçlendirmek, birlikte dayanışarak sorunlarımızı daha sağlıklı çözüme ulaştırmak odaklıdır.

Emekli, engelli ve ileri yaş grubu olarak öncelikli hedefimiz; her mahalleye bir Emekli Dinlenme Evi yapımı için çaba göstermek, ayrıca merkezi konumda bir "Emekli Kültür Evi"  yapılmasını talep etmektir.

"Emekli Kültür Evi" ile mahalle Emekli Evleri arasında bağlantı oluşturmak suretiyle;  kentteki emeklileri bu "Emekli Kültür Evi'nde" buluşturarak, sürekli temas halinde olacağımız örgütlü bir yan yana gelişi sağlamayı hedeflemekteyiz.      Kültür Evi; emeklilerin hem  kütüphane ve kafe ihtiyacını hem de müzik, tiyatro, halk oyunları gibi, emeklilerin sosyaleşmelerini sağlayacak, çeşitli  kültürel aktiviteler  konusunda üretim yapmalarını, birikimlerini aktarmalarını, bu alanlarda kendilerini geliştirmelerini sağlayacaktır.

Yukarıda, sıraladığımız gerekçelerden yola çıkarak tüm emekli kurumlarını birlikte çalışmaya, projeler üretmeye davet ediyoruz. Diğer yandan Yerel Yönetimlerin de taleplerimize duyarlı olmasını, önemsemelerini umuyoruz.

ADANA KENT KONSEYİ İLERİ YAŞ VE EMEKLİ MECLİSİ ÖNCELİKLİ  PROJE  ÖNERİLERİ     

1- EMEKLİ KÜLTÜR VE YAŞAM EVİ:

Amaç: Kentte yaşayan emeklilerin en geniş anlamda bir araya gelerek çayını, kahvesini içip sohbet edebilmesini sağlamak.
    •  satranç ve briç oynayabileceği bir salona sahip olmak
    •  kütüphanesinde kitap ve günlük gazetesini okuyabilmek
    •  her türlü müzik çalışması ve üretimini yapabilmek
    • tiyatro /güzel sanatlar eğitim ve üretimini yapabilmek
    •  Halk oyunları ve halk bilimleri alanında eğitim alabileceği ve üretim yapabileceği çok kapsamlı böyle bir mekan aracılığı ile hem Adananın tüm mahallelerindeki emekli kesimin aralarındaki bağı ve iletişimi geliştirmek hem de emeklilerin kültür sanat etkinlikleri ile sosyalleşerek ruh sağlıklarına olumlu katkı yapmak.     

Nerede Olmalı?:

Kentin her mahallesinden  toplu taşıma araçları ile kolayca ulaşılabileceği merkezi bir bölge tercih edilmeli. 

Misyonu: 

Kent Konseyi’ nin bir birimi olarak faaliyet gösterecek Emekli Kültür Evi ,bazı mahallelerde bulunun Emekli dinlenme evlerinin yaygınlaşmasına yardımcı olacak, bu dinlenme evleri ile organik bağlar kurarak  emeklilerin en geniş yan yana gelişlerini sağlayarak kent konseyi emekli meclisini daha aktif hale getirip, kent konseyi ile kent sakinlerinin bağlarını güçlendirecek.          

2- EMEKLİ KENT LOKANTASI

Emeklilerin yaşadığı ağır ekonomik sorunları dikkate alarak, ya kentin farklı bölgelerinde bağımsız ve “Emekli Kent Lokantası” adı ile ya da Emekli Kültür-Sanat Yaşam Evlerine bitişik veya evlerin içinde, görece ucuz yemek yeme imkanı sunan Emekli Kent Lokantaları kurulmalıdır. İstanbul ve Mersin’de Belediyelerce kurulup işletilen Kent Lokantaları uygulamaları örnek uygulamalardır.

3- EMEKLİ BAKIM MERKEZİ

Yaş aldıkça hastalık ve bakım sorunu yaşayan, özellikle de yalnız yaşadığı için kendine yeterli olmayan emekliler için Emekli Bakım Merkezleri kurulmalıdır. Emeklilerin maaşının bir kısmını ödemesi ile finansmanı sağlanacak Emekli Bakım Merkezinde istihdam edilecek personel özenle ve emekliliğine az bir süre kalmış ancak çalışma olanağı bulamayan kişilerden seçilmelidir.

Adana Karataş ilçesi Yemişli beldesi civarındaki eski NATO Radar üssü Emekli Bakım Merkezine dönüştürülebilir. Elli dönümün üzerinde bir arazide yer alan söz konusu tesislerde, ihtiyacın karşılanmasına dönük olarak düzenleme ve iyileştirme yapılmalıdır.   

DİĞER BEKLENTİ VE ÖNERİLERİMİZ

Yerel yönetim, kentin gelişmesi için kentte örgütlü olan meslek örgütleri, sendikalar, kadın ve gençlik örgütleri, engelli örgütleri ile daha yakın ilişki içinde olmalı
Belediye Başkanı ve Meclis üyeleri Kentin doğasına, insan yaşamının kalitesine, kentli olma bilincine,kültürüne, tarihine sahip çıkma konusunda özen göstermelidir.
Yerel yöneticiler; yaşlı dostu kentler, yeşil dostu kentler gibi kavramları önemsemeli ve kentlerine bu niteliği kazandırmak için çaba göstermelidir.
Kentin Ekonomisini kent insanı için, kent insanının gelişimi için kullanan , projeleri ile kentte adaleti sağlayan Belediye bizler için çok önemlidir.
Kentin Ekonomik yapılanmasına katkı sağlamak, istihdam arttırmak için Üretici ve Tüketici Kooperatif uygulamaları önemsenmeli, yerel yöneticiler bu konuda örnek kentlerdeki uygulamaları verimli Çukurova topraklarına uyarlamalıdır. 
Kentin potansiyelini kent için kullanan, projeleri ile kentte adaleti sağlayan ve kente yeni özellikler kazandıran, kenti kent sakinleri ile birlikte yönetecek bir belediyecilik anlayışını önemsiyoruz.
Yani Halkçı ve Kamucu anlayışı önemseyen belediye anlayışı yaşadığımız ülke koşullarında daha da önem kazanmaktadır.
Böyle bir belediyecilik anlayışı; kentte yaşayan insanları mutlu, huzurlu kılacak, insanların geleceğe daha umutla bakmalarını sağlayacaktır.

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası'ndan Öğretmenlere Destek: 'Veli Görüşmeleri İçin Ücret Talebi'" Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası'ndan Öğretmenlere Destek: 'Veli Görüşmeleri İçin Ücret Talebi'"

Saygılarımızla.

ADANA KENT KONSEYİ İLERİ YAŞ VE EMEKLİLER MECLİSİ

DİSK EMEKLİ SEN

TÜED SARIÇAM

ÇUKUROVA EMEKLİ DER

EMEKLİLER DAYANIŞMA SENDİKASI

TÜM EMEKLİLERİN SENDİKASI

TÜED SEYHAN

EMEKLİ ASTSUBAYLAR DERNEĞİ

ANADOLU EMEKLİLER DERNEĞİ

EMEKLİ SUBAYLAR DERNEĞİ

DEMİRYOL EMEKLİLER DERNEĞİ

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR DERNEĞİ

EMEKLİLİKTE ADALET DERNEĞİ

ÇUKUROVA AĞRILILAR DERNEĞİ

Editör: Haber Merkezi