"İKİNCİ AYINDA AİLE HEKİMLİĞİ ÇALIŞANLARINA BÜYÜK VERGİ KESİNTİLERİ YAPAN, ŞİDDETİ DURDURMAYAN HÜKÜMETE SESLENİYORUZ: HAKKIMIZ OLANI ALANA, ŞİDDET SON BULANA DEK MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

Whatsapp Image 2024 04 17 At 13.17.42

Konuyla ilgili açıklamayı SES Adana Şube ile Adana Tabip Odası ortak gerçekleştirdi. Açıklamayı ise SES Adana Şube Eş Başkanı Belgin Işık okudu.

Işık; "Bu gün 17 Nisan, Gaziantep'te bir hasta yakını tarafından bıçaklanarak öldürülen Dr. Ersin Arslan'ın ölümünün on ikinci yılı.

‘17 Nisan Sağlıkta Şiddete Karşı Mücadele Günü’ olarak ilan edip, on iki yıl geçmesine rağmen şiddetin durmadığı aksine arttığı bir dönemde, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin son bulması için başlattığımız mücadele ile ‘Aile hekimliği çalışanları vergide Adalet İstiyor!’ Çarşamba eylemlerinin sekizinci haftasında bir aradayız" dedi.

Ve sözlerine şu şekilde devam etti;

‘Zulüm arşa dayandı. Hakkımın zerresini helal etmiyorum. Bu çerçevedeki tüm eylemlere destek vereceğim.’*

2024 yılının Mart ayının ücretlerini 15 Nisan da alınca ücretlerimizden yapılan haksız ve adaletsiz vergi kesintileriyle her ay düşen ücretlerimiz, artan enflasyon karşısında düşen satın alma gücümüz ve bu duruma karşı başlattığımız haklı eylemlerimizin sekizinci haftasındayız.

Ülke çapında yaptığımız anket sonuçlarına göre sadece Mart ayının ek vergi kesintisinin ortalama 6.500 tl olduğunu, ayrıca ankete katılan aile hekimliği çalışanlarının dörtte birinden ek vergi kesintisiyle birlikte performans kesintilerinin yapıldığını ilan ediyoruz.

Aile hekimliği çalışanları sekiz haftadır ‘Vergide Adalet İstiyoruz!’ diye kendi Aile Sağlığı Merkez(ASM)lerinden eylem yapıyor ama hükümetin haklı talebimize kayıtsızlığı sürüyor.

Çalışanlar ve yıllardır çalıştıklarıyla biriken emekli paralarıyla geçinemeyenlerin yerel seçimlerde hükümete yaptıkları uyarı dikkate alınmalı, çalışanların sırtına yüklenen yüksek vergi kesintilerinden vazgeçilmelidir.

Hükümete soruyoruz:

İkinci ayında düşen ücretlerimiz, yapılan ek vergi kesintileri kamudan beslenen hangi şirketten kesiliyor diye soruyoruz?

Kamudan yüksek vergi muafiyetleriyle, vergi aflarıyla beslediğiniz, büyüttüğünüz bir avuç şirkete sağladığınız destek ne zaman son bulacak?

Sağlık çalışanlarının emeklerinin karşılığını vermeyi, haksız ve adaletsiz vergi kesintilerinden vazgeçmeyi düşünüyor musunuz?

‘Üzerimize düşen iş ne ise onu eksiksiz yapıyorsak eksik ödeme olmamalı!’*

Aile Hekimliği çalışanlarından her ay giderek artan oranda % 35 e varan vergi kesintilerine son verilsin. Ücretlerden yapılan vergi kesintileri her ay sabit ve en fazla %15 oranında olsun. Talebimizde ısrarlıyız, mücadelemizden vazgeçmiyoruz

Vergide Adalet İçin Artık Birlikte Mücadele Zamanı

Şimdilik Aile Sağlığı Merkezlerinde sürdürdüğümüz esas olarak tüm çalışanların ücretlerinden kesilen yüksek vergilere karşı ortak mücadele hareketi başlamıştır. Bu talebimiz tüm çalışanlardan hatta gelir düzeyi düşük halkımızdan alınan adil olmayan ekonomik ve sosyal eşitsizliğe kaynaklık eden dolaylı vergilerin sınırlandırılması içinde olduğunu bildirmek isteriz.

Talebimiz karşılanana dek tüm ASM de her Çarşamba eylem yapmaya haklarımız için mücadele etmeye kararlıyız.

Halkın sağlık hakkı, sağlık çalışanlarının haklı mücadelesi ve vergi adaleti için yürüttüğümüz mücadeleye tüm kamuoyunun destek vereceğine inanıyoruz.

Saygılarımızla

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu

Ceylan Akça Cupolo'nun Çabasıyla: Lice Devlet Hastanesi Sorunları Gündemde Ceylan Akça Cupolo'nun Çabasıyla: Lice Devlet Hastanesi Sorunları Gündemde

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası

*Anketi yanıtlayan katılımcıların sözleri

Editör: Haber Merkezi