ADANA Aile Hekimleri Derneği (ADANAHED), sağlıkta şiddette dikkat çekmek için bir gün iş bırakacak.

ADANAHED YÖNETİM KURULU TARAFINDAN KONUYLA İLGİLİ YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE;

Hemen hemen her gün meydana gelen  ve normalleştirilen sağlık çalışanlarına yönelik fiziksel saldırılarda son olarak
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Fatih Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan üç doktor ve Kars’ta bir arkadaşımız  sağlık teröristleri tarafından canlarına kast edilerek fiziksel şiddete maruz bırakılmışlardır.


Günden güne artan bu saldırıların asıl sebebi uygulayandan daha çok, defaatle bu şiddete göz yuman kamu erki, medya ve kanuni metni uygulamayan caydırıcı cezalar vermeyen adalet sistemidir.


Bu saldırılar her geçen gün mesleğimizi yapılamaz kılmakta, hekim ve diğer sağlık çalışanlarını tüketmektedir. 
Biz bu şiddeti sindiremiyoruz, korkmuyoruz ve her zamankinden daha güçlü olarak bir aradayız.


Dünyanın hiçbir yerinde seyirci kalınamayacak bu durum için gerekli adımlar, yeni renkler belirlemenin çok daha ilerisidir! Artık bu hususta tahammülümüz kalmamış, sahanın sabrı taşmıştır.


Daha önce defalarca belirttiğimiz gibi;


1-Sağlıkta Şiddeti Önleme Yasasında yapılacak düzenlemeler 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu yerine 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda yapılacak düzenlemeler ile yapılmalıdır.
2-TCK’da yapılan düzenleme ile verilecek ceza alt sınırı en az 2 yıl olmalıdır.
3-Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlara, iyi hal indirimi veya başkaca bir cezada indirim uygulanmamalıdır.
4-Cezalar ertelenmemeli, “hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını“ engelleyecek düzenlemeler yapılmalıdır.
5-Şiddete uğrayan hekim-sağlık çalışanının hizmetten her şartta çekilebilmesinin yanı sıra şiddet uygulayan kişilere de kademeli olarak şiddetin türü ve tekrarlanması durumuna göre 5–10 yıl arasında Kamu Sağlık Hizmetlerinden yararlanması men edilmeli, sağlık hizmetini bu süreçte ancak ücretli alabilmesi sağlanmalıdır.
6-Sağlık çalışanına hakaret durumunda ise, Türk Ceza Kanunu, Şerefe karşı işlenen suçlar kısmında düzenleme yapılmalı ve 125. Madde 3. fıkra a bendine “Doktor ve sağlık çalışanlarına yönelik görevleri sırasında işlenen hakaret suçunda ceza 2 yıldan az olamaz ibaresinin eklenmelidir.
7-Hekime yönelik darp, cebir, tehdit, hakaret, görevi yaptırmama gibi suçlar tutuklanma sebebi olan katalog suçlara eklenmeli, insanlığa karşı işlenen suçlar kapsamına alınmalıdır.


Tüm bunların neticesinde çatı örgütümüz AHEF in tüm illerde aldığı eylem kararına uyacagımızı ve uygulayacağımızı söylüyoruz ve 9 Ekim 2023 tarihinde 1 günlük iş bırakma kararı alıyoruz.


ADANAHED YÖNETİM KURULU

Editör: Haber Merkezi