Yapı-Yol Sen sendikası olarak gördüğümüz tüm eksiklikleri ve çözüm önerilerini AFAD başkanlığına sunmuş olmamıza rağmen henüz bir adım atılmış değil.

Yapı-Yol Sen Mersin Şube adına Alaattin Süzer tarafından yapılan basın açıklamasında şu sorunlara dikkat çekildi;

WhatsApp Görsel 2023-12-14 saat 13.18.32_b8bddfef

9 Aralık 2023 saat 20.00 sıralarında, Zonguldak'ın Asma Mahallesi Tulumbaüstü mevkiinde bulunan iki katlı bir ev heyelan sebebi ile çökmüştür. Göçük altında iki vatandaşımız kalmış arama ve kurtarma çalışmalarının yürütülmesi için başta AFAD emekçileri olmak üzere olay yerine madenciler, itfaiye ve sağlık emekçileri sevk edilmiştir.

Arama kurtarma ekiplerinin olaya müdahalesi esnasında ikinci bir heyelan meydana gelmiş ve kurtarma ekiplerinden 23 personel göçük altında kalmıştır.

Koca'dan yan dal uzmanı hekimlerle ilgili paylaşım Koca'dan yan dal uzmanı hekimlerle ilgili paylaşım

Göçük altında kalan arama kurtarma emekçisi tüm meslektaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, heyelanda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

İş kolumuzda örgütlü bulunan AFAD emekçilerinin çalışma şartlarının zorluğunu basın ve kamuoyu ile yıllardır paylaşıyoruz. Ancak tüm bu zorluklara rağmen dile getirmiş olduğumuz konularda AFAD başkanlığı henüz tek bir adım atmış değil. Yaşanan felaketlerde canhıraş çalışmaları medya aracılığıyla kamuoyunca fark edilen AFAD emekçileri hayat normal akışına başladığı andan itibaren maalesef görmezden geliniyor.

Personel yetersizliğinden, giyim yardımına; görevlerde yaşanan yemek sorunundan, liyakatsiz atamalarla akıldan, bilimden, kamu ve toplum yararından çok uzak yürütülen arama ve kurtarma faaliyetlerine kadar AFAD Başkanlığının ‘ben yaptım oldu’ anlayışı başta AFAD emekçileri olmak üzere nitelikli arama ve kurtarma hizmeti alması gereken halkımıza da zarar vermektedir.

Nitekim ülkemizde şubat ayında meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremler sonucunda yaşadığımız insani ve ekonomik yıkım, arama kurtarma faaliyetleri başta olmak üzere afet hizmetlerinin ne kadar önemli olduğunu ve keza afetler için alınan önlemlerin eksik ve yetersiz oluşunun hayat kayıplarını nasıl arttırdığını bizlere maalesef bir kez daha göstermiş oldu.

Yapı-Yol Sen sendikası olarak gördüğümüz tüm eksiklikleri ve çözüm önerilerini AFAD başkanlığına sunmuş olmamıza rağmen henüz bir adım atılmış değil.

AFAD başkanlığına çağrımızdır:

*Tek sendika üzerinden liyakatsız ve kurum dışı kadrolaşmalara bir an önce son verilsin,

*  Başta depremler olmak üzere her türlü afette 7/24 görev yapan AFAD

Emekçilerinin çalışma koşulları bir an önce düzeltilsin,

* Uluslararası arama kurtarma norm ve standartlarına uygun çalışma örüntüleri ve iş güvenliği bir an önce  sağlanılsın,

* Çalışma barışına zarar verecek iş ve uygulamalardan, disiplin soruşturmalarından, sürgünlerden derhal vazgeçilsin,

*Tüm AFAD EMEKÇİLERİNE kadro ayrımsız günün koşullarına uygun

AFAD TAZMİNATI  bir an önce verilsin,

• Nitelikli ve bütünlüklü kamusal afet hizmetlerinin yürütülebilmesi için başta meslek odaları, demokratik kitle örgütleri ve sendikamız olmaz üzere tarafların sosyal diyaloğuna açık olunsun,

* Hiçbir kurum çalışanı pasifize edilmesin , kurum içinde iletişim kanalları açık tutulsun ve her çalışanın fikirlerine ve mesleki deneyimine kıymet verilsin,

Afet hizmetlerinin niteliğinin ve kalitesinin artırılması daha özverili çalışanlarla mümkündür.  Daha özverili çalışanlar  ise sorunları çözülmüş  mutlu AFAD emekçileriyle mümkündür. Bir daha ayni felaketlerin yaşanması beklenmeden bir an önce çalışanların yaşam kalitesi hakkettikleri düzeye getirilmelidir.

Tekrar, heyelan sonucu yaşamlarını yitiren anne ve oğula tekrardan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabır; göçük altında kalan başta AFAD emekçileri olmak üzere tüm arama-kurtarma emekçilerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz.

Yapı-Yol Sen Mersin Şube adına Alaattin Süzer

Editör: Haber Merkezi