Batman Milletvekili Zeynep Oduncu, İluh Devlet Hastanesi'nin Yıkımı Hakkında Meclis'e Soru Önergesi Verdi

Batman Milletvekili Zeynep Oduncu, 1968 yılında hizmete açılan ve Batman ilinin merkezinde yer alan İluh Devlet Hastanesi'nin 6 Şubat depremi sonrasında hasar aldığı gerekçesiyle yıkım kararı alındığını belirterek, konuyla ilgili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) bir soru önergesi verdi.

Oduncu, yaptığı açıklamada, İluh Devlet Hastanesi'nin yıkılmasının, şehrin neredeyse yarısına hizmet veren önemli bir sağlık kurumunun yokluğunda bölgedeki vatandaşların mağduriyetine sebep olacağını ifade etti. Ayrıca hastanenin yıkılmasıyla burada çalışan sağlık emekçilerinin diğer sağlık kuruluşlarına dağıtılmasının, çalışanların hak kaybına ve hizmet sunumunda aksamalara neden olabileceğini vurguladı.

Önerge kapsamında, İluh Devlet Hastanesi'nin yıkılmasının ardından alınacak önlemler, sağlık emekçilerinin ekonomik ve özlük haklarının korunması, dağıtılacak personelin adil bir şekilde belirlenmesi, hastane kapasitesinin artırılması ve yeni sağlık tesislerinin yapımı gibi konulara ilişkin soruların yanıtlanması talep ediliyor.

Hızla büyüyen Batman ilindeki sağlık alanındaki sorunların çözülmesi için gereken adımların atılmasını bekleyen Oduncu, TBMM'den konunun detaylı olarak incelenmesini ve gerekli bilgilerin kamuoyuna sunulmasını istiyor.

Zeynep Oduncu tarafından aşağıdaki konuların ivedilikle yanıtlanması için bir soru önergesinde şu ifadelre yer verdi.

  1. 1968 yılında hizmete açılan Batman il merkezinde bulunan İluh Devlet Hastanesi’nin, 6 Şubat depremi sonrası hasar alması nedeniyle yıkım kararı alındığı belirtilmiştir. Şehrimizin yarısına yakın bir nüfusa hizmet veren bu hastanenin yıkılması sonucu bölgede yaşanacak mağduriyetlerin giderilmesi için hangi önlemler alınacaktır?

  2. Hastanenin yıkılmasıyla birlikte orada çalışan sağlık emekçilerinin diğer sağlık kuruluşlarına dağıtılması planlanmaktadır. Bu dağıtım sürecinde, sağlık emekçilerinin ekonomik ve özlük haklarının korunması için ne gibi tedbirler alınacaktır?

  3. Dağıtılacak personelin, çalıştıkları süreler ve aldıkları eğitimler göz önünde bulundurularak, sağlık kurumlarının ihtiyaçlarına göre adil bir şekilde dağıtılması için nasıl bir yöntem izlenecektir?

  4. İluh Devlet Hastanesi’nin kapasitesinin artırılarak yerinde yeniden yapılması planlanmakta mıdır? Eğer planlanıyorsa, bu yeni hastanenin günümüz teknolojileri ile donatılması için hangi adımlar atılacaktır?

  5. Hastane yerleşkesinin bulunduğu 863 nolu ada içerisinde bulunan miatları dolmak üzere olan kamu kuruluşlarına ait binaların, hastane yapımı için kullanılması düşünülmekte midir? Bu konuda hangi çalışmalar yapılmaktadır?

  6. Batman ilimizde inşaatı devam eden 500 yataklı şehir hastanesi projesinin kapasitesinin artırılması ve bu hastanenin Eğitim ve Araştırma Hastanesine dönüştürülmesi yönünde bir plan var mıdır?

  7. Şu an kullanılan, eski adıyla Batman Bölge Devlet Hastanesi olan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin tekrar Devlet Hastanesi statüsüne kazandırılması düşünülmekte midir? Bu konuda ne gibi adımlar atılacaktır?

    Mersin'de 9 Emek Örgütü Adına Tabip Odası Başkanı Uz. Dr. İzzet Çalış, 'Vergide Adalet İstiyoruz' dedi Mersin'de 9 Emek Örgütü Adına Tabip Odası Başkanı Uz. Dr. İzzet Çalış, 'Vergide Adalet İstiyoruz' dedi
  8. Şehrimizin sağlık tesis ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, yeni devlet hastaneleri ve dal hastaneleri yapımı planlanmakta mıdır? Bu konuda hangi çalışmalar yürütülmektedir?

Editör: Haber Merkezi