Belediye Şirket İşçileri adına Yılmaz Şengül; Adana güneşinin altında emeğin sofrasında yine yan yanayız yine kol kolayız yine omuz omuzayız İyi ki varsınız İyi ki geldiniz. Bizler uzun yıllar taşeron firmalarda çalışmış 24 Aralık 2017 tarihinde yayınlanarak 2 Nisan 2018'de yürürlüğe giren 696 sayılı KHK ile belediye şirketlerine geçirilen ama gerçekte kadro vereceğiz diye mağdur edilen belediye çalışanlarıyız.

Adana'da Abidin Dino Parkında gerçekleştirilen kitlesel basın açıklamasında Belediye Şirket İşçileri adına konuşan Yılmaz Şengül sorunlarını şu şekilde ifade etti;

696 sayılı KHK ile asıl işi yapan kadroya alınacak diye açıkça belirtilmesine rağmen 2018'de 450.000 taşeron işçi norm kadro yerine sefaletin en büyüğünün yaşandığı belediyelerin kurduğu belediye şirketlerine geçirilmiştir.

Belediye şirket işçileri, yerel yönetimlerde 7/24 esasına göre, kamusal alanda halkımıza kamu hizmeti üretmektedir. Belediye şirketlerinde kamu hizmeti üreten işçiler çok çeşitlidir.

Bizler, Asfalt işçileri, Aşçılar, Büro ve Çağrı Merkezi çalışanları, Enerji işçileri, Fen işleri – Park bahçe çalışanları, Garsonlar, Güvenlik görevlileri, İtfaiye Erleri, Kütüphaneciler, Mimarlar, Mühendisler, Operatörler, Otobüs şoförleri, Öğretmenler, Sayaç okuma işçileri, Su ve kanalizasyon çalışanları, Şehir plancıları, Şoförler, Teknikerler, Teknisyenler, Temizlik işçileri, Usta öğreticiler, Veteriner hekimler, Yazılımcılar, Yardımcı Zabıtalar ve daha sayamayacağımız birçok branşta emek veren, en zorlu koşullarda dahi bütün özverisiyle vatandaşa hizmet etmekten ve sorunlarını çözmekten geri durmayan belediye şirket işçileriyiz.

Ülkemizde 1393 belediye bulunmaktadır. Bugün belediyelerde hizmet veren norm kadrolu 39.043 işçi bulunurken, belediye şirket işçisi sayısı 607.999'a ulaşmıştır. Norm kadrolu işçi sayısı her geçen gün azalırken, şirket işçisi sayısı ciddi oranda artmaktadır.

Çaykur’un mevsimlik işçileri kadro sözünün tutulmasını istiyor Çaykur’un mevsimlik işçileri kadro sözünün tutulmasını istiyor

Belediye şirket işçileri ve genel idarelerdeki taşeron işçiler ile birlikte, sayıları yine 1 milyona yaklaşan güvencesiz işçi ortaya çıkarmıştır. Bu da 4-5 milyon vatandaşı demektir.

Nisan 2018'den itibaren, yaklaşık 6 yıldır belediye şirketlerinde, modern kölelik devam etmektedir.

WhatsApp Image 2024-01-28 at 22.23.32

607 bin 999 belediye şirket işçisi olarak taleplerimiz şunlardır:

1. NORM KADRO: 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu'nun 49. Maddesi yeniden düzenlenmeli, belediyelerde hizmet üreten işçilerin çalışma statüsü Norm Kadro esaslarına göre düzenlenmeli, Norm Kadro sayıları revize ile artırılmalıdır.

2. TABAN ÜCRET: Sendikalar tarafından her ay açıklanan "Yoksulluk Sınırı," tüm belediye işçilerinin net taban ücreti olmalıdır.

3. İLAVE TEDİYE: Belediyelerde hizmet üreten tüm işçiler kamu işçisi olarak kabul edilmeli, 6772 sayılı kanuna göre, 52 günlük ilave tediye ayrım gösterilmeksizin her işçiye ödenmelidir. Ayrıca geriye dönük hakkedişlerimiz de teslim edilmelidir. Belediyelerde çalışma barışı sağlanmalıdır.

4. İŞ GÜVENCESİ: Haksız, hukuksuz, keyfi şekilde işten çıkarmalara son verilmelidir. İş davaları "Bölge İdari Mahkemeleri"nde görülmeli, davayı kazanan işçi işine kesin suretle ve hemen dönmelidir. Dosya masraflarının ağır olması işten çıkartılan işçilerin hak aramasındaki en büyük engeldir. İşten çıkartılan her işçiye baro tarafından ücretsiz avukat sağlanmalı ve iş davaları dosya harçlarından muaf tutulmalıdır.

5. VERGİ ADALETİ: Toplu İş Sözleşmelerinde (TİS) paraya taalluk eden tüm mali ve sosyal haklar "Brüt" yerine "Net" olarak belirtilmelidir. Belediye işçileri "Gelir Vergisi" yükü altında ezdirilmemelidir. İşçiye vergi muafiyeti sağlanmalı ve vergiler işveren tarafından karşılanmalıdır. İşçi Ocak'ta ne kadar ücret alıyorsa Aralık ayında da aynısını almalıdır.

6. EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET: Belediyelerdeki kadın erkek eşitsizliği, kadın istihdamının arttırılması ile çözülecek kadar basit bir sorun değildir. Belediyelerdeki cinsiyetçi iş bölümü ve ücretlendirme son bulmalı, kadınların güvenceli ve güvenli çalışabilmeleri için şartlar yerine getirilmelidir. Belediye çalışanlarının çocukları için kreş hakkı, günün koşullarına uygun ve gerçekçi biçimde karşılanmalıdır. Doğum iznine ayrılan kadın işçiler, döndüklerinde işlerini kaybetme endişesi taşımak zorunda kalmamalı.

Bunların dışında:

60 günlük sendikal ikramiye, Haftalık 35 Saat çalışma, Ücretlere 3 ayda bir Enflasyon oranında zam, Refah payı, Meslek pirimi, Eşit yemek ve ulaşım ücreti, Tayin hakkı verilmelidir.

Belediyelerin ve belediye şirketleri yöneticilerinin, holding patronu gibi kar elde etmeye çalışmaları, çalışanlarına maliyet kalemi olarak bakmaları istemiyoruz.

Kadro Hakkımız Söke Söke Alırız

Birleşen İşçiler Yenilmezler.

Editör: Süleyman Devrim Boğa