Milli Eğitim Bakanı’nın katıldığı bir televizyon programında “gerekirse kız okulları da açabilmeliyiz” sözleri kamuoyunda tepkilere sebebiyet vermiştir. Kız çocuklarının ayrı okullara gönderilmesini savunmak, eğitimde cinsiyet eşitsizliğini güçlendireceği gibi, kadınlarla erkekleri ayrı mekanlara ayırma ve kamusal alanda kadınların varlığını sınırlandırmaya hizmet eden bir anlayış doğuracaktır. Kız çocuklarının okullaşması çok önemli bir konu iken çözüm olarak ayrıştırıcı ve cinsiyet eşitsizliğini büyüten bu öneriler sorunu daha da derinleştirecektir. Ayrıca söz konusu öneri Anayasa’nın laiklik ilkesine aykırıdır.


Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Mardin Milletvekili Beritan GÜNEŞ ALTIN, ilgili açıklamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf TEKİN tarafından yanıtlanması istemiyle soru önergesi verdi.

Beritan GÜNEŞ ALTIN, soru önergesinde şu ifadelere yer verdi.

Milli Eğitim Bakanı’nın katıldığı bir televizyon programında “gerekirse kız okulları da açabilmeliyiz” sözleri kamuoyunda tepkilere sebebiyet vermiştir. Kız çocuklarının ayrı okullara gönderilmesini savunmak, eğitimde cinsiyet eşitsizliğini güçlendireceği gibi, kadınlarla erkekleri ayrı mekanlara ayırma ve kamusal alanda kadınların varlığını sınırlandırmaya hizmet eden bir anlayış doğuracaktır. Kız çocuklarının okullaşması çok önemli bir konu iken çözüm olarak ayrıştırıcı ve cinsiyet eşitsizliğini büyüten bu öneriler sorunu daha da derinleştirecektir. Ayrıca söz konusu öneri Anayasa’nın laiklik ilkesine aykırıdır.

Bakan bu önerisine gerekçe olarak ise ailelerin kız çocuklarını erkeklerle aynı okula göndermek istemediklerini, bu nedenle kız çocuklarının okullaşma oranını arttırmak için gerekirse kız okullarının açılabileceğini ifade etmiştir. Oysa çocukları eğitim ve öğretim hayatından alıkoymak suçtur ve cezai yaptırımları vardır. Çocukların eğitim ve öğretim hakkını engelleyen aileler için ayrı okul açmak değil gerekli cezai yaptırımların uygulanması gerekmektedir.

Eğitim sisteminde anadilinde eğitimin verilmemesi, öğretmen atamalarının yapılmaması, okulların öğrencilerin yaşam becerileri kazanıp geliştirebileceği alanlar olmaktan çıkıp sadece sınavlara giriş için gerekli belgelerin temin edildiği binalara dönüşmesi gibi büyük sorunlar söz konusuyken ve bu sorunlara dair herhangi bir düzenleme yapılmazken bu tür ayrıştırıcı ve kadınları izole etmeye yönelik yapılan öneriler endişe vericidir.   

Bu bağlamda;

1-Çocukların eğitim ve öğretim hakkını engellemek suç ve cezai yaptırımları söz konusu iken, kız çocuklarını okula göndermek istemeyen ailelere cezai işlem uygulanmasını sağlamak yerine kız çocukları için ayrı okul açmayı önermeyi nasıl açıklıyorsunuz?

Veli-Der Denizli Şube; Öğretmenlere Önlük Değil, Çocuklarımıza Bir Öğün Ücretsiz Yemek Ve Su Verin! Veli-Der Denizli Şube; Öğretmenlere Önlük Değil, Çocuklarımıza Bir Öğün Ücretsiz Yemek Ve Su Verin!

2-Kız çocuklarını ayrı okula göndermek isteyen aileler hakkında işlem başlatılması için gerekli çalışmaları yapacak mısınız?

3-Eğitim kurumlarına yerleşmiş, bilimden ve toplumdan uzak, dinsel eğitimi öne çıkaran bir hal alan eğitim sisteminin cinsiyet eşitlikçi, fırsat eşitliğini gözeten, anadilinde verilmesine dair gerekli adımları atacak mısınız?

4-Kız çocuklarının okula gitme oranını karma eğitimden uzaklaşıp kız çocuklarına ayrı okullar açarak arttırılacağını düşünmek; eğitimde eril anlayışın, cinsiyetçi modelin, dine dayalı toplumsal yapının kurulmasına hizmet etmeyecek midir?