2020 yılında yürürlüğe giren Ceza ve İnfaz Kurumlarının Yönetimi ve Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik’le mahpusların cezaevinden görüntülü görüşme gerçekleştirilebilmesine ilişkin düzenleme yapılmış ve dönemin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül bu gelişmeyi “Dijital Devrim” müjdesiyle duyurmuştur. Ancak bu düzenleme de diğer birçok mevzuat ve uygulama gibi ayrımcı politikaları devam ettirmektedir. HEDEP Mardin Milletvekili Beritan GÜNEŞ ALTIN, konuya ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un cevaplaması istemiyle soru önergesi ve İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'na dilekçe verdi.

HEDEP Mardin Milletvekili Beritan GÜNEŞ ALTIN, konuyla ilgili vermiş olduğı soru önergesinde şu ifadelere yer verdi.

Türkiye’deki cezaevlerinde mahpusların maruz kaldıkları hak ihlalleri ve işkenceler ulusal-uluslararası birçok insan hakları kurumu tarafından defalarca kez rapor haline getirilmiş, derhal hak ihlallerinin son bulması çağrısında bulunulmuştur. Ancak bu durumun sonlandırılması bir yana cezaevlerindeki bu uygulamalar, her geçen gün katlanarak büyümektedir.

2020 yılında yürürlüğe giren Ceza ve İnfaz Kurumlarının Yönetimi ve Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik’le mahpusların cezaevinden görüntülü görüşme gerçekleştirilebilmesine ilişkin düzenleme yapılmış ve dönemin Adalet Bakanı Abdülhamit Gül bu gelişmeyi “Dijital Devrim” müjdesiyle duyurmuştur. Ancak bu düzenleme de diğer birçok mevzuat ve uygulama gibi ayrımcı politikaları devam ettirmektedir.

Mezkûr düzenlemeyle mahpusların görüntülü konuşma hakkından yararlandırılması için İdare ve Gözlem Kurullarının “iyi halli” oldukları kararı ön koşulu getirilmiştir. Bu durum, İdare ve Gözlem Kurulları eliyle yıllardır devam ettirilen koşullu salıverilme, açık ceza infaz kurumuna geçiş, denetimli serbestlik ve benzeri haklardan yararlandırılmama durumuna bir yenisini eklemiştir. Özcesi, görüntülü konuşma hakkından adli mahpusların asgari düzeyde dahi olsa faydalandırıldığı bilinirken siyasi mahpuslar bu haktan ayrımcı politikalar ve uygulamalar nedeniyle yararlandırılmamaktadır.

Bu bağlamda;

  1. Görüntülü konuşma alt yapısının mevcut olduğu cezaevleri hangileridir? Bu cezaevlerinde görüntülü konuşma hakkı tüm mahpuslara sağlanmakta mıdır?
  2. 2023 yılı içerisinde kaç mahpus bu sistemden faydalanmıştır? Bu mahpusların kaçı adli kaçı siyasi sebeplerle cezaevinde tutulmaktadır?
  3. Görüntülü konuşma hakkından faydalandırılmış ağırlaştırılmış müebbet almış mahpus var mıdır var ise sayısı kaçtır?
  4. Siyasi mahpusların görüntülü konuşma hakkından yararlandırılmaması ayrımcılık yasağının ihlali anlamını taşımamakta mıdır? Bu ayrımcılığın devam ettirilmesinin gerekçesi nedir?
  5. 2023 yılı içerisinde cezaevlerinde toplamda kaç görüntülü konuşma gerçekleştirilmiştir?
  6. İdare ve Gözlem Kurulları’na bir nevi mahkeme gibi karar verme yetkisi tanınmasının gerekçesi nedir? Bunun sebep olduğu hak ihlallerini önlemek için herhangi bir çalışmanız olacak mıdır?

Beritan GÜNEŞ ALTIN, konuyla ilgili İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'na verdiği dilekçe

Türkiye’deki cezaevlerinde mahpusların maruz kaldıkları hak ihlalleri ve işkenceler ulusal-uluslararası birçok insan hakları kurumu tarafından defalarca kez rapor haline getirilmiş, derhal hak ihlallerinin son bulması çağrısında bulunulmuştur. Ancak bu durumun sonlandırılması bir yana cezaevlerindeki bu uygulamalar, her geçen gün katlanarak büyümektedir.

2020 yılında yürürlüğe giren Ceza ve İnfaz Kurumlarının Yönetimi ve Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik’le mahpusların cezaevinden görüntülü görüşme gerçekleştirilebilmesine ilişkin düzenleme yapılmış ve dönemin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül bu gelişmeyi “Dijital Devrim” müjdesiyle duyurmuştur. Ancak bu düzenleme de diğer birçok mevzuat ve uygulama gibi ayrımcı politikaları devam ettirmektedir.

Mezkûr düzenlemeyle mahpusların görüntülü konuşma hakkından yararlandırılması için İdare ve Gözlem Kurullarının “iyi halli” oldukları kararı ön koşulu getirilmiştir. Bu durum, İdare ve Gözlem Kurulları eliyle yıllardır devam ettirilen koşullu salıverilme, açık ceza infaz kurumuna geçiş, denetimli serbestlik ve benzeri haklardan yararlandırılmama durumuna bir yenisini eklemiştir. Özcesi, görüntülü konuşma hakkından adli mahpusların asgari düzeyde dahi olsa faydalandırıldığı bilinirken siyasi mahpuslar bu haktan ayrımcı politikalar ve uygulamalar nedeniyle yararlandırılmamaktadır.

Bu bağlamda, İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’nun  görüntülü konuşma hakkı engellenen siyasi mahpusların yaşadıkları hak ihlallerini gidermek için gerekli girişimleri başlatmasını arz ve talep ederim. 27.12.2023

CHP'li Ayhan Barut, "Tencerelerde et değil dert pişiyor" CHP'li Ayhan Barut, "Tencerelerde et değil dert pişiyor"

 

Beritan GÜNEŞALTIN

Mardin Milletvekili

Editör: Haber Merkezi