"Yeni yasa tasarısı kabul edilirse, İngiliz Kanalı'nı küçük teknelerle geçmek için hayatlarını riske atanlar gibi Birleşik Krallık'a düzensiz şekilde gelen kişilerin mülteci koruması arama hakkını reddedecek."

Birleşik Krallık Hükümeti rakamlarına göre, 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 60 artışla yaklaşık 45.000 kişi küçük teknelerle Manş Denizi'ni geçti.

BM Mülteci Ajansı UNHCR, Birleşik Krallık Hükümeti tarafından bugün Avam Kamarası'na sunulan iltica yasa tasarısından derin bir endişe duymaktadır. Mevcut haliyle, Tasarı, İçişleri Bakanı'nı düzensiz gelenlerin Birleşik Krallık iltica sistemine erişimini reddetmeye zorluyor. Bu sığınmacılara koruma sağlanmak yerine Birleşik Krallık'ta alıkonulurken başka bir ülkeye gönderilmeleri için düzenlemeler yapılıyor.

Mevzuat kabul edilirse, bir iltica yasağı anlamına gelir - talepleri ne kadar gerçek ve zorlayıcı olursa olsun ve bireysel koşulları dikkate alınmaksızın düzensiz olarak gelenlerin Birleşik Krallık'ta mülteci koruması arama hakkını ortadan kaldırır.

Tasarının (bu şekliyle) etkisi, güvenlik ve korumaya ihtiyaç duyan birçok sığınmacının korumasını reddetmek ve hatta onların davalarını ileri sürmelerine izin vermemek olacaktır. Bu, Mülteci Sözleşmesi'nin açık bir ihlali olur ve İngiliz halkının haklı olarak gurur duyduğu uzun süredir devam eden, insani bir geleneği baltalar.

Savaştan ve zulümden kaçan çoğu insan, gerekli pasaportlara ve vizelere erişemiyor. Kullanabilecekleri güvenli ve “yasal” yollar yoktur. Bu temelde ilticaya erişimlerinin engellenmesi, Mülteci Sözleşmesi'nin oluşturulma amacını baltalamaktadır. Sözleşme, mültecilerin bir sığınma ülkesine düzensiz bir şekilde girmeye zorlanabileceğini açıkça kabul etmektedir. 

İçişleri Bakanlığı'nın en son yayınlanan verilerine göre, Manş Denizi üzerinden küçük teknelerle İngiltere'ye gelenlerin büyük çoğunluğu, talepleri belirlendiği takdirde mülteci olarak kabul edilecek. Mültecilerin geliş biçimlerine göre hak etmeyenler olarak damgalanması bu temel gerçekleri çarpıtmaktadır.

Bila; "Seçimi kaybetme korkusu Cumhur İttifakı’nı iyice tarikatların yanına itti" Bila; "Seçimi kaybetme korkusu Cumhur İttifakı’nı iyice tarikatların yanına itti"

Uluslararası hukuk, mültecilerin ulaştıkları ilk ülkede sığınma talebinde bulunmalarını gerektirmez. Yine de, belirli eşik değerler karşılanırsa, özellikle de Mülteci Sözleşmesi haklarına orada saygı gösterilecekse ve düzenleme, mültecilerin sorumluluğunun uluslar arasında adil bir şekilde paylaşılmasına yardımcı olacaksa, güvenli üçüncü ülkelere geri dönüşler veya transferler yine de uygun olabilir. AB üye devletleri arasında yürürlükte olan çerçeve, böyle bir düzenlemeye örnektir. Şu anda Birleşik Krallık böyle bir anlaşmanın parçası değil ve Ruanda ile ikili anlaşması gerekli uluslararası standartları karşılamıyor. Bu nedenle, Birleşik Krallık'a düzensiz bir şekilde gelen sığınmacılar, kendilerini Sözleşme uyarınca koruma talebinde bulunamayacakları bir belirsizlik içinde bulacaklardır.  

BMMYK, Birleşik Krallık Hükümeti'nin, yalnızca Kanal boyunca değil, aynı zamanda Akdeniz gibi başka yerlerde de tehlikeli yolculuklara başvuran sığınmacıların sayısıyla ilgili endişelerini paylaşıyor. İltica sistemini çalışır hale getirmek, bu zorluğun üstesinden gelmenin anahtarıdır. Hızlı, adil ve verimli dava işleme ve iyileştirilmiş kabul koşulları, mülteci olduğu tespit edilenlerin entegrasyonunu hızlandıracak ve kalmak için yasal dayanağı olmayanların hızlı bir şekilde geri dönüşünü kolaylaştıracaktır. BMMYK, Birleşik Krallık Hükümetine bu bağlamda somut ve eyleme geçirilebilir öneriler sunmuştur ve mevcut sığınma iş yükünün giderilmesine yönelik yapıcı ve devam eden çabaları memnuniyetle karşılamaktadır. UNHCR, Birleşik Krallık Hükümetini sığınma sistemini güçlendirmede ve bu tür zorlukları doğrudan ele almada desteklemeye devam etmektedir.

UNHCR, mültecilerin yeniden yerleştirme de dahil olmak üzere Birleşik Krallık'a ulaşması için güvenli ve düzenli yolları genişletmek üzere Birleşik Krallık Hükümeti ile birlikte çalışmaya devam edecektir. Kritik olsalar da, bunlar çok sınırlı kalır ve asla ilticaya erişimin yerine geçemez.

UNHCR ayrıca Birleşik Krallık'ın Fransa ile güçlendirilmiş diyaloğunu memnuniyetle karşılıyor ve mevcut zorlukların üstesinden gelmek için Avrupalı ​​komşularıyla bölgesel işbirliğini geliştirmeye yönelik çabaları teşvik ediyor. 

Hükümeti, tüm milletvekillerini ve grup üyelerini yasa tasarısını yeniden gözden geçirmeye ve bunun yerine daha insancıl ve pratik politika çözümleri aramaya çağırıyoruz.