Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği - Adana Yerel Eşitlik İzleme Bileşenleri: “Kadınların yaşam haklarını, toplumsal cinsiyet eşitliğini, her türlü ayrımcılığın önlenmesini ve şiddetsizliği savunmaya devam edeceğiz.”

Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği - Adana Yerel Eşitlik İzleme Bileşenleri 25 Kasım ile ilgili açıklamalarına şu şekilde devam etti;

1960 yılında Mirabel kardeşler Dominik Cumhuriyeti’nde demokrasiyi, insanca yaşamayı savundukları için vatan haini ilan edildikten ve bir çok kez tutuklandıktan sonra diktatör Rafael Trujillo yandaşları 25 Kasım günü Mirabel kardeşlerin arabasını yolda durdurup önce tecavüz ettiler sonra da öldürüp uçurumdan aşağı attılar. 1999 yılında Birleşmiş Milletler 25 Kasım’da öldürülen ve kadın hakları mücadelesinin sembolü olan Mirabel Kardeşlerin ölüm yıl dönümünü Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü olarak kabul ederek tüm dünyadaki kadınları, hakları ve yaşamları için bir araya getirdi.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde Tarihe “Mirabel Kardeşler” olarak geçen üç kız kardeşin bir diktatöre karşı verdikleri eşitlik ve hak mücadelesinin de; o günlerden bugüne dek süren kadın hakları ve eşitlik mücadelemizin de bir insan hakkı mücadelesi olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.

Kadına yönelik şiddet; geçmişten bugüne tüm dünya toplumlarının demokratik var oluşlarına, eşit hak ve özgürlüklere sahip olmalarına, kadınların insan hak ve onuruna yaraşır yaşam sürmelerine darbe vurmakta, kadınları işkenceye, ölüme mahkum etmektedir. Ataerki ve toplumun her kademesine entegre olmuş eril sistemin cinsiyet eşitliğini yok sayması şiddeti desteklemekte ve gerek kadınların gerekse toplumun iyi olma, güçlenme haline karşı çıkmaktadır. Biliyoruz ki toplumsal yaşam içinde karşı karşıya kaldığımız cinsiyete dayalı her eşitsizlik beraberinde şiddet döngüsünü yeniden yeniden inşa ediyor, kadın cinayetlerini meşrulaştırıyor…

WhatsApp Image 2022-11-23 at 18.13.37

Bizler CEİD Adana YEİP Birleşenleri olarak kadın haklarını savunma ve cinsiyet eşitliğini sağlama yolunda yerelden başlayarak cinsiyet eşitsizliğinin var olduğu her alanı tespit ederek,

*bu eşitsizliklere karşı savunuculuk geliştirerek,

*cinsiyet eşitliğinin desteklenmesine ve sağlanmasına yönelik çözüm önerileri, politikalar geliştirerek

*bu tespitler ve çözüm önerileriyle ilgili kurumları cinsiyet eşitliğini dayalı bakış açısıyla çalışmaya teşvik ederek kadına karşı şiddetle mücadeleye güç veriyoruz.

Bu kapsamda Ceid Adana Yeip Birleşenleri olarak savunuculuk ve izleme çalışmalarımız içinde;

*Toplumsal Cinsiyet temelli kenti izlemek ve cinsiyet eşitliğine duyarlı kenti dönüştürmek üzere söylem, proje ve politikalar geliştiriyor, yerel yönetimlerle paylaşıyor ve kent çalışmalarını takip ediyoruz,

*Ülkemizde ve kentimizde kadına yönelik şiddetin geldiği noktada; var olan kadın danışma merkezlerinin kadınların talep ve ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kaldığı gerçeğinden yola çıkarak kadın danışma merkezi kurulması amacıyla görüşmeler gerçekleştiriyor ve tüm kadın danışma merkezlerinin daha nitelikli çalışmaları adına ortak başvuru ve yönlendirme formu oluşturulmasına öncülük ediyoruz,

* Adana Yerel Eşitlik İzlem Planı’nın imzalanması için kentimizdeki kadın belediye meclis üyeleriyle ve yerel yönetimlerin ilgili birimleriyle ziyaretler düzenleyerek savunuculuk çalışmaları yapıyoruz,

*Siyasi partilerin tüzüklerinin ve çalışma pratiklerinin toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlılığının tespit etmek ve politika önerilerimizi paylaşmak için kentimizdeki il başkanlıklarına izleme çalışması yapıyor ve siyasi partilerin toplumsal cinsiyet eşitliği karnelerini hazırlıyoruz.

Bir kez daha söylüyoruz ki cinsiyete dayalı eşitsizlik kadına yönelik şiddeti yaratıyor, tetikliyor, güçlendiriyor; erkekliği koruyor, eril hegemonyanın kadınların yaşamlarını tehdit etmesine alenen izin veriyor ve hatta kadınların yaşamlarına kastediyor.

Topluma yerleşmiş, şiddeti tetikleyen güç ilişkilerinin yıkılması toplumun her kademesindeki eşitsizliklerin tespiti ve bu eşitsizliklerin ortadan kalkmasına yönelik yürütülen savunuculuk çalışmalarından geçiyor.

Mirabel kardeşlerden aldığımız umutla; kentimizde ve ülkemizde kadınların temel hak ve özgürlükleri sağlanana kadar; “Kadınların yaşam haklarını, Toplumsal cinsiyet eşitliğini, Her türlü ayrımcılığın önlenmesini ve şiddetsizliği savunmaya devam edeceğiz.”

Kadınların kendileri, birbirleri ve toplumları için verdikleri hak mücadelesi ne kadar zorlu olursa olsun her zaman kadınları güçlendirecek ve eşitliğe kavuşturacaktır.

Hayallerimizi, hayatlarımızı büyütmek ve sürdürmek için güçlü, insan onuruna yaraşır ve tüm canlıların yaşamına saygılı bir toplumu birlikte inşa etmek için buradayız! Kadına yönelik şiddete karşı mücadelede birbirimizin ve İstanbul Sözleşmesi’nin yanındayız.

Biz kadınlar bugün olduğu gibi eşit ve şiddetsiz yarınlarda da yan yana olacağız.