CHP, ENGELLİLER İÇİN MECLİS’TE KOMİSYON TALEP ETTİ

ENGELLİ BİREYLERE İKİNCİ SINIF MUAMELESİ YAPILIYOR!

Türkiye’de 9 milyondan fazla engelli bireyin yaşadığı gerçeğiyle yüzleşen CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ve 22 milletvekili arkadaşı, engelli vatandaşların sorunlarının araştırılması ve çözüm önerilerinin belirlenmesi için Meclis’te bir araştırma komisyonu kurulmasını talep etti.

CHP Şanlıurfa Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Av. Mahmut Tanal, Türkiye’deki engelli vatandaşların yaşadığı sorunların derinlemesine ele alınması gerektiğine dikkat çekti. Tanal ve beraberindeki milletvekilleri, engelli yurttaşların yaşam kalitesinin artırılması için somut adımlar atılmasını talep etti.

ENGELLİ BİREYLERE İKİNCİ SINIF MUAMELESİ!

Gerekçede, Türkiye’deki engelli yurttaşların yüzde 90’ından fazlasının istihdam ve eğitim olanaklarından yoksun olduğuna vurgu yapıldı. Ülke gelirinin sadece on binde 28’inin engelli bireyler için harcandığına dikkat çekildi. Bu durumun, engelli yurttaşların sosyal devlet ilkesinden yeterince faydalanamadığını gösterdiği ifade edildi.

Laiklik Meclisi, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç hakkında suç duyurusunda bulundu. Laiklik Meclisi, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç hakkında suç duyurusunda bulundu.

Anayasal haklar olan eğitim, sağlık ve iş bulma gibi temel hakların engelli bireyler tarafından yeterince kullanılamadığına vurgu yapıldı. Özellikle eğitim alanında yapılan kaynaştırma eğitiminin yetersizliği ve sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan zorluklar vurgulandı.

MECLİS ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMALI

CHP milletvekilleri, engelli yurttaşların yaşadığı sorunların tespit edilmesi ve çözüm önerilerinin belirlenmesi için Meclis Araştırması açılmasını talep etti. Temel hakların sağlanması, iş bulma imkanlarının artırılması ve sosyal hizmetlere erişimde yaşanan engellerin kaldırılması için Meclis’in üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiği vurgulandı.

Bu talep, Türkiye’deki engelli bireylerin yaşadığı sorunların önemli bir gündem maddesi haline gelmesi ve çözüme kavuşturulması için önemli bir adım olarak değerlendirildi.

#EngelliHakları #MeclisAraştırması #MahmutTanal #CHP #Türkiye

Editör: Haber Merkezi