CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, Türkiye'deki kamu harcamalarının artan bir şekilde rant ve israfa dönüştüğünü iddia ederek, özellikle AKP hükümetinin tasarruf genelgelerine uyulmadığını ve kamu kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılmadığını savundu.

Bakırlıoğlu'nun vurguladığı noktalar şu şekilde detaylandırılabilir:

  • Tasarruf Genelgelerine Uyum Sorunu: Hükümetin yayınladığı tasarruf genelgelerine rağmen bu genelgelere uyulmadığına dikkat çekti. Özellikle 2021 yılındaki genelgenin ardından yapılan bütçeden kira ödemelerinin hızla artması, tasarrufun gerçekleşmediğini gösteriyor. Bakırlıoğlu, hükümetin kendi belirlediği tasarruf politikalarına uymamasının kamu kaynaklarının israfına neden olduğunu savundu.

    Gazeteciler bayram sevincini paylaştı Gazeteciler bayram sevincini paylaştı
  • Kamu Kaynaklarının Etkin Kullanılmaması: Kamu kaynaklarının araç ve bina kiralama gibi alanlarda yüksek miktarlarda harcandığını ve bu harcamaların çoğunun hükümete yakın kişilere aktarıldığını iddia etti. Bu durumun kamu kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılmasını engellediğini ve kamu hizmetlerinin etkinliğini azalttığını savundu.

  • Özelleştirmelerin Etkisi: Son 20 yılda yapılan özelleştirmeler sonucunda kamu kurumlarının kiralık binalarda hizmet vermek zorunda kaldığını ve bu durumun kamu kaynaklarının verimli kullanımını engellediğini belirtti. Özelleştirmelerin sonucunda kamu varlıklarının özel sektöre devredilmesinin, kamu hizmetlerinin kalitesini olumsuz etkilediğini iddia etti.

  • Rant ve İsraf Cumhuriyeti: Türkiye'nin AKP döneminde "rant ve israf Cumhuriyeti" haline geldiğini iddia etti. İktidarın kazanımları satarken, kamu yatırımlarını ihmal ettiğini ve yandaşları ihya ettiğini savundu. Bu durumun Türkiye'nin ekonomik ve sosyal kalkınmasını engellediğini ve toplumsal adaletsizliği artırdığını belirtti.

Bakırlıoğlu'nun eleştirileri, kamu harcamalarının şeffaflığını ve hesap verebilirliğini artırmak için yapılan çağrılarla sonuçlanabilir. Ayrıca, hükümetin kamu kaynaklarını daha etkin ve verimli bir şekilde kullanması gerektiği yönünde bir çağrıda bulunarak, kamu yönetiminin daha şeffaf ve hesap verebilir olması gerektiğini vurguladı.

#CHP #Milletvekili #KamuHarcamaları #Rant #İsraf #TasarrufGenelgesi #KamudaKiraÖdemeleri #Özelleştirme #Ekonomi #Türkiye

Editör: Haber Merkezi