CHP’de adaylık başvuru süreci netleşti.

13-20 Mart arasında milletvekili başvuruları yapılacak. Başvuru ücreti 30 bin TL. Engelli, kadın ve gençler 15 bin TL ödeyecek.

Belediye başkanları ve meclis üyelerinin başvurmaması sözlü olarak kendilerine iletilecek.

İşte istenilen belgeler;

1. Aday adaylığı başvuru belgesi

2. Özel ödenti makbuzu

3. Nüfus cüzdanı örneği

(T.C. Kimlik Numarasını gösterir nüfus cüzdanı ya da kimlik kartının noterce onaylanmış örneği veya e-devlet kapısından alınmış (karekodlu) nüfus kayıt örneği)

4. Öğrenim durumunu gösterir diploma örneği

(Sadece diplomayı veren kurum veya noterce onaylanmış belgeler ya da e-devlet kapısından alınan (karekodlu) öğrenim/mezun belgesi)

5. Adli sicil ve arşiv kaydı belgesi (Sabıka kaydı)

CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, Kızılay Başkanı’na sert çıktı ve sordu: “Neden istifa etmiyorsunuz?” CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, Kızılay Başkanı’na sert çıktı ve sordu: “Neden istifa etmiyorsunuz?”

(Milletvekili adaylığı için olduğu belirtilmiş Cumhuriyet Başsavcılığından alınan ıslak imzalı belge veya e-devlet kapısından alınmış (karekodlu) adli sicil ve arşiv kaydı belgesi)

6. İki adet biyometrik fotoğraf

7. Askerlik durum belgesi

(Oy verme günü itibariyle askerlikle ilişiği olmadığına dair askerlik şubesinden alınmış ıslak imzalı belge veya e-devlet kapısından alınmış (karekodlu) askerlik durum belgesi)

8. Görevden çekilmesi gerekenler için istifa/ayrılma belgesi

( Kurumun evrak kaydı yaptığına ilişkin ibare bulunmalıdır).

9. Sağlık raporu örneği veya engelli kimlik kartı örneği

(Engel durumu %40 ve üzerinde olanlar için)