CHP Parti Sözcüsü, Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, 9. Yargı Paketi'nde yer alması planlanan "etki ajanlığı" düzenlemesine ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Yücel, bu düzenlemenin toplumda kuşku ve korku iklimi yaratacağını belirterek, ifade özgürlüğünün savunucusu olduklarını vurguladı.

TBMM’ye sunulacak olan 9. Yargı Paketi'nde yer alacak "etki ajanlığı" düzenlemesi, yeni tip casusluk suçları kapsamında değerlendiriliyor. CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, bu düzenlemenin yasalaşması halinde AKP'ye yönelik eleştirilerin cezai yaptırıma tabi tutulacağını belirtti. Yücel, "Bu düzenleme yasalaşırsa artık kimse İsrail ile ticareti eleştiremeyecek, insan hakları ihlallerini Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşıyamayacak. Böylece hak arama hürriyeti ajanlık kapsamına alınacak" dedi.

Yücel, düzenlemenin otoriterleşme yönünde atılmış bir adım olduğunu ifade ederek, "Etki ajanlığı düzenlemesi yasalaşması demek, AKP’nin yeni bir otoriterleşme dönemini başlatması demek. AKP, yerel seçimlerde aldığı uyarılara rağmen kısıtlayıcı politikalarına devam ediyor. Bu şekilde devam ederlerse ilk genel seçimlerde kırmızı kart görecekler" şeklinde konuştu.

Gülcan Kış; Bu Bayramın Tek Kurbanı Emekli, Memur, İşçi Gülcan Kış; Bu Bayramın Tek Kurbanı Emekli, Memur, İşçi

Gürcistan'da Benzer Yasa Protesto Ediliyor

Deniz Yücel, Gürcistan'da benzer bir yasanın sivil toplum kuruluşları tarafından protesto edildiğine dikkat çekerek, "Etki ajanlığı yasası Gürcistan'da özgürlükleri kısıtladığı için protesto ediliyor. Muhalif tüm söylemler, bu yasa kapsamında rahatlıkla değerlendirilip cezalandırılabilir" dedi.

"Etki Ajanlığı" Bir Saray Dayatmasıdır

Yücel, Rusya'da Kremlin Hükümeti'nin çıkardığı yasaya benzerliği nedeniyle "Rus yasası" olarak anılan bu düzenlemenin, Gürcistan Cumhurbaşkanı tarafından veto edildiğini hatırlatarak, "Gürcistan Cumhurbaşkanı, bu yasayı Avrupa standartlarına aykırı bularak veto etti. Türkiye ise tek adam rejimiyle yönetildiği için böyle bir veto mekanizmasından yoksun" dedi.

Yücel, bu yasanın birçok sivil toplum kuruluşu ve aktivistin faaliyetlerini tehlike altına sokacağını belirterek, "Bu yasa, Türkiye’nin çıkarlarını koruyoruz adı altında sivil toplum kuruluşlarının söylemlerini, basın yayın organlarını ve hatta muhalefet partilerinin eleştirilerini etki ajanlığı kapsamında değerlendirebilecek. Toplumda kuşku ve korku iklimi yaratacak bu tehlikeli düzenlemenin tam karşısında, ifade özgürlüğünün yanındayız" ifadelerini kullandı.

"Halktan Gerçeği Gizleme Yasası"

CHP’li Yücel, bu düzenlemenin baskıcı uygulamaları artıracağını belirterek, "Sosyal medya üzerinden hükümete yönelik eleştirilerde bulunmak imkânsız hale gelecek. Mülteci akınını dile getirmek, kaçak ve sığınmacıların nüfusundan bahsetmek bile imkânsız olacak. Bu yasa, halkın haber alma özgürlüğünü kısıtlayacak ve ifade özgürlüğünü gasp edecek" dedi.

Geçmişte de Denenmişti, AYM İptal Etmişti

Bu düzenlemenin kanun yapma tekniğine, ceza hukukunun temel prensiplerine ve anayasaya aykırı olduğunu belirten Yücel, "Geçmişte benzer düzenlemeler Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. Ancak AKP, meclisteki çoğunluğuna güvenerek Anayasa Mahkemesi kararlarına aykırı düzenlemeleri getirmeye devam ediyor" dedi.

Yücel, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu yasa, Anayasa’nın 2. maddesindeki hukuk devleti ilkesine, 11. maddesindeki Anayasa’nın bağlayıcılığı ve üstünlüğü ilkesine, 13. maddesindeki temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması, 25. maddesindeki düşünce ve kanaat hürriyetine, 26. maddesindeki düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetine, 28. maddesindeki basın hürriyetine aykırıdır."

Editör: Haber Merkezi