Şırnak Milletvekilleri, Ayşegül Doğan, Nevroz Uysal Aslan, Mehmet Zeki İrmez, Cizre’de 22 Mart ve 4 Mayıs 2024 tarihlerinde yaşanan yağışlar bir kez daha sele dönüşmüş, birçok ev ve işyeri sular altında kalmış ve ciddi maddi zararlar meydana gelmiştir. Yaşanan sel felaketlerinin tüm boyutlarıyla araştırılması, sorumluların ortaya çıkarılması ve gereken önlemlerin acilen alınarak bölgenin afet bölgesi ilan edilmesi adına Meclis Başkanlığı’na ortak araştırma önergesi verdiler.

Ayşegül Doğan, Nevroz Uysal Aslan, Mehmet Zeki İrmez ortak araştırma önergesinde şu gerekçelere yer verdiler,

Şırnak’ın Cizre ilçesinde, alt ve üst yapı hizmetlerinin uzun süredir ihmal edilmesi, ekolojik kent politikaları yerine rant odaklı kent ve inşaat politikalarının yürütülmesi ciddi sorunlara yol açmıştır. Bu sorunların başında neredeyse her sağanak yağışta kentin sele teslim olması gelmektedir. Cizre’de 22 Mart ve 4 Mayıs 2024 tarihlerinde yaşanan yağışlar bir kez daha sele dönüşmüş, birçok ev ve işyeri sular altında kalmış ve ciddi maddi zararlar meydana gelmiştir. Bu nedenle yaşanan sel felaketlerinin tüm boyutlarıyla araştırılması, sorumluların ortaya çıkarılması ve gereken önlemlerin acilen alınarak bölgenin afet bölgesi ilan edilmesi adına Anayasa’nın 98’inci, İç Tüzüğün 104’üncü ve 105 ‘inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz.

 

 

GEREKÇE

Türkiye Komünist Hareketi, İsrail’in Katliamına Karşı Ayağa Kalk! Türkiye Komünist Hareketi, İsrail’in Katliamına Karşı Ayağa Kalk!

Rantçı yaklaşımlar ile izlenen sermaye yanlısı çevre/kent politikaları, meteorolojik doğa olaylarını afet veya felakete dönüştürmektedir. Geçtiğimiz yıl Batman, Şanlıurfa, Adıyaman’da yaşananlar, yine Karadeniz’de meydana gelen yağışlar, izlenen bu politikaların birer sonucu olarak felakete dönüşmüştür.

22 Mart 2024 tarihinde Şırnak’ın Cizre, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde benzer bir durum ile karşılaşılmıştır. Sağanak yağışla yüzlerce ev ve iş yeri sular altında kalmış, ciddi boyutlarda maddi zarar meydana gelmiştir. 22 Mart 2024 tarihinde yaşanan selin izlerini silemeyen Cizre, 4 Mayıs 2024 tarihinde bir kez daha sular altında kalmış, araçlar zarar görmüş, yollar çökmüştür.

Cizre’de neredeyse her yıl tekrarlanan sel felaketi; toplum sağlığına, toplum psikolojisine ve çevreye telafisi güç veya imkânsız zararlar vermektedir. Bu durum karşısında sermayenin birikim mekânı haline getirilmiş sömürüye dayalı kentlerde, ekolojik kent politikaları çerçevesinde kalıcı çözümler üretmek yerine her defasında sağanak veya etkili yağışlar yaşanan felaketin sebebi olarak gösterilmiştir. Elbette ki ortaya çıkan selde yağış fazlalığının rolü yadsınmamaktadır.  Ancak süreğen hale gelen sel sorunun ortadan kaldırılması için yıllardır kayyım yönetimindeki kentte gerekli altyapı çalışmalarının yapılmaması ve izlenen yanlış çevre politikaları felaketin asıl sebebini oluşturmaktadır.

Cizre’nin alt ve üst yapı sorunlarını çözmek, Cudi, Gabar dağlarında olduğu gibi dağların zirvelerinde karakol, kalekol ve askeri üsler inşa etmekten daha zor değildir. Güvenlik gerekçesi ile bu alanlara devasa kaynak aktarımı yapılırken halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye düşüren sorunlar için kaynak aktarmak, çözüm üretmek bir tarafa sorunlar daha da derinleştirilmektedir. İktidarın Şırnak’ta izlediği çevre politikası, Şırnak ve ilçelerinde var olan ekosistemi geri dönüşsüz bir biçimde yıkıma uğratmak, doğal dengeyi bozmak ve güvenlikçi anlayışı çevre politikası haline getirmek dışında bir işlev taşımamaktadır. Petrol arama sahaları, kömür madenleri, güvenlik barajları, girişe yasak bölgeler, 4 yıldır aralıksız devam eden ağaç kıyımı, hizmet yerine rant odaklı yerel yönetim anlayışı bu politikanın ana gövdesini oluşturmakta ve doğa olaylarının felakete dönüşmesine yol açmaktadır.

Açıklanan nedenlerle; tüm canlıların yaşam hakkının gözetildiği, kentin ve doğal çevrenin değişim değerini değil kullanım değerini esas alan ekolojik kent odaklı politikaların geliştirilmesi TBMM’nin önünde duran en öncelikli görevlerden biridir. Bu bağlamda öncelikle üst üste yaşanan sel felaketleri nedeniyle Cizre ilçesinin afet bölgesi ilan edilerek yaşanan sel felaketlerinin tüm boyutlarıyla araştırılması, sorumluluğu bulunan yetkililerin açığa çıkarılması ve olası felaketlerin önüne geçilmesi için gerekli çalışmaları yapmak üzere bir komisyon kurulması elzemdir.

Editör: Haber Merkezi