Hatimoğulları; Çukurova Üniversitesinde çalışan işçilere 2021 yılı içerisinde ikiyüzyetmiş saati geçen sürelerde fazla çalışma yaptırıldığı tespit edilmiş.

HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları, Çukurova Üniversitesi'nin Sayıştay Raporunda yer alan bulguları Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e ilettiği soru önergesi ile Meclise taşıdı.

Çukurova Üniversitesi 2021 Sayıştay Denetim Raporuna göre; Çukurova Üniversitesi muhasebe kayıtlarında yurtdışı veri tabanı ödemeleri, yabancı öğrenci sınav ücreti tahsilatı gibi işlemlere ilişkin olarak Kurumun Döviz hesabı yerine Banka Hesabında işlemler görülmüş ve bu nedenle Döviz Hesabında 2.176.129,35 TL tutarında eksik, Banka Hesabında ise aynı tutarda fazla yer almaktadır.

Raporda; Üniversiteye şartlı yapılan bağış ve yardımların muhasebe kaydında Gelecek Aylara/Yıllara Ait Gelirler Hesabının kullanılmadığı ve bu nedenle 2.097.404,17 TL hatalı bilgi olduğu görülmüştür. Üniversite bünyesindeki dolu genel sekreterlik ve bazı daire başkanlığı kadrolarına mevzuata aykırı olarak vekaleten görevlendirme yapıldığı, bu kişilerin aynı zamanda harcama yetkilisi olarak görevini yürüttüğü belirtilmiştir.

Sayıştay Raporunda yer alan bulgulardan biri; Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından, öğrencilere sunulacak olan yemeklerin yapımında kullanılmak amacıyla alınan gıda ürünleri için hazırlanan teknik şartnamelerin, muayene ve kabul işlemlerini tam anlamıyla yerine getirecek şekilde hazırlanmadığıdır. Diğer bir bulgu ise; Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından geçmiş yıllarda alınan taşınırlar hiç kullanılmamış ve atıl halde beklemektedir.

Çukurova Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinde istihdam edilen işçiler için ayrılması gereken kıdem tazminatı karşılıklarının ayrılmadığı ve ilgili hesaplara kaydedilmediği tespit edilmiştir. Daha önce de gözlemlenen Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi bünyesinde istihdam edilen işçilerin çoğunluğunun yıllık izinleri düzenli olarak kullandırılmaması bulgusu bu yılki raporda da yer almıştır. Ayrıca Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde çalışan işçilere 2021 yılı içerisinde ikiyüzyetmiş saati geçen sürelerde fazla çalışma yaptırıldığı tespit edilmiştir.

Sayıştay Raporunda; üç döner sermaye işletme biriminin kuruluşundan bu yana veya belli bir süre sonra herhangi bir faaliyette bulunmadığı ifade edilmiştir.

Bu bağlamda;

1-    Üniversitenin Döviz Hesabına yazılmayan 2.176.129,35 TL tutarındaki işlemler neden Banka Hesabına işlenmiştir? Arada döviz kurundan kaynaklı fark var mıdır?

2-    2.097.404,17 TL hatalı bilgiye sebep olan, üniversiteye şartlı yapılan bağış ve yardımlar neden muhasebe kaydında Gelecek Aylara/Yıllara Ait Gelirler Hesabına girilmemiştir?

3-    Üniversite bünyesindeki dolu genel sekreterlik ve bazı daire başkanlığı kadrolarına nasıl mevzuata aykırı olarak vekaleten görevlendirme yapılabilmiştir?

BAŞKAN SEÇER, ERDEMLİ’DE BAL SAĞIM ÇADIRI VE CEVİZ FİDANI DAĞITIMI GERÇEKLEŞTİRDİ BAŞKAN SEÇER, ERDEMLİ’DE BAL SAĞIM ÇADIRI VE CEVİZ FİDANI DAĞITIMI GERÇEKLEŞTİRDİ

4-    Gıda ürünlerinin sağlıklı bir şekilde denetimini sağlamak için teknik şartnamenin gerektiği şekilde hazırlanmamış olması bulgusun gelecek yıla kadar denetlenmeyecek midir? Bu konuda gerekli adımın acilen atılması tarafınızca sağlanacak mıdır?

5-    Geçen sene de tespiti yapılan alınan taşınırların kullanılmadan/atıl bir şekilde durması bulgusu neden yerine getirilmemiştir?

6-    Çukurova Üniversitesinde çalışan işçi personellerinin yıllık izinlerinin kullandırılmaması hukuk dışıdır. Önceki raporda da yer alan bu hukuk dışılığı ortadan kaldırmak için Bakanlığınızca neden adım atılmamıştır?

7-    Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde çalışan işçilerin ikiyüzyetmiş saati aşan sürelerde fazla çalışma yaptırılması hukuk dışılığını önlemek üzere Bakanlığınız tarafından adım atılacak mıdır?

8-     Üç işletme birimi neden/nasıl faaliyet yürütmeden döner sermayeden ödenek alabilmektedir?