DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar yaptığı basın açıklamasında kamuda tasarruf genelgesi kapsamında yerel basına gelen kısıtlamayı eleştirdi.

Demokrasilerde basın özgürlüğünün önemini vurgulayan Avşar, tek kaynağı reklam, ilan ve abonelik olan yerelin sesi, demokrasinin soluğu yerel basının tasarruf gerekçesiyle kısıtlanamayacağını söyledi.

Basın hürriyeti ve haber alma özgürlüğü anayasal bir haktır.

“Demokrasilerde basın hürriyeti ve haber alma özgürlüğü anayasal bir hak olarak amasız, fakatsız tanımlanır ve demokrasinin temel taşlarından biri olarak kabul edilir.”, diyen Avşar; “Bu anlayış yerele indikçe, kırsala yayıldıkça demokrasi daha da kökleşir. Bu yaklaşımla yerelin sorunlarını merkeze iletmek, gündeme getirmek, çözümü noktasında kamuoyunun oluşmasını sağlamak gibi çok önemli fonksiyonu olan yerel basının tasarruf tedbirleri çerçevesinde ilk sıraya konulması çok manidardır.”, şeklinde konuştu.

 Tasarruf yapılması gereken onca iş varken demokrasinin soluğu yerel basın emekçilerinin sırtına bu yükü yıkmak kabul edilemez.

İktidarın tasarrufu yanlış yerde yaptığını belirten Avşar şöyle konuştu; “Bir taraftan milyonluk kamu-özel iş birlikleri dururken, kamu ihale yasası “istisnalar yasasına” dönüşmüşken, denetimsiz varlık fonu ortadayken, ana saraylar, yavru köşkler peş peşe tahsis edilirken, özel uçaklar ring atarken tasarruf tedbirleri diye neredeyse tek kaynağı reklam, ilan ve abonelik olan yerelin sesi, demokrasinin soluğu yerel basın emekçilerinin sırtına bu yükü yıkmak kabul edilemez.”

 Tasarruf tedbiri bahanesiyle basının sesi kesilerek haber alma özgürlüğünden tasarruf yapılamaz.

Avşar, bu durumun yerel gazetelerin birçoğunun kapanmasına ya da küçülmesine, çalışan binlerce gazeteci emekçinin işsiz kalmasına yol açacağını ve Buna paralel olarak da yerel problemlerin gün yüzüne çıkmayacağını, tartışmaya açılamayacağını, ilgililere duyurulmayacağını ve böylece günbegün büyümesine sebep olacağını söyledi.

Avşar; “Bundan dolayı bu durum belki de en son başvurulabilecek bir tedbir olabilir. Tasarruf tedbiri bahanesiyle basının sesi kesilerek haber alma özgürlüğünden tasarruf yapılamaz“, dedi.

Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi’nde ikinci ‘Ay Gözlem Etkinliği gerçekleştirildi Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi’nde ikinci ‘Ay Gözlem Etkinliği gerçekleştirildi

Bu yanlıştan derhal dönmelidir.

“Bu yanlış karar, basının görevini yapamaz duruma gelmesine ve halkın haber alma özgürlüğünün kısılması anlamına gelmektedir.”, diyen Avşar; “İlgili kurumun bu gerçeği görerek hareket etmesi, bu yanlıştan derhal dönmesi ve alınan kararı acilen iptal etmesi gerekmektedir.”

Editör: Haber Merkezi