PTT Diyarbakır’daki yolsuzluk iddiaları TBMM'ye taşındı

Yeşil Sol Parti Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren, PTT Diyarbakır Başmüdürlüğü'nde yaşanan yolsuzluk iddialarına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi.

Yeşil Sol Parti Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren, "PTT Diyarbakır Başmüdürlüğü'nde yaşanan yolsuzluklar" başlıklı açıklamasında şu ifade ve sorulara yer verdi:

"TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından Anayasa’nın 98’inci ve İçtüzüğün 99’uncu maddeleri gereğince yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Diyarbakır’da PTT Başmüdürlüğü’nde yapılan yolsuzlukları, yaşanan aksaklık ve eksiklikleri dile getiren biri HABER-SEN Genel Merkez yöneticisi, 5’i Diyarbakır Şube yöneticisi olmak üzere 6 kişiye, PTT Diyarbakır Başmüdürüne hakaret ettikleri gerekçesiyle soruşturma açılırken, mevzuata uygun çalışan 20 posta dağıtımcısına ise yeterli dağıtıma çıkılmadığı iddiasıyla soruşturma açılmış ve bu kişiler sürgünlerle karşı karşıya bırakılmıştır. Bu iki ayrı soruşturmayı da PTT İstanbul Başmüdürlüğü’nde görevli bir müfettişin yürüttüğü belirtilmektedir.

HABER- SEN yöneticileriyle yaptığım görüşmede, “Dağıtıcı arkadaşlarımıza 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’na aykırı çalışmaları yönünde ciddi bir baskının olduğunu, üye ve yöneticilere açılan iki ayrı soruşturmanın da İstanbul’da bulunan aynı müfettiş tarafından açıldığını” tarafıma iletmiştir. Ayrıca yöneticiler, “Deprem döneminde PTT Genel Müdürlüğü’nün doğrudan alım yetkisini İl Müdürlüklerine verdiğini, Diyarbakır PTT Başmüdürlüğü’nün doğrudan alım yetkisini kullanarak Columbia montlar, pahalı ayakkabılar ve kıyafetler aldığını ve bunların daire başkanlarına verildiğini, bu duruma ilişkin sendika olarak PTT Genel Müdürlüğü’ne sözlü olarak kamuoyu önünde bu durumdan haberdar olup olmadıklarını sorduklarını, kurumun da pahalı kıyafetlerin, ayakkabıların ve montların posta dağıtıcılarını verildiği bilgisini kendilerine aktardıklarını, ancak yaptıkları saha araştırmalarında bu pahalı kıyafetlerin dağıtımcılarına verilmediğinin tespit ettiklerini” belirtti. Yine görüşmemizde HABER-SEN yöneticileri “Deprem döneminde gıda yardımları için alımlar yapıldığını, ancak bu gıda alımlarının Diyarbakır’da daha uyguna alımı yapılacakken, Mardin’den daha pahalıya alındığı yönündeki ciddi iddiaların da sendika tarafından araştırıldığını, sendika olarak bunların üstüne gittikçe sendika yönetici ve üyeleri hakkında soruşturmaların açıldığını, bu soruşturmaların içeriğinin Posta Kanunu’na, Tebligat Kanunu’na ve mevzuata aykırı olarak yürütüldüğünü” aktarmıştır. Son olarak Diyarbakır PTT Başmüdürlüğü tarafından, PTT çalışanlarının mevzuata aykırı şekilde çalışmaya zorlatıldıklarını, tebligatların taşeronlara yaptırıldığını ve bununda Tebligat Kanunu’na aykırı olduğunu, bu duruma ilişkin itiraz eden üye ve yöneticilerin hedef alındığını aktarmıştır.

Bu bağlamda;

1- Diyarbakır PTT Başmüdürlüğü’nün deprem döneminde doğrudan alım yetkisini kullanarak yolsuzluk yaptığı iddiaları doğru mudur? Bu iddiaların araştırılması için soruşturma başlatacak mısınız?

2- Diyarbakır PTT Başmüdürlüğü deprem döneminde Columbia montlar almış mıdır? Almışsa bu pahalı montların alınma gerekçesi nedir? Bu montlardan kaç tane alınmış, ne kadara alınmış ve kimlere dağıtılmıştır?

Mersin Milletvekili Perhihan Koca, İşçiler üzerindeki dijital denetim baskısı sürüyor! Mersin Milletvekili Perhihan Koca, İşçiler üzerindeki dijital denetim baskısı sürüyor!

3- Deprem döneminde gıda alımı yapan kurumun, Diyarbakır’da 12 liradan alacağı sandviçleri, Mardin’den 28 liraya temin ettiği iddiaları doğru mudur? Aradaki bu farkın nedeni nedir? Bakanlık olarak kurumlara verilen doğrudan alım yetkisi denetime tabii tutulmakta mıdır? Tutuluyorsa denetimler sonucunda herhangi bir yolsuzluk şu ana kadar tespit edilmiş midir?

4- PTT Diyarbakır Başmüdürlüğü’nde alım yetkisini kötüye kullanarak yolsuzluğa karışan görevliler hakkında idari soruşturma başlatacak mısınız? Ayrıca bu kişilerin yargılanması adına bakanlık olarak dava açılması için suç duyurusunda bulunacak mısınız?

5- Yolsuzlukların üstüne giden HABER-SEN Genel Merkez ve Diyarbakır Şube yöneticileri ve posta dağıtımcılarına ayrı ayrı soruşturmaların açan kişinin İstanbul’da yaşayan Fırat Bayrak adlı müfettişin açtığı doğru mudur? İki ayrı soruşturmayı aynı müfettişin yürütmesi kurumun mevzuatlarına göre uygun mudur?

6- 7201 sayılı Tebligat Kanunu’na göre devlet memuru olmayan kişilerin tebligat yapması yasakken, PTT Diyarbakır Başmüdürlüğü’nde tebligatların taşeronlara yaptırıldığı doğru mudur? Kanuna aykırı işlem yapan görevliler hakkında şu ana kadar başlatılmış bir idari soruşturma var mıdır? Yok ise gerekçesi nedir? Var ise bu soruşturma hangi kapsam ve içerikte yürütülmektedir?

7- Ulusal ve uluslararası sözleşmelere göre sendikal faaliyet yürüten yöneticilere faaliyetlerinden ve sendika tüzel kişiliğinden dolayı disiplin soruşturması açılamazken, HABER-SEN yöneticilerine hangi gerekçeyle soruşturma açılmıştır?

8- Dağıtım alanını görülmeden ve yerinde inceleme yapılmadan Diyarbakır’da çalışan PTT dağıtımcılarına İstanbul’dan bir müfettişin soruşturma açması hukuki olarak doğru mudur?

9- Sendika yöneticileri ve dağıtımcılara soruşturma açan kişinin aynı kişi olması bu soruşturmanın tek merkezden yönetildiği şüphelerini doğurmaktadır? Bu şüphelerin ortadan kaldırılması için bakanlık olarak bir açıklama yapacak mısınız?" (Haber Merkezi)