Fiji'deki İnsan Hakları ve Ayrımcılıkla Mücadele Komisyonu, Japonya'nın nükleer atıklarla kirlenmiş atık suları okyanusa boşaltmasını kınadı ve Pasifik Adası liderlerini Tokyo'nun hamlesine karşı dayanışma içinde olmaya çağırdı.

Komisyon yaptığı açıklamada, temiz ve sağlıklı bir çevre hakkının diğerlerinin yanı sıra yaşam, sağlık, gıda, su ve sanitasyon hakkı gibi diğer temel insan haklarıyla bağlantılı olduğunu söyledi.

Fiji hükümetine ülkedeki tüm kişilerin haklarını korumaya yönelik anayasal yükümlülüklerini yerine getirmesi yönünde çağrıda bulundu.

Bildiride, Fiji Cumhuriyeti Anayasası'na göre, herkesin temiz ve sağlıklı bir çevreye sahip olma hakkı vardır; bu hak, doğal dünyanın mevcut ve gelecek nesillerin yararı için yasal ve diğer tedbirlerle korunması hakkını da içerir.

Adana Gençlik Merkezi farkındalık yarattı Adana Gençlik Merkezi farkındalık yarattı

Komisyon, "BM Genel Kurulu, sağlıklı, temiz ve sürdürülebilir bir çevre hakkının evrensel bir insan hakkı olduğunu beyan eden bir kararı zaten kabul etmiştir." dedi ve "Bu hakkı korumak herkesin görevidir."

Mart 2011'de büyük bir deprem ve ardından gelen tsunaminin vurduğu Fukushima nükleer santralinde çekirdek erimesi yaşandı. Nükleer yakıtın soğutulması sonucu radyoaktif maddelerle kirlenmiş büyük miktarda su üretildi.