Generali Sigorta, Antalya’nın sigortacılık haritasını açıkladı. Generali Sigorta verilerine göre Antalya’da sigorta hizmeti alanların %55’i 35-55 yaş aralığındaki bireylerden oluşurken, genel yaş ortalaması 47 olarak istatistiklere yansıdı. Antalyalıların en çok tercih ettiği sigortacılık ürün ve hizmetleri ise sırasıyla konut sigortası, seyahat sigortası ve zorunlu deprem sigortası (DASK) oldu.

Erkek müşterilerin oranı daha fazla

Antalyalıların çağrı merkezi, web sitesi ve acente kanalı üzerinden sigortacılık ürünlerini alma yüzdelerine göz atıldığında, %35 kadım ve %65 erkek dağılımı istatistiklere yansıdı.

Müşterilerin %91’i acente kanalını kullanıyor

Antalyalıların sigorta ürünlerini satın alma alışkanlıklarına bakıldığında ise müşterilerin %91’lik kısmı acenteleri tercih ediyor. Geriye kalan %9’luk kesim ise direkt kanal müşterisi olarak ön plana çıkıyor. Antalya’daki sigorta müşterilerinin büyük bir bölümünün acente kanalı kullanma eğiliminin oldukça yüksek olduğu görülüyor.

Poliçe yenileme oranı ortalamanın üzerinde

Antalya’daki sigorta ürünü satın alan müşterilerin, yeni iş müşteri oranı %62, yenileme oranı ise %38 olarak belirlendi. Poliçe yenileme oranı %35’lik ortalamanın üzerinde seyrediyor. Bu rakam tüketici ömür değerinin Antalya özelinde ortalamanın üzerinde olduğunu gösteriyor.

Editör: Haber Merkezi