"Adana PTT Başmüdürünün güvenlik görevlilerin arayarak şube yöneticilerimizin dağıtım müdürlüğüne alınmaması yönünde talimat verilmiş ve sendikal örgütlenme hakkı engellenmiştir."

KESK MYK Üyeleri, HaberSen Genel Başkanı, Eğitim Sen MYK üyeleri ve KESK'e bağlı sendikal temsilcilerinin katıldığı basın açıklaması Seyhan Posta Dağıtım önünde gerçekleştirildi.

KESK MYK Üyesi Zeynep Korkmaz konuyla ilgili kısa bir açıklama yaptıktan sonra Haber Sen Genel Başkanı Mesut Balcan konuşmasında "Sendikal Örgütlenme Hakkımız Engellenemez" dedi.

Balcan konuşmasına şu şekilde devam etti;

Sendikamız KESK HABER-SEN kamu sendikacılığı açısından Emek Barış ve Demokrasi Mücadelesi tarihinde önemli bir yere sahiptir. Haber-Sen 1989 Bahar eylemleri süreciyle başlayan kamu sendikacılığı hareketinin önemli bir bileşeni olmuş ve 1992 yılında kendi iş kolunda Tüm Haber-Sen adıyla ilk sendikayı kurmuştur. Tüm anti demokratik uygulamalara rağmen üyelerimizden aldığımız güç ve direnç sendikal mücadelemize ışık tutmuş ve 31 yıl önce başlattığımız onurlu yaşam kavgamızın adı bugün KESK HABER-SEN' le devam ediyor. Tarih boyunca sendikal mücadelemiz birçok engellemeyle karşılaşmış olsa da bu engelleri aşmayı başarmıştır.

WhatsApp Image 2023-11-14 at 09.55.08 (1)

Sendikaların yürüttüğü faaliyetlerin engellenemez oluşu hukuki açıdan güvence altına alınmıştır. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun 18.Maddesinde "Kamu işvereni kamu görevlileri arasinda sendika üyesi olmaları veya olmamaları nedeniyle bir ayırım yapamaz" ifadesi yer almaktadır. Ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “Sendikal hakların kullanımının engellenmesi" başlıklı 118. Maddesi ile de sendikal faaliyette bulunma hakki yasal güvence altına alınmıştır. Bu çerçevede 11 Kasım 2023 tarihinde, örgütlü olduğumuz Seyhan Posta Dağıtım Müdürlüğü önünde şubemizin yapacağı basın açıklaması öncesinde posta emekçileri bilgilendirilmek istemiştir. Adana PTT Başmüdürünün güvenlik görevlilerin arayarak şube yöneticilerimizin dağıtım müdürlüğüne alınmaması yönünde talimat verilmiş ve sendikal örgütlenme hakkı engellenmiştir.

WhatsApp Image 2023-11-14 at 09.55.08

Başmüdürlüğün kanunsuz tutumundan dolayı kınıyor ve bu tutumunun sebebini biliyoruz. Bu konu tutanak altına alınarak Adana PTT Başmüdürlüğü ve Başmüdür Korkmaz Gencer hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulacaktır. Bütün kamuoyu bilsin ki Seyhan Posta Dağıtım merkezinde;

1. Posta dağıtıcılarına sayı dayatması uygulanıyor. Bu bir angaryadır ve suçtur.

2. Güvencesiz çalıştırılan firma personeli eliyle tebligat yaptırılıyor. 7201 Tebligat yasasına göre bu suçtur.

3. Sendikal ayrımcılık yapılarak 4688 sayılı kanuna göre suç işleniyor.

KESK HABER-SEN olarak konunun takipçisi olacağımızı bildiriyoruz. Posta emekçileri sahipsiz değildir. Gün gelecek devran dönecek ve bu kanunsuzluğu yapan herkes hesap verecek. Haber Sen geçmişte olduğu gibi bundan sonra da tüm baskı ve engellemeleri aşarak emek barış ve demokrasi mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir.

KESK Adana Şubeler Platformu 28. Kuruluş Yıldönümünü Coşkuyla Kutladı KESK Adana Şubeler Platformu 28. Kuruluş Yıldönümünü Coşkuyla Kutladı

BASKILAR BİZİ YILDIRAMAZ!

ZAFER DİRENEN EMEKÇİNİN OLACAK!

YAŞASIN KESK! YAŞASIN HABER SEN!