"Bizler Haber-Sen olarak, geçmiş mücadele tarihimiz ve birikimlerimizden süzerek getirdiğimiz, kuruluşumuzdan bugüne kadar ortaya koyduğumuz fiili meşru kitle mücadelesine bağlı olarak emeğin haklarını, demokrasiyi, laikliği, barışı kararlılıkla sahiplenmeye devam edeceğiz."

Haber-Sen Genel Başkanı Mesut Balcan, konuyla ilgili açıklamasına şu şekilde devam etti;

Söz de Kamuda tasarruf yapacağız kandırmacasıyla; personel servisi, fazla mesai ücreti gibi kazanılmış hakların gasbedilmesi, ücretlerinin performansa göre belirlenerek ücret artışlarının baskılanması, taban maaşın düşük tutulması, 3 yıl boyunca kamuya personel alımını emekli olanlarla sınırlama, temizlik, bakım vb. yardımcı hizmet ve teknik destek personeli istihdamının durdurularak mevcut personelin iş yükünü artırmak, performans, kota, angarya vb. uygulamaları yaygınlaştırma, kamuda güvenceli istihdam yerine sözleşmeli güvencesiz istihdamın geliştirilmesi, zaten yetersiz olan kamu yatırımlarını daha da azaltma; var olan kamu sosyal tesisleri ve lojmanların satılması, bizlerin de hizmet aldığı kamu hizmetlerinin daha fazla piyasaya açılarak tasfiye edilmesi amaçlanmaktadır”.

Zaten 2018 yılından beri PTT’ye personel alınmamıştır. PTT’de misyon ve vizyon kalmamıştır. Yıllarca alınmayan personel açığı şirketlerin vicdanına bırakarak; taşeron firma elemanı ile götürmeye çalışılmaktadır. Nitelikli,  kamusal hizmet verebilmek için bu bakış açısının derhal değişmesi  gerekir.

Keza TRT’de durum farklı değil yıllardır kadrolu personel alımını bırakmış, herkese huzur hakkı dağıtan bir kurumla karşı karşıyayız. Kuruma uğramadan maaş alan yönetim kurulundan yöneticiler mevcut. İhale yapmadan doğrudan temin ile yapılan mal alımları TRT’de yapılıyor. Yine ihale yapmadan Hizmet Alım Sözleşmelerini uzatıyorsunuz. TRT Emekçileri dişlerini sıkarken siz kurumun kaynaklarını birilerine peşkeş çekiyorsunuz. Soruyoruz; ÖHT istihdamı adı altında kuruma alınan prens ve prenseslerinize verdiğiniz yüksek maaşlardan vazgeçebilecek misiniz?

Adana BES, KAZANILMIŞ HAKLARIMIZDAN VAZGEÇMEYECEĞİZ! Adana BES, KAZANILMIŞ HAKLARIMIZDAN VAZGEÇMEYECEĞİZ!

Emekçilerin haklarına sahip çıkmazsa İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde servislerin kaldırılacağının kesinleştiğini belirten CUMHURBAŞKANI, “Biz basın, yayın, iletişim ve posta emekçileri olarak yaşanan ekonomik krizin sebebi değil mağdurlarıyız. Artık Söz emekçide. Servis, yol, yemek hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz. Tüm emekçilere kira yardımı yapılsın, her işyerine kreş ve emzirme odaları açılsın. Seyyanen ödeme dahil tüm ek ödemeler temel ücrete yansıtılsın. Yüksek gelir grupları için servet vergisi getirilmesini, yoksulluk sınırındaki ücretlerden alınan gelir vergisi oranını yüzde 10’a indirilsin. 3600 ek gösterge tüm emekçilere verilsin, 2008 Ekim sonrası işe giren emekçileri kapsayan adil bir ek gösterge sistemi yapılsın. Mülakat kaldırılsın, kamuda liyakat tesis edilsin. Ekonomik kayıplarımızı telafi edecek bir Toplu İş Sözleşmesi için grev hakkını içeren gerçek bir sendika yasası yapılsın.

YETKİLENDİRİLEN SARI SENDİKA KOLTUK DERDİNDE, PTT’de çoğu başmüdürlük ve Genel Müdürlük birimlerine  kendi şube başkanlarını veya temsilcilerini  atayarak alenen buraları işten anlamayan, hiçbir deneyimi olmayan tamamen tarafgir olan şahısların atanması, liyakati tamamen ortadan kaldırmalarının son hamlesi idi. Buna sessiz kalmayacağız.

Buradan Ulaştırma Bakanı ve Genel Müdürlere sesleniyoruz. Biz çalışan emekçiler bunları görüyoruz, rahatsız oluyoruz. Sizler bu durumdan rahatsız değil misiniz? Veyahut bu sizin eseriniz mi? Öğrenmek istiyoruz.

Kamu da tasarruf mu dediniz? Kamu yetkilendirdiğiniz liyakatsizlerin umurunda değil, hepsi cebini doldurmanın peşinde.  Gelecekte bu fırsatları bulamama telaşında olan bir güruhla karşı karşıyayız.

Bizler Haber-Sen olarak, geçmiş mücadele tarihimiz ve birikimlerimizden süzerek getirdiğimiz, kuruluşumuzdan bugüne kadar ortaya koyduğumuz fiili meşru kitle mücadelesine bağlı olarak emeğin haklarını, demokrasiyi, laikliği, barışı kararlılıkla sahiplenmeye devam edeceğiz.

Emekten yana, eşit, özgür, barış içinde, seküler bir yaşam ve laik bir düzen için, aydınlık, güneşli güzel günleri hep birlikte görmek için toplumun tüm kesimlerini bu mücadelede yan yana olmaya, memlekete, geleceğimize sahip çıkmaya çağırıyoruz.

Editör: Haber Merkezi