Haber-Sen; 22 yıldır TRT’nin kaynaklarını hoyratça kullananlar, eşe dosta peşkeş çekenler, şimdi gelmiş “Kamuda Tasarruf” diyor.

KESK'e bağlı Haber-Sen tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

2019’dan beri kuruma doldurdukları, yüksek maaşlı yandaşlarını görmezden gelip; asli TRT emekçilerinin kazanılmış haklarını tırpanlamaya çalışıyorlar.

Kamu emekçilerinin vergiler altında ezilen, neredeyse açlık sınırındaki maaşlarına göz dikenler, yine bir kamu kurumu olan Siyasal İslam’ın maşası Diyanet’e ise muslukları açıyor…

Dar gelirliye açlıktan ölmediği için şükretmesini öğütleyen Diyanet’in yıllık bütçesi tam 91.824.805.000 TL. -ki bunun 31 milyar TL’si ilk 4 ayda harcandı. Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi, 6 Bakanlıktan daha fazla! Çocuklarımızı emanet ettiğimiz Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçesi ise, 1.000.090.200 TL. Diyanet, kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında bu görkemin kaç lirasını iade edecek?

Vakıf kisvesi altında açılan tarikatlara verilen direk ya da dolaylı devlet desteği kesilecek mi?

Bugüne kadar vergi borçları silinmiş malum şirketlere yine vergi affı gelecek mi? Açıkça soruyoruz. Çünkü bu iktidar 5 inşaat şirketine son 10 yılda toplam 128 kez “Vergi İndirimi” uyguladı.

Peki, 2024 yılı için Saray bütçesine ayrılan 12.283.833.000 TL’nin yüzde kaçı Kamu Tasarruf Tedbirleri kapsamında Hazine’ye iade edilecek? Saray ampulleri kısacak mı?

AKP iktidarı, Devleti ve Kamu Kurumlarını şirket gibi yönetmek istiyor. Memur sayısını sürekli azaltıyor; güvencesiz ve esnek çalışma yöntemlerini yaygınlaştırıyor. İktidar, sözleşmeli adı altında emek sömürüsünün normalleştirilmesi için, dur durak bilmiyor.

TRT’de tasarruf tedbirlerini uygulama düşüncesinde olanları uyarıyoruz!

Güvencesiz istihdam her geçen gün çoğaltılarak çalışma barışı bozuldu, kurumda sözleşmeli sayısı Kamu Personeli sayısının iki katına çıktı.

Anayasal hakkımız olan eşit işe eşit maaş ilkesi kurum içinde çoktan yıkıldı. Yıllardır yaptıkları işin kadrosunu alamayan emekçilerin, kuruma dışarıdan gelen liyakatsizler tarafından, emekleri-itibarları yok sayılıyor.

Dişhekimliği Mesleği Tehlikede: Eğitim Kalitesindeki Düşüş ve Gelecek Kaygısı Dişhekimliği Mesleği Tehlikede: Eğitim Kalitesindeki Düşüş ve Gelecek Kaygısı

600 ek göstergelerimiz yasanın açık hükmüne rağmen verilmedi. Kurumdan emekli olanlar açtıkları bireysel davalarla haklarını alabiliyorlar.

Yasal hakkımız olan basın katlarımız verilmiyor, ama eşe dosta Turkuaz Basın Kartları peynir ekmek gibi dağıtılıyor.

Kurumdaki kronikleşmiş sorunları çözmeyen-çözmek istemeyenler, Kamu Tasarruf Tedbirlerini öne sürerek, kemerleri bizim sıkmamızı istiyorlar.

Neymiş,

Kamuda 3 yıl boyunca sadece emekli olanların sayısı kadar yeni personel alınabilinecekmiş, Toplu taşıma olan yerlerde personel servisi sonlandırılacakmış,

Kamu Personeli zorunlu haller dışında fazla mesai ve nöbet ücreti alacak şekilde çalıştırılmayacakmış, Acaba haberiniz var mı, TRT’de emekçiler 7/24 çalışıyor!

Tüm bunlar ortadayken siz ihale yapmadan doğrudan temin ile yapılan mal alımları yapıyorsunuz. Yine ihale yapmadan Hizmet Alım Sözleşmelerini uzatıyorsunuz. TRT Emekçileri dişlerini sıkarken siz kurumun kaynaklarını birilerine peşkeş çekiyorsunuz. Soruyoruz; ÖHT istihdamı adı altında kuruma alınan prens ve prenseslerinize verdiğiniz yüksek maaşlardan vazgeçebilecek misiniz?

Yayın emekçilerinin kemer sıkmasını isteyenler bilmelidir ki, bizler artık yumruklarımızı sıkar hale geldik. Buradan altını çiziyoruz;

Sözde değil hakikate özerk, demokratik, katılımcı bir TRT yaratılıncaya kadar; kurumun asli emekçileri haklarını alıncaya kadar, mücadelemizi sürdüreceğiz. 29.05.2024

Editör: Haber Merkezi