Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi DEM Parti 28. Dönem İzmir Milletvekili İbrahim Akın; Bir dizi vahim iddianın merkezindeki bir yapılanmanın okullardaki faaliyetine göz yummaya devam edecek misiniz?

Akın; Soru önergelerimize anayasal süre içinde yanıt verecek misiniz?

İbrahim Akın; Devlet Okulu Öğretmeni, Torbalı Ülkü Ocağı Başkanlığı Yapıyor

Önceki dönemde, Trobalı’da bir okulun müdürü olan Murat Çetin’in Torbalı Ülkü Ocağı Başkanlığı yaptığı basına yansımış, bu konu Meclis gündemine defalarca taşınmış olmasına karşın MEB, konuya duyarsız kalmıştı.

Okul müdürü Murat Çetin Torbalı Ülkü Ocağı Başkanlığını, 2023 Şubat’ında aynı ilçede Torbalı Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni Kürşad Gümüş’e devretti.

Bir çok vahim iddianın odağında bulunan Ülkü Ocakları adlı yapılanma, aynı zamanda bir siyasi partinin yan kuruluşu gibi faaliyet yürütüyor. Hem MEB hem de çeşitli il ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin Ülkü Ocaklarıyla işbirliği protokolü yaptığı biliniyor. Bu protokolleri MEB’e sorduğumuzda ““bahse konu protokollerin tamamı, eğitim ve öğretimin desteklenmesi, öğrenci menfaatlerinin gözetilmesi ilkeleri kapsamında imzalanmıştır” yanıtı aldık.

Bir devlet okulu öğretmeninin Ülkü Ocağı Başkanlığı yapmasının yasal dayanağı olup olmadığı, yasal dayanak yoksa Ülkü Ocağı başkanlığı yapan öğretmen hakkında ne gibi işlem yapıldığı şeklinde 20 Şubat 2024 tarihinde Milli Eğitim Bakanının yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına verdiğimiz soru önergesine, anayasal süre geçmiş olmasına karşın MEB tarafından herhangi bir yanıt verilmemiştir.

Aradan geçen bu süre zarfında Kürşad Gümüş adlı öğretmenin Ülkü Ocağı Başkanlığı yapmaya devam ettiği görülmektedir. Bu konuda Milli Eğitim Bakanına ikinci kez soruyoruz:

Ekran Görüntüsü 2024 05 14 121156

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki soruların Milli Eğitim Bakanı Yusuf TEKİN tarafından Anayasa’nın 98’inci ve İçtüzüğün 96’ncı ve 99’uncu maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

 İbrahim AKIN

İzmir Milletvekili

Ülkü Ocakları adıyla yapılanmış olan, bir siyasal partiyle organik bağını gizleme gereği duymayan ve o siyasi partinin gençlik kolu gibi faaliyet sürdüren yapılanma ile ilgili çok sayıda haber, bilgi ve iddia basına yansımış durumdadır.

Bilindiği gibi Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, eskiden beri belli bir siyasi partiyle organik bağı bulunan, o siyasi partinin çalışmaları içinde fiilen yer alan, tüm platformlarda o siyasi partinin açık şekilde propagandasını yapmaktadır.

Bu duruma karşın Bakanlığınız veya bakanlığınıza bağlı il-ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile Ülkü Ocakları Vakfı arasında işbirliği protokolü imzalanmış olduğu da bilinmektedir. Bir soru önergesine Bakanlığınızın 25.03.2024 tarih ve E-32661919-610-48 sayılı yazısıyla verdiği cevapta “bahse konu protokollerin tamamı, eğitim ve öğretimin desteklenmesi, öğrenci menfaatlerinin gözetilmesi ilkeleri kapsamında imzalanmıştır” denilmiştir.

Öte yandan, İzmir’in Torbalı İlçesinde bulunan Ülkü Ocakları adlı yapılanmanın başında, halen Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir okulda görev yapmakta olan Kürşad GÜMÜŞ adlı bir öğretmenin bulunduğu, bu öğretmenin Ülkü Ocakları Genel Başkanı tarafından Ocak Başkanlığına “atandığı”nın basına yansıdığı, Torbalı Ülkü Ocağı Başkanlığına “atanmış” olan Kürşad GÜMÜŞ adlı kişinin Torbalı Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmeni olarak görev yapmakta olduğu konusuyla ilgili İzmir Milletvekili olarak, Milli Eğitim Bakanı tarafından yanıtlanması isteğiyle 20 Şubat 2024 tarihinde vermiş olduğum yazılı soru önergesine, anayasal süre geçmiş olduğu halde herhangi bir cevap verilmemiştir.

Bu bağlamda;

1- Yasama görevimin bir gereği olarak bakanın yanıtlaması isteğiyle TBMM Başkanlığına yazılı olarak sunduğum bu Soru Önergesine anayasal süre içinde cevap vermeyi düşünüyor musunuz?

2- Bakanlığınıza sorulmuş ve cevaplama süresi geçtiği halde yanıtlanmamış soru önergelerine cevap verecek misiniz?

3- Ülkü Ocakları hakkında giderek artan vahim iddialar konusundan haberdar mısınız?

4- Vahim bir dizi iddianın tam odağında bulunan Ülkü Ocakları ile Bakanlığınız arasında imzalanmış olan protokol çerçevesinde, eğitim öğretimin desteklenmesi konusunda Ülkü Ocaklarının hangi katkıları olmuştur? Eğitim-öğretimin desteklenmesi konusunda Bakanlığınız bundan sonraki süreçte Ülkü Ocaklarından ne tür katkılar beklemektedir?

5- Ülkü Ocakları ile yapılmakta olan işbirliğiyle öğrenciler için hangi menfaatler elde edilmiştir? Bakanlığınız bundan sonraki süreçte, Ülkü Ocaklarından öğrencilere yönelik ne gibi menfaatler sağlamayı hedeflemektedir?

6- Torbalı Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni Kürşad GÜMÜŞ’ün Torbalı Ülkü Ocakları Başkanı olduğundan haberdar mısınız?

7- Bakanlığınıza bağlı resmi bir okulda çalışan bir öğretmenin Ülkü Ocağı Başkanı olmasının yasal dayanakları nelerdir?

8- 657 Sayılı Devlet memurları Kanununun 125-D-(o) Maddesinde belirtilen “Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak” fiili, bir disiplin suçu mudur? Bu fiil bir disiplin cezası gerektirmekte midir? Eğer öyleyse bu fiilin cezai karşılığı nedir?

CHP'li Gülcan KIŞ, ENFLASYONU CEZALARI ARTIRARAK DURDURAMAZSINIZ CHP'li Gülcan KIŞ, ENFLASYONU CEZALARI ARTIRARAK DURDURAMAZSINIZ

9- Torbalı Ülkü Ocağı’nın bir önceki başkanı Murat ÇETİN hakkında, bu durumla ilgili 657 Sayılı Devlet memurları Kanununun125. Maddesi kapsamında herhangi bir işlem yapılmış mıdır?

10- Torbalı Ülkü Ocağı’nın şimdiki başkanı Kürşad GÜMÜŞ hakkında, bu durumla ilgili 657 Sayılı Devlet memurları Kanununun125. Maddesi kapsamında herhangi bir işlem yapılmış mıdır? Yapılmamışsa, herhangi bir işlem başlatılması için talimat verecek misiniz?

Editör: Haber Merkezi