İdrar kaçırma neden olur?

Kadın ürolog Op. Dr Ayşe Veyhürda Dikmen, idrar kaçırma şikayeti ve yeni tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi: “ İdrar kaçırma hastalığı inkontinans olarak adlandırılır. İdrar kaçırma semptomları mesanenin yani idrar kesesinin depolama işlevini yeterli ve zamanında sürdürememesi nedeniyle ortaya çıkar. Stres tipi inkontinansta mesane depolama faaliyetini yeterince yerine getiremez ve karın içi basıncını arttıran ani manevralarla yani hapşırma, öksürme, gülme gibi aktivitelerle mesane kası tonusunun sfinkter tonusunu yenmesiyle ortaya çıkar. Ani sıkışma tipi idrar kaçırmada beklenenden az ve sık idrara çıkma, idrarı erteleyememe durumudur” diye vurguladı.

1-1-1

İdrar kaçırma tedavisi

Bayan ürolog Op. Dr Ayşe Veyhürda Dikmen, idrar kaçırma tedavisi için sebebe yönelik tedavi yapılması gerektiğini belirtti: “İdrar kaçırmaya sebep olan etken tespit edilmeli ve nedeni ortadan kaldıracak en uygun tedavi uygulanmalıdır. Stres tipi inkontinans yani idrar kaçırma vakalarında kapalı yolla, mesane boynu enjeksiyonuyla ya da gereken vakalarda açık ameliyatla transobturator taping (TOT) ameliyatıyla cerrahi tedavi yapılmalıdır. Eğer idrar kaçırma nörojenik mesane gibi bir sinir hasarının etkin olduğu bir duruma bağlıysa, bu sorunun primer tedavisi yapılmalıdır. Eğer taşma tipi idrar kaçırmanın nedeni mesane çıkış tıkanıklığına bağlı ise bu yönde bir ameliyat yapılarak çözümlenmelidir” diye aktardı.

İrtibat: www.bayanurologdraysedikmen.com.tr

DSÖ, önemli ilerlemelere rağmen HIV'in acil bir halk sağlığı sorunu olmaya devam ettiğini söyledi DSÖ, önemli ilerlemelere rağmen HIV'in acil bir halk sağlığı sorunu olmaya devam ettiğini söyledi

Sosyal Medya

https://twitter.com/AyseVeyhurda