“Tanık olduklarımız, özellikle de aramızdaki kızlar, gerçekten dehşet vericiydi. Travmatik bir deneyimdi ve o zamanlar sadece 13 yaşındaydım. IŞİD, çeşitli işkence biçimlerinin yanı sıra kız ticareti ve tecavüz de yapıyordu. Bu dönem sona erdikten sonra olanları kabullenmek benim için zor oldu" dedi Iman, UNODC'ye.  

Iman, Irak'ta Lübnan Terör Mağdurları Derneği ile ortaklaşa yürütülen "Psikolojik destek de dahil olmak üzere ceza adaleti çerçevesinde terör mağdurlarının desteklenmesi" projesi kapsamında UNODC psikososyal destek programına katılan terörden sağ kurtulan çok sayıda kişiden biri. 

“Hikâyemi anlatabilmek, güçlü olabilmek ve mesajımı dünyaya duyurabilmek için bu psikolojik destek programına katıldım. Bu programa katıldıktan sonra kızlara yardım etme konusunda değerli deneyimler kazandım, çünkü binlercesi terörist IŞİD'in kurbanı oldu." diye vurguladı Iman.

Terör mağdurlarının haklarıyla ilgili geleceğe yönelik bakış açısına dikkat çeken Iman, şunları ekledi: “Kamplarda desteğe ihtiyacı olan binlerce kişi olduğundan programın diğer mağdurlara da yardımcı olmasını umuyorum. Umarım bölgelerimize döneriz ve her insan gibi normal bir hayat yaşarız çünkü bunlar bizim haklarımızdır.”

UNODC Terörizmi Önleme Şubesi başkanı Masood Karimipour, “Terörizm mağdurlarının, yaşadıkları travmayı atlatabilmeleri ve hayatlarını yeniden inşa edebilmeleri için hükümet ve toplum aktörlerinin geniş kapsamlı desteğine ihtiyaçları var” diyor.

Terör mağdurları topluluklarına döndüklerinde sıklıkla damgalanmayla karşı karşıya kaldıklarından, onların fiziksel ve zihinsel rehabilitasyonlarının ve topluluklara başarılı bir şekilde yeniden entegre olmalarının desteklenmesi çok önemlidir.

UNODC, Hükümet genelinde yerel topluluk düzeyinde koordineli bir yaklaşımı teşvik ediyor ve mağdurların ihtiyaç duydukları çeşitli yardımlara sahip olmalarını sağlamak için sivil toplumun çalışmalarından yararlanıyor.

Mağdurların seslerinin duyulabileceği bir platform sağlayarak, onların dayanıklılıklarını ve güçlerini sergilemek, dünya çapındaki binlerce terör mağduru için ilham kaynağı olabilir.

UNODC, bu tür iğrenç suçları işleyenlerin hesap verebilirliğini teşvik ederek terör mağdurları için adaletin sağlanmasını sağlamak amacıyla dünya çapındaki ortaklarıyla birlikte çalışıyor.

Bu, daha geniş uluslararası topluluğun, sosyo-ekonomik fırsatların eksikliği, zayıf yönetişim ve insan hakları ihlalleri de dahil olmak üzere terörizme yol açabilecek temel nedenleri ve koşulları ele alma çabaları bağlamında yapılmalıdır. UNODC, insan haklarına saygılı, baştan itibaren dayanıklılık inşa eden, yetkililer ve sivil toplum arasındaki ittifakları güçlendiren, şiddete yönelik radikalleşmeyi önleyen ve terör suçlarının hesap verebilirliğini sağlayan suç önleme ve ceza adaleti politikaları ve uygulamaları oluşturarak bu çabalara katkıda bulunmaktadır. Uzun vadede terörizmi ancak tüm toplumu kapsayan bir yanıtla bu koşulları ele almaya çalışarak etkili bir şekilde önleyebiliriz.

Editör: Haber Merkezi