Emek Partisi (EMEP) İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, uluslararası öğrencilerin harçlarına uygulanan zam oranının farklı üniversite ve fakültelere göre gösterdiği değişikliği Meclis gündemine taşıdı. Özellikle, uluslararası öğrencilerin ödediği harçlara ortalama yüzde 40 oranında zam yapıldığına dikkat çeken Bayhan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın yanıtlaması için soru önergesi verdi.
 

Kimi üniversitelerde fiyatların Dolar ve Euro bazında hesaplanması ise dönemlik ödeme yapan öğrenciler için kur bazlı fiyat değişikliğine neden olduğunu vurgulayan Bayhan, Uluslararası öğrencilerden alınan ücretler belirlenirken hangi harcama kalemlerine ve ihtiyaçlara göre bu hesaplama yapılmıştır?” diye sordu.

ÜNİVERSİTELERİN BÜTÇE VE HARCAMALARINDAKİ ŞEFFAFLIK İLKESİNE DAİR ŞÜPHELER

Uluslararası öğrencilere ayrılan kontenjanların artırılması, alınan ücretlerin yükseltilmesi ve fiyat eşitsizliği gibi kamuoyuna da yansıyan gelişmelerin üniversitelerin bütçe ve harcamalarındaki şeffaflık ilkesine dair de şüphe yarattığını belirten Bayhan, “ODTÜ Mimarlık Fakültesi dönem başına 1500 USD alırken; 9 Eylül Üniversitesi dönemlik 18.000 lira almaktadır. Üniversiteler arasındaki bu ücret farkları neye göre hesaplanmaktadır?” diye sordu.

BAYHAN’IN GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK’A VERDİĞİ SORU ÖNERGESİNİN TAM METNİ ŞU ŞEKİLDEDİR:

Yeni eğitim ve öğretim yılı üniversitelerde 2 Ekim 2023 itibariyle başlayacaktır. Kayıt işlemlerinin başlayacağı 28 Ağustos- 1 Eylül tarihlerinin öncesinde devlet üniversitelerinde öğrenim gören uluslararası öğrencilerin harçlarına uygulanan zam oranının farklı üniversite ve fakültelerde değişkenlik gösterdiği izlenmektedir. Özellikle, uluslararası öğrencilerin ödediği harçlara ortalama yüzde 40 oranında zam yapıldığı görülmektedir.

Kimi üniversitelerde fiyatların Dolar ve Euro bazında hesaplanması ise dönemlik ödeme yapan öğrenciler için kur bazlı fiyat değişikliğine neden olmaktadır. Bu doğrultuda, devlet üniversitelerinde açıklanan yeni harç ücretlerinin bazı vakıf üniversitelerinden bile yüksek fiyatta olması özellikle dikkat çekmektedir. Uluslararası öğrencilere ayrılan kontenjanların artırılması, alınan ücretlerin yükseltilmesi ve fiyat eşitsizliği gibi kamuoyuna da yansıyan gelişmeler, üniversitelerin bütçe ve harcamalarındaki şeffaflık ilkesine dair de şüphe yaratmaktadır.

Bu Bağlamda;

1-    Üniversite kontenjanları genel olarak ders verilebilecek nitelikte öğrenci sayısına göre belirleniyorken 2021 yılında uluslararası öğrencilerden ücret alınmaya başlanmasıyla kontenjan sayılarının arttırıldığı görülmektedir. Yabancı uyruklu öğrencilere ayrılan kontenjanların artırılmasının gerekçesi nedir?

2-    Üniversitelerin, uluslararası öğrencilerden aldığı ücretler büyük oranda değişiklik göstermektedir. Örneğin; ODTÜ Mimarlık Fakültesi dönem başına 1500 USD alırken; 9 Eylül Üniversitesi dönemlik 18.000 lira almaktadır. Üniversiteler arasındaki bu ücret farkları neye göre hesaplanmaktadır? Uluslararası öğrencilerden alınan ücretler belirlenirken hangi harcama kalemlerine ve ihtiyaçlara göre bu hesaplama yapılmıştır?

3-    Üniversitelerin, uluslararası öğrencilerden aldığı ücretler aynı üniversitenin fakülteleri arasında da değişiklik göstermektedir. Örneğin; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2023-2024 Eğitim Öğretim yılında, yıllık harç ücretini 50 bin lira olarak açıklarken, Tıp Fakültesi yıllık harç ücretini 150 bin lira olarak açıklamıştır. Üniversitelerin bölümleri veya fakülteleri arasındaki fiyat farkı nasıl belirlenmektedir?