Yeşil sol Parti Mardin Milletvekili Kamuran TANHAN; Şengal’de Êzidî Kürt Halkına Yönelik Gerçekleştirilen Katliamın  ilişkin  Cumhurbaşkanı yardımcısı  Cevdet YILMAZ ‘in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

3 Ağustos 2014 yılında IŞİD'in, Êzidîlere yönelik Şengal'de gerçekleştirdiği katliam ve soykırım tüm dünyanın gözü önünde gerçekleştirilmiş ve bu planlı saldırı 74’üncü ferman adıyla tarihe geçmiştir. IŞİD çeteleri 3 Ağustos 2014'ten itibaren, binlerce Êzidî Kürt’ü katletmiş, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 6 bin 500 kişiyi kaçırmıştır. IŞİD'in; Êzidî toplumuna yönelik öldürme, cinsel şiddet, kölelik, işkence, insanlık dışı muamele, Êzidî çocuklarını ailelerinden alıkoyarak kendi inançlarından ve toplumundan koparma gibi uygulamalarla Êzidî kimliğini yok etmeyi amaçlamıştır. Özellikle Êzidî kadınları ve çocukları savaş ganimeti olarak esir alınmış, kaçırılmış, köleleştirilmiş, sistematik cinsel şiddete maruz bırakılmış, din değiştirmeye zorlanmış ve köle olarak satılmıştır.

Bu saldırılar, uluslararası toplum tarafından soykırım olarak tanınmıştır. 2015 yılında Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, IŞİD'in Êzidîlere planlı şekilde 'soykırım' yaptığını rapor etmiştir. Yine, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi tarafından Haziran 2016 tarihinde yayınlanan raporda da IŞİD'in Êzidîlere yönelik soykırım işlediği belirtilmiştir. 2016 tarihinde Avrupa Parlamentosu Êzidî soykırımını tanıma kararı almıştır. Yine aynı yıl, ABD yönetimi IŞİD'in Êzidîlere ve diğer azınlıklara yönelik 'soykırım' yaptığını tanıdığını açıklamış, Ekim 2017 tarihinde Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi IŞİD'in Irak ve Suriye'de "özellikle Êzidî, Hristiyanlar ve Sünni olmayan Müslümanlara karşı soykırım gerçekleştirdiğini" resmen tanımaları için Avrupa devletlerine çağrı yapmıştır. Belçika, Hollanda, Almanya Kanada, Avustralya, İrlanda, Portekiz, Birleşik Krallık gibi ülkeler Êzidî soykırımını resmen tanımıştır. Diğer ülkelerde de bu katliamı tanımaya yönelik çalışmalar devam etmektedir.          

Bu bağlamda;

Ayşegül Doğan: Kız çocukların okula gidememe nedeni “karma eğitim” değil var olan “yoksulluk” Ayşegül Doğan: Kız çocukların okula gidememe nedeni “karma eğitim” değil var olan “yoksulluk”

1.      Bu saldırılar sonucunda kaç Êzidî hayatını kaybetmiş, kaç Êzidî esir alınmış ve kaç Êzidî yerinden yurdundan edilmiştir?

2.      3 Ağustos 2014'te IŞİD çetelerinden kaçarak Türkiye’ye sığınan ve halen burada yaşayan Êzidîlerin sayısı kaçtır?

3.      IŞİD çetelerinin özellikle Êzidî kadın ve çocuklara karşı işlediği suçlar, insanlık dışı muamelelere maruz kalan, ailelerinden koparılarak esir alınıp köle olarak kullanılan kadın ve çocukların sayısı kaçtır?

4.      Bu tür etnik ve dini gruplara yönelik şiddet olayları, insan hakları ihlallerinin en temel örneklerinden biridir. Benzer olayları önlemek için Türkiye’de yapılan çalışmalar nelerdir?

5.      Şimdiye kadar Êzidîlere yönelik saldırılara karşı Türkiye’nin sağladığı maddi ve manevi yardımlar nelerdir?

6.      Êzidîlerin yaşadığı katliam birçok devlet tarafından soykırım olarak tanımlandı. Türkiye’nin bunu bir soykırım olarak tanımamasının nedeni nedir?

7.      IŞİD'in, Êzidîlere yönelik saldırıları sonucunda gerçekleşen soykırımın tanınması, sorumluların uluslararası mahkemelerce yargılanması ve yargı mekanizmalarının işletilmesi için Türkiye’nin attığı adımlar nelerdir?

8.      Êzidîlerin yaşadığı toplumsal ve kültürel hayatın korunması ve insan haklarına saygı gösterilmesi için yürütülen çalışmalar nelerdir?