CHP Adana Milletvekili Burhanettin BULUT; “Memleketin dört bir yanını parsel parsel sattılar.  Toprağını, akarsuyunu, ormanını sattılar, doymadılar. Adana’da 207. 789 metrekare arazi 30 milyon 400 bin liraya satıldı”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN imzasıyla 23 Şubat 2023 tarihinde imzalanan ve 24 Şubat 2023 tarihinde 6859 Karar Sayısı ile Resmi Gazetede yayınlanan Adana İli, Karataş İlçesi, Bebeli Mahallesinde 207.7899,00 metrekare yüzölçümü taşınmazın; 30.400.000,-(Otuzmilyondörtyüzbin) Türk Lirasına satılmasına CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut tepki gösterdi.

Maliye Hazinesi adına kayıtlı; Adana İli, Karataş İlçesi, Bebeli Mahallesi, 148 ada, 1 parseldeki 207.7899,00 metrekare yüzölçümü taşınmaz Fehmi TURGUT’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satıldı.

Konuyla ilgili CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut kişisel Twitter sayfasında ki paylaşımında; “Memleketin dört bir yanını parsel parsel sattılar.  Toprağını, akarsuyunu, ormanını sattılar, doymadılar. #Adana’da 207. 789 metrekare arazi 30 milyon 400 bin liraya satıldı” dedi.

Ekran görüntüsü 2023-02-25 194837

Ayhan Barut; "Tarım işçilerinin yaşadığı çadırlarda dram var" Ayhan Barut; "Tarım işçilerinin yaşadığı çadırlarda dram var"

24 Şubat 2023 tarihli Resmi Gazetede satış ile ilgili şu bilgiler yer almaktaydı;

“Özelleştirme İdaresi Başkanlığı İhale Komisyonunca mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı olup özelleştirme kapsam ve programında bulunan Adana İli, Karataş İlçesi, Bebeli Mahallesi, 148 ada, 1 parseldeki 207.789,00 metrekare yüzölçümü taşınmazın, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen, ihale ilanı ve ihale şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak gerçekleştirilen ihalesi sonucunda verilen;

Maliye Hazinesi adına kayıtlı; Adana İli, Karataş İlçesi, Bebeli Mahallesi, 148 ada, 1 parseldeki 207.7899,00 metrekare yüzölçümü taşınmazın; 30.400.000,-(Otuzmilyondörtyüzbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Fehmi TURGUT’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Fehmi TURGUT’un sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline,” dair 17/1/2023 tarihli ve 03 sayılı Kararın onaylanmasına ve bu Karar çerçevesinde Taşınmaz Satış Sözleşmesinin imzalanması ile işbu Karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında Özelleştirme İdaresi Başkanlığının  yetkili kılınmasına, 4046 sayılı Kanunun 3 üncü ve geçici 29 uncu maddeleri ile 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 8 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.”

ADANA İLİ, KARATAŞ İLÇESİ, BEBELİ MAHALLESİ

148 ADA 1 PARSEL 207.789,00 m2 YÜZÖLÇÜMLÜ

“TARLA” NİTELİKLİ TAŞINMAZ

Ekran görüntüsü 2023-02-25 193925