Eğitim-Sen Adana Şube Yürütme Kurulu Adına Şube Başkanı Hüseyin KAYA; “Milli Eğitim Bakanı Sayın Yusuf TEKİN’den Adana ilinde okullarımızın depreme dayanıklı hale getirilmesini, deprem sonrası eğitim-öğretimin aksamaması yönünde rasyonel önlemler almasını bekliyoruz.”

Hüseyin Kaya tarafından yapılan yazılı açıklama şu şekilde;

BASINA VE KAMUOYUNA

16 Ağustos günü Milli Eğitim Bakanı Sayın Yusuf TEKİN, ‘’2023 Şehir Buluşmaları’’ adı altında Adana’da bir toplantı gerçekleştirmiştir. Sayın bakan’ın katıldığı toplantıya neden eğitim iş kolunda örgütlü bütün sendikalar davet edilmemiştir? Adana ilinde yaşanan eğitim- öğretimle ilgili sorunlara yönelik, sendikamızın ve diğer sendikaların görüşlerinin alınmaması büyük bir eksikliktir.

Sayın Bakan, toplantıda okulların çevresindeki hasarlı binalara yönelik talihsiz ifade de bulunmuştur. ‘’Yerel seçimlerde bizimle, merkezi otoriteyle uyumlu çalışacak bir belediye başkanı seçildiği zaman yanlarındaki problemleri de çözmüş olacağız.’’ Yerel seçimlerde halkımızın tercihinin ne olacağını bilemeyiz. Halkımızın her türlü tercihine saygılıyız. Ancak Okullarımızın çevresindeki hasarlı binalara yönelik çözümlerin, yerel yönetim seçimlerine bağlanmasını kabul edemeyiz. Çocuklarımızın ve eğitim emekçisi arkadaşlarımızın yaşam hakkı hiçbir koşula bağlanamaz. Yerel seçimlerin sonucu ne olursa olsun, can güvenliğimizin sağlanması iktidarın ve yetkili organlarının sorumluluğundadır. Milli Eğitim Bakanı Sayın Yusuf TEKİN’den Adana ilinde okullarımızın depreme dayanıklı hale getirilmesini, deprem sonrası eğitim-öğretimin aksamaması yönünde rasyonel önlemler almasını bekliyoruz.

WhatsApp Görsel 2023-08-18 saat 11.21.32