TRT Halkındır, Halkın Kalacak! İstanbul Şubelerince düzenlenen basın açıklamasına, Haber Sen Genel Kadın Sekreteri Gülseren Güngördü, Genel Basın Eğitim Sekreteri Banu Savaş, İstanbul Şubeleri yöneticileri ve üyeler katılım sağladı. Harbiye Radyoevi önünde yapılan açıklamayı Haber Sen 5 Nolu Şube Başkanı Deniz Salmanlı okudu. 

Salmanlı sözlerine şu şekilde devam etti;

Whatsapp Image 2024 05 08 At 14.56.03 (2)

Hatırlatırız TRT Halkındır!

Yine Radyoevimiz önünden sizlere sesleniyoruz yani TRT’nin gerçek sahiplerine…

Anayasada ve TRT Yasası’nda özerk ve tarafsız bir kamu hizmeti yayıncısı olarak tanımlanan TRT, 1 Mayıs 2024’te 60 yaşına girdi…    Kırık, dökük, buruk… 

Bir kamu kurumu olan yani tüm yurttaşların parasıyla finanse edilen, onlar için yayın yapması, onlar tarafından denetlenmesi gereken, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu TRT,

60 yaşına özünden uzaklaşmış, bir şirket gibi giriyor…

2018’de Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemine geçiş sonrası Anayasada yapılan değişikliklere uyum amacıyla çıkarılan 703 sayılı kanun hükmünde kararname (KHK) ve sonrasında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile kamu hizmeti yayıncılığı, ‘parti hizmeti yayıncılığına’ evrilmiştir.

Biliyoruz; sizin bildiğinizi size söylüyoruz.

6 Mayıs günü ise Radyo Günüydü hem de 97 yaşında…

Radyoculuk neredeyse Cumhuriyet’le yaşıt.

Bu arkamızdaki taş yapı, Radyoevi, 1945 koşullarında yoksul halkın parasıyla 4 yılda inşa edildi, 2020 Aralık ayında depreme dayanıksız denilerek boşaltıldı.

1971’de televizyon binası olarak yapılan Ulus televizyon binası ile birlikte eşzamanlı boşaltıldı. Bir cumhuriyet değeri olan radyo evimiz 1945 koşullarında dört yılda inşa edildi ama 2020 den 2024’e onarılamadı, onarılmadı.

Whatsapp Image 2024 05 08 At 14.56.03 (3)

Tek bir çivi çakılmadı? Neden?

Tek çivi çakılmamışken şimdi sizinle İstanbul Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü’nün 2024 yılı İstanbul Yatırım Programı’nda yer alan  bilgileri paylaşacağız.

Bu bilgiler kamuya açık bilgilerdir. Programa göre 2021 yılında boşaltılan Ulus’taki binanın onarımı ve güçlendirmesi için 948 milyon 34 bin TL’lik bir bütçe ayrılmış. Güçlendirme ve onarıma başlanmayan bu bina için ‘2023 Yılı Kümülatif Harcama Tutarı’ başlığı altında 256 milyon TL’lik harcama yapılmış. Soruyoruz; Ulus Televizyon binası çürümeye terk edilmiş iken 256 milyonu nereye harcadınız? Bu kapsamda TRT İstanbul Müdürlüğü binası için de 457 milyon 931 bin TL’lik bir bütçe ayrılmış, ‘2023 Yılı Kümülatif Harcama Tutarı’ başlığı altında toplam 188 milyon 500 bin TL’lik harcama yapılmış.  

Soruyoruz; restorasyon ve güçlendirme daha başlamamışken , kamunun parası nereye harcanmıştır? Tekrar soruyoruz kamunun parası nereye harcanmıştır?

Ekran Görüntüsü 2024 05 08 145400

Binalarımız, yani kamunun binaları boşaltıldı ve bizler, dere yatağında çimento fabrikasının komşuluğunda, Ayazağa’da Digitürk’ten kiralanmış bir hangarda sizlere yayın yapmaya çalışıyoruz... Oysa Ulus yerleşkesinde ek binalarda, yabancı dillerde yayın yapan kanallar yayıncılığı sürdürmekteler. Bize mi yer yoktu?

Biz yine soruyoruz; zamanında restorasyon/güçlendirme yapılmadığı için ödenen kiralar kamu zararı değil midir?

Çeşitli plazalarda da TRT adına kiralanmış yerler bulunmaktadır. İstanbul’da, TRT bölük pörçük,  altyapısı yayıncılığa uygun olmayan yerlerde hayatta kalmaya çalışmaktadır.

Soruyoruz, örneğin, dijital platform için kiralanan yerde internet altyapısı yayıncılık için yeterli miydi? Yetersiz kaldığı için, zamanında, Ankara’ya uçakla, taşınır harddisklerle yapılan programlar götürüldü mü?

Tüm dünyada yayın kuruluşları raylı sisteme yakın ve şehirlerin merkezlerinde yer alırken, ulaşımın alternatifsiz, tek yoldan yapıldığı Ayazağa’daki kiralık yerde, maç günlerinde, yakınındaki stadyuma çıkan yollar kapatıldığı için trafikte mahsur kalmaktayız.  

Whatsapp Image 2024 05 08 At 14.56.02

Bu bölgede yayıncılık hele haber yayıncılığı yapılamaz

Eğreti, uluslararası yayıncılığa, TRT gibi büyük bir kuruma yakışmayan radyo, televizyon stüdyolarında, her evrakın neredeyse ortada olduğu açık ofis karmaşasında, çalışanların kimisinin masa, bilgisayarının, dinlenme odalarının olmadığı ortamda yayın yapmaya çalışıyoruz. Ayrıca bu bölgede, sadece insan sağlığı için değil bitki örtüsü, bölgede yaşayan hayvanlar için de son derece tehlikeli, hava kirliliği mevcut. Bahçede yaşayan hayvanların veteriner muayenelerinde ciddi akciğer sağlığı sorunları tespit edilmiştir. Hava kalitesinin ölçülmesini istiyoruz. Sonuçların şeffaf bir şekilde paylaşılmasını istiyoruz.

Ne kadar çok sorunumuz var, daha anlatacaklarımız bitmedi:

TRT’ye yıllardır; Anadolu Ajansı, özel yayın kuruluşları, belediyeler, çeşitli düşünce kuruluşları, vakıflardan siyasi kadrolar yerleşmektedir. Kurumun çoğu yöneticileri, daire başkanları, kanal koordinatörleri kurum dışından atanmaktadır. TRT de yayıncılık geçmişi olmayan, siyaseten atanan ve hiç bilmedikleri kurumda yöneticilik yapanlar ile günden güne yapısal sorunlar derinleşmektedir.

Kurumda, 2018’de istihdam biçimi değişmiş, Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Personel (ÖHT) ile hem ücret adaleti hem de çalışma barışı bozulmuştur. Sadece mülakatla alınan ÖHT’lilerin, aldığı ücretler sır gibi saklanmaktadır. Memurlar eliyle yapılması gereken amirlikler, kararnamelerle değiştirilip, onca yetişmiş yayıncı varken ÖHTlilere yaptırılmaktadır. TRT emekçilerinin yerine getirilen, çoğu deneyimsiz, mesleki birikimi tartışmalı olan kadrolara teslim edilen yayınlarda hatalar artık sıradanlaşmıştır.  

TRT Yönetimi 1 Mayıs’ta, daha 2020 yılında açılan Görevde Yükselme Sınavı’nın dava süreçleri bitmeden, yeni bir Görevde Yükselme Sınavı duyurusu yaparak, Kurumda kaosa neden olmuştur.

Sınavdaki usulsüz puanlandırmaların ardından dava açan ve kazanan TRT emekçileri, 1 yıldır hak ettikleri sınavlara daha giremeden, yeni bir sınav süreci ile karşılaştılar.

Haber-Sen olarak, bir önceki Görevde Yükselme Sınavı’nda tespit ettiğimiz; kadın-erkek ayrı sınıflarda yazılı sınava girilmesi, sonuç değerlendirme sürecinde yönetime yakın sendika yöneticilerine iltimas tanınması, iktidara yakın tanıdıkları olanlar için, sözlü sınav tarihinin ertelenmesi gibi pek çok konudaki usulsüzlükleri teşhir etmiş ve kamuoyu ile paylaşmıştık.

Sınav sonrasında ise başka kurumlardan gelen yöneticilere; TRT’nin son 20 yılda delik deşik edilen Personel Politikaları anlatarak, Kurumda kadro bekleyen 2 bin kadar emekçinin sorunları aktardık.

TRT’de yıllardır Muhabir, Prodüktör, Kameraman, Resim Seçici, Yönetmen, Montajcı, Teknik Yönetmen gibi asli kadrolarda çalışanlarla aynı işi yapan; ancak Yapım Yayın Elemanı, Yardımcı Yayın Elemanı, Stüdyo Film Yapım Elemanı, Operatör, Uzman, Memur, Teknisyen gibi kadrolarda olan çok sayıda çalışan vardır. Bu çalışanların çoğu 20-25 yıldır bu görevleri yürütmekte ancak fiilen yaptıkları işin kadrosunda olmadığından ücret, mesleki ilerleme, ek gösterge gibi özlük hakları ile mesleki haklar bakımından ciddi bir mağduriyetler yaşamaktadırlar. 20-25 yıldır yayında çalışan, eşit işe eşit ücret almayıp, görevde yükselemeyen bu kadrolar için özel çalışma yapılmalı, skala, kadro düzenlemesi sınavsız yapılmalı, bir önceki sınav tam sonuçlanmadan, yeni sınavı açılmamalıdır!

Hatırlarsınız, 2023 seçimleri öncesinde tüm kamu görevlilerinin ek göstergelerinde 600 baz puan artış yapılacağının müjdesi verilmişti. Türkiye Cumhuriyeti kurum ve kuruluşları içerisinde 600 ek puan verilmeyen tek kurum TRT, biliyor musunuz?

Ancak çıkan kanunla (7417 sayılı) "emeklilik keseneği oranları" yeniden düzenlenmiş sanki 600 ek gösterge almışçasına kesinti yapılmaktadır. Bu noktada TRT özelinde ayrı bir hukuksuzluk yaşanmaktadır. İdari yönden tam bir garabet, bu haksızlığın  mahkemeler meşgul edilmeden çözülmesi gerekmektedir.

Daha anlatacaklarımız, haksız, hukusuzluklar çok ama özetle diyelim ki;

Kamu adına yukarıda sorduğumuz sorulara yetkililerce yanıt verilmesini istiyoruz.

Kamu kaynakları ile kamu kurumlarını kendi şahsi şirketinizmiş gibi yönetemezsiniz.

Alınan, satılan, kiralanan her kuruşta yetim hakkı var, okullarda açlıktan bayılan çocukların, yetersiz beslendiği için bodur kalan 5 yaş altı çocukların hakkı var.

BES Adana Şube Başkanı Fatma Sarıoğuz Güney; SGK Emekçilerine derhal 3600 ek gösterge istiyoruz BES Adana Şube Başkanı Fatma Sarıoğuz Güney; SGK Emekçilerine derhal 3600 ek gösterge istiyoruz

Sizin ve bizim çocukluğumuz, gençliğimiz, yaşlılığımız, toplumsal belleğimiz, kent mirasımız televizyon ve radyoevimizi çürütmeyin, bir an önce onarın!

Ulus Televizyon binası kent mirası, ortak hafıza olduğu için tescillensin istiyoruz!

Çimento tozu ile ölmek istemiyoruz! İş güvenliğinin olduğu, işçi sağlığına uygun koşullarda, evrensen yayıncılık standartlarındabinalarda, teknik koşullarda çalışmak istiyoruz!

 Nepotizmden (kayırmacılıktan) vazgeçin, liyakat her kurumda liyakata önem verin!

Liyakatsız yöneticilerin baskılarından bıktık usandık!

 Kamu hizmeti yayıncılığı vazgeçilmezdir. TRT 84 milyonundur.

 Bizler, kamu hizmeti yayıncılarıyız,

Binalarımıza, işimize, aşımıza, belleğimize sahip çıkıyoruz…

Yaşasın Özerk, Demokratik, Katılımcı TRT mücadelemiz!

Editör: Haber Merkezi