KESK Haber-Sen kamusal hizmet veren kurumların özelleştirilmesine karşıdır. 2013'te nasıl bir pratik sergiledi ise yarın yine buna karşı duracaktır.

KESK Haber-sen Genel Başkanı Mesut Balcan konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı;

KESK Haber-sen; çalışan emekçilerin çalıştığı işte, kurumda mutlu ve umutlu olma halini savunur. Bir emekçi çalıştığı kurum ona kariyer planlaması yapamıyorsa kişinin mutlu olabilmesi için bir politika izlemeli ve verimli olabilmenin kapısı başka kurumlara göndermek ise onlara tercih hakkı sunmalıdır. Bu geçiş, kurumu özelleştirmek için fırsat olarak görülmemeli...vb

Bu karar siyasi iktidarın hemen yarın alacağı bir karar ile olabilecek bir durumdur. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile bir sabah kalktığınızda bu talebin karşılanması mümkündür. Bu tercih meselesidir.

Aynı zamanda buradan bunu da belirtmek gerekir. KESK Haber-Sen kamusal hizmet veren kurumların özelleştirilmesine karşıdır. 2013'te nasıl bir pratik sergiledi ise yarın yine buna karşı duracaktır. Sistem sendikalarının o günlerde nasıl hareket ettiği ve grev kırıcılığı yaptığı bütün emekçiler tarafından bilinmelidir. Sistem sendikalarının şuan en büyük güvencesi İHS yönetmeliğidir. İHS yönetmeliğine dayanarak bütün hukuksuzluğu kuruma yaptırtmaktadır.

“Liyakati, hukuku ve ahlaki değerleri hiçe sayıp, bir memurun; sırf yandaş olduğu için, müdür, başmüdür, daire başkanı yapıldığı bir sistem beraberinde çürümüşlüğü, zulmü ve adaletsizliği getireceği gün gibi ortadayken; bu yönetim tarzında ısrar, bu kurumun geçmişine ve alın teri ile bu kurumu büyütenlerin emeğine ihanettir.

Buradan doğru İHS yönetmeliği kaldırılıp çalışan bütün emekçiler kadrolu istihdam edilmelidir.

Son yıllarda gelişmiş ülkelerin tamamı özelleştirme uygulamalarından ülke ekonomilerinin zarar gördüğünü ve alınan ürün ve hizmetlerin kaliteyi düşürdüğünü kabullenmek zorunda kalmışlardır. Dahası özelleştirme uygulamalarından vazgeçerek yeniden kamulaştırmayı ve kâr amacı gütmeyen kamusal üretimi odağına almışlardır. Özelleştirmelerden vazgeçerek bir yandan da hizmetlerin yerelleştirilmesini gündemlerine almışlardır. Böylece verimlilik ve kalite artmakta, kamuya daha hızlı ve daha ucuz hizmet sunulmaktadır.

Adana'da KESK, İHD ve KHK'lı Platformları Birliği, 'KHK'lar İnsan Hakları İhlalidir' dediler Adana'da KESK, İHD ve KHK'lı Platformları Birliği, 'KHK'lar İnsan Hakları İhlalidir' dediler

Tüm bu gelişmeler ve gerçeklere rağmen ise ülkemizde ne yazık ki özelleştirmeler eliyle sermayeye ciddi bir kaynak sağlanmakta sömürü politikalarında ısrar edilmektedir.

Sendika üye tespit tutanaklarının imzalandığı toplantıda havuz gelsin dedik, onlar demedi propagandası emekçileri kandırmaktır. Asıl mücadele sahada, alanda verilir. Muhatap kimin ve yerin neresi olacağını herkes biliyor. Onun için bu konu ile ilgili yapılan bütün eylemselliklerin yeri PTT Genel Müdürlüğünün önü, Ulaştırma Bakanlığı'nın önü ve Cumhurbaşkanlığıdır.

Editör: Haber Merkezi