KESK MYK Üyesi Erdal Karakuş; İktidarın toplumsal cinsiyet ayrımcılığını körüklemekte ısrar eden, cemaat ve tarikatların hegemonyasını güçlendiren politikalarına karşı sözümüzü söylemek, mücadelemizi örmek, tekçi, cinsiyetçi, ırkçı iktidara dur demek için 1 Mayıs Birlik, Dayanışma ve Mücadele Günü’nde alanlarda olacağız!

KESK MYK Üyesi Erdal Karakuş İle 1 Mayıs Hazırlıklarını, Farklı 1 Mayıs Kutlalmalarının Nedenini, Türkiye ve Dünya Genelinde 1 Mayıs Kutlamalarının Hangi Talep ve Çerçevede Gerçekleşeceğini Konuştuk.

Adana Eğitim Sen Şube Binasında Gerçekleştirilen Söyleşiye KESK Adana Şubeler Platformunun Bileşenleride Katıldı.

"Bizler, emeği ile geçinenlerin iyiyi, güzeli, umudu yaşatmaya ve büyütmeye ihtiyacımız her geçen gün biraz daha artıyor."

"Kendi yarattıkları krizin faturasını biz emekçilere, ezilenlere ve hatta doğaya ödetmek isteyen vahşi bir kapitalizm dünyayı adım adım yok oluşa sürüklüyor. Evet bir kriz var ama bu kriz sömürüyü, baskıyı, talanı normalleştirmek için bir gerekçe olarak kullanılıyor. Evet bir kriz var ama bu kriz kapitalizmin bir yönetme biçimi olarak ortaya çıkan bir olgudur."

BES Adana Şube Başkanı Fatma Sarıoğuz Güney; SGK Emekçilerine derhal 3600 ek gösterge istiyoruz BES Adana Şube Başkanı Fatma Sarıoğuz Güney; SGK Emekçilerine derhal 3600 ek gösterge istiyoruz

  • Eşitlikçi, özgürlükçü, barış halkların ve farklılıkların birarada, kardeşçe yaşadığı Bir ülke ve gelecek için alanlarda olacağız!
  • Umudu ve mücadeleyi büyütmek için tüm illerde 1 Mayıs alanlarında olacağız!
  • Çünkü şimdi, mücadeleyi, dayanışmayı ve umudu büyütme zamanı! Emeğin sesini daha da yükseltme zamanı!
  • Çünkü yepyeni bir gün doğuyor!

Editör: Haber Merkezi