KHK’lı Platformları Birliği; “Yaklaşık 7 yıllık KHK zulmünde hukuksuz bir şekilde emekleri ellerinden alınmış, kamudan ihraç olan ve kurumlarının kapatılmasıyla işsiz kalan tüm KHK’lı Öğretmenlerin Öğretmenler Günü Kutlu Olsun”

Platformlar Birliğinin konuyla ilgili açıklaması şu şekilde;

“Eğitim, bir milleti ayakta tutan ve muasır devletler muvazenesindeki yerini almasında belirleyici bir öneme sahip olan temel dinamikler arasındadır. Eğitim sürecinin her aşamasında, bilgi, ilgi, görgü, ahlak, etik, fedakârlık ve şefkat gibi evrensel insani erdemlerle bezenmiş öğretmenlerimizin birincil rolü olduğu asla inkâr edilemez bir hakikattir. Milletlerin medenilik vasfını kazanmasında baş aktör olan öğretmenler, ortaya koydukları eşsiz çaba ve eserleri ile baş tacı edilmeyi öncelikli hak eden eğitim neferleridir.

Ne acı bir tablodur ki günümüz Türkiye’sinde öğretmenler, her bakımdan hak ettikleri ölçüde onurlu bir insan olarak hayatlarını sürdürebilme konumunu elde edebilmiş değiller. Biz KHKlı öğretmenler söz konusu olduğunda ise tarihe kara leke olarak geçecek bir manzara ile karşı karşıyayız. Bu bağlamda 20 Temmuz sivil darbe sonrasında (50.000) elli bini aşkın sayıda öğretmenin hukuksuz yol ve yöntemlerle ihracı önemle vurgulanmalıdır. Sonuç itibariyle altı yıldır çok sevdiğimiz, sevda ölçüsünde bağlı olduğumuz mesleklerimizden ve canlarımızdan aziz bildiğimiz biricik öğrencilerimizden koparılmış durumdayız.

Bu süreçte bizlere reva görülen insanlık dışı muameleler bir yana, yeniden aynı aşk ve şevk ile görevlerimize ve geleceğin Türkiye’sini inşa edecek öğrencilerimize kavuşmanın özlemi ve kıvancı içerisinde,

Bu akşam #KHKlıÖğretmen diyeceğiz” dedi.

Editör: Güven BOĞA