KHK'lı Platformları Birliği; "Ülkemizin kuruluşundan bu yana yargı sistemimizdeki aksaklık ve eksikler, hukuksuzluğun hissedilmesinde farklı derecelerle kendini göstermiştir."

Platform konuyla ilgili açıklamasına şu şekilde devam etti;

İç hukuk yollarının etkili şekilde çalışmadığı uluslararası mahkemelerce verilen kararlarla ortaya dökülmektedir. Demirtaş, Kavala, Taner Kılıç kararları derken son karar Yalçınkaya kararı oldu.

Unutulmamalıdır ki bu karar AİHS'in 6, 7 ve 11 maddeleri kapsamında verildi. Anayasanın 90. maddesi kapsamında bağlayıcıdır.

Bu nedenle

#AİHMKararı etiketiyle bu mahkemenin ihlal kararlarının ortaya konulması, etkilediği bütün alanların gözler önüne serilmesi bir zorunluluktur.

KHK'lı Platformları Birliği;

“AİHM, 26 Eylül 2023 tarihinde açıkladığı Yalçınkaya kararı ile başvurucunun AİHS’in 6. maddesinde düzenlenen adil yargılanma hakkının, 7. maddede düzenlenen kanunsuz ceza olmama ilkesinin, 11. maddede düzenlenen toplantı ve dernek kurma özgürlüğünün ihlaline karar vermiştir.

Bu karar mevcut "Gülen Yapılanması” yargılamalarında bylock kullanmanın, Bankasya’ya para yatırmanın, dernek, sendika vb tüzel kişiliklere üye olma ve özünde barışçıl amaçlarla bir araya gelme olarak düşünülebilecek, dini toplantıya katılmanın mevcut kanunlarda açıkça suç sayılmadığından, Anayasa ve ilgili AİHM kararı gereği, en önemlisi AİHS 46 gereği yürüyen soruşturma, kovuşturma ve kesin hüküm almış dosyaları da kapsayacak şekilde Adalet Bakanlığı ve TBMM’nin gerekli adımları atmasını bekliyor, süreci takip edeceğimizi kamuoyuna deklare ediyoruz”

Editör: Haber Merkezi