Yeşil Sol Parti Mersin Milletvekili ve Toplumsal Özgürlük Partisi sözcüler kurulu üyesi Perihan Koca PTT çalışanlarının koşulları için Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na soru önergesi verdi.

Yeşil Sol Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca, sürgüne gönderilen Adana 7 No’lu Şube Sekreteri Ahmet Aydoğan hakkında da bilgi talep etti.

Koca’nın soru önergesi şu şekilde;

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ tarafından Anayasa’nın 98. ve TBMM içtüzüğünün 96. ile 99. maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 26.09.2023

Perihan Koca

Yeşil Sol Parti Mersin Milletvekili

Son dönemlerde PTT İl müdürlüklerinde yaşandığı iddia edilen sürgün, mobing, usulsüzlük gibi iddialar basın organlarında sık sık yer almaktadır. Sürgün edilen PTT çalışanlarının ise neredeyse tamamının Kamu Emekçileri Konfederasyonu(KESK)’na bağlı Basın Yayın İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası (Haber-Sen) üyeleri olduğu da basında yer alan haberlerden anlaşılmaktadır.

TTB’nin Suç Duyurusu Sonrası G(ö)REV Eylemindeki Hekimleri Hedef Gösteren İmama 1 Yıl 8 Ay Hapis Cezası Verildi TTB’nin Suç Duyurusu Sonrası G(ö)REV Eylemindeki Hekimleri Hedef Gösteren İmama 1 Yıl 8 Ay Hapis Cezası Verildi

Vekili bulunduğum Mersin ilinde de aynı iddialar söz konusudur. İddialar üzerine görüştüğümüz Mersin Haber Sen üye ve yöneticileri Mersin PTT Başmüdürlüğü’nde PTT çalışanlarına yönelik performans baskısı, mobing, sürgün ve sürgün tehdidi, usulsüzlük gibi durumların yaşandığını belirtmişlerdir. Haber Sen yönetimi PTT kurumunun 2013’te özelleştirilmesinin ardından çalışanlara yönelik performans baskısının günden güne arttığını belirtmiştir. Bu performans baskısının PTT çalışanlarının beden ve ruh sağlıklarını olumsuz yönde etkilediği, en olumsuz hava koşullarında, aşırı sıcak ve aşırı soğuk havalarda da çalışma baskısının devam ettiği belirtilmiştir. Aynı görüşmede sendika temsilcileri, bir şirket mantığıyla yönetilmeye başlanan kurumun yöneticilerinin kâr baskısıyla çalışanların performanslarını onların fiziksel kapasitelerinin çok üzerine çıkarmaları konusunda baskı yapmakta olduğunu belirtmişlerdir.

2013 sonrası istihdam edilen PTT çalışanlarının aynı işi yapmalarına rağmen yüzde 25’e varan oranda daha az ücret aldığı belirtilmiştir. Mersin PTT Başmüdürü Deniz Kaan Uysal’ın Haber Sen üyesi olan PTT çalışanlarına mobing uyguladığı, telefonla kendilerini arayarak Haber Sen’den istifa etmeleri için kendilerine baskı yaptığını, Haber Sen üyelerini kentin en ücra noktalarında çalıştırdığı, kimi üyelerinin sürgün yoluyla farklı illere gönderildiği tarafımıza bildirilmiştir. Ayrıca deprem bölgesinde yapılan usulsüzlükleri rapor eden 26 PTT çalışanın da açığa alındığı belirtilmiştir. Görüşmede sendika temsilcilerinin dikkat çektiği bir diğer nokta da yaşanan personel eksikliğinin yarattığı usulsüzlüklerdir. 7201 sayılı tebligat kanunu, tebligatların memur eliyle yapılmasını ön görmektedir. Sendikanın Edirne'de açtığı davayı kazanmasına rağmen Edirne haricindeki illerde taşeron firma personeline tebligat yaptırılmaya devam edildiği ifade edilmiştir. Bu durumda PTT’nin personel almak yerine şirket personeline tebligat yaptırarak personel eksikliğini usulsüz bir şekilde örtmeye çalıştığı ifade edilmektedir.

Yine basına yansıyan haberlere göre liyakatsiz atamaları her gün teşhir ettiği için ettiği için 19.09.2023 tarihinde Adana 7 Nolu Şube Sekreteri Ahmet Aydoğan Erzurum Şenkaya ilçesine sürgün edilmiştir.

Bu bağlamda,

Bakanlığınızın basına yansıyan PTT başmüdürlüklerinde gerçekleştiği iddia edilen mobing, performans baskısı ve sürgün haberleriyle ilgili bir çalışması var mıdır? Varsa ne gibi bir çalışma yürütülmektedir?

Mersin PTT Başmüdürü Deniz Kaan Uysal’ın Haber Sen üyesi olan PTT çalışanlarına yönelik basında da yer bulan mobing, baskı ve sürgüne gönderme iddialarıyla ilgili bakanlığınızın ne gibi bir çalışması olmuştur? Söz konusu başmüdür ile ilgili bakanlığınızın herhangi bir incelemesi olmuş mudur?

PTT işyerlerinde farklı mevzuatlarla istihdam edilen ancak pratikte aynı işi yapan PTT çalışanlarına uygulanan farklı ücret ödemeleriyle ilgili bir çalışmanız var mıdır? Söz konusu adaletsizliği gidermek için bir eylem planınız var mıdır?

7201 sayılı tebligat kanunun PTT başmüdürlüklerince ihlal edildiği ve bu yolla personel alımının yapılmadığı iddiası doğru mudur? Bu konuda bakanlığınızın bir incelemesi olmuş mudur?